Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • anh văn lớp 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn
  Ngày gửi: 08h:27' 18-06-2009
  Dung lượng: 41.5 KB
  Số lượt tải: 267
  Số lượt thích: 0 người
  EXERCISES:

  PHẦN CHUNG LỚP 3- 4- 5 -6

  Bài 1: Điền từ còn thiếu vào trong chỗ chấm (Electronics missing dot in place)
  1- …….e..…lo 2. How are y….u?
  3. ……..boo… 4. no.....er……..ok
  5. ni…..e to me…..t you, t……. 6. a ……..hiar
  7. I ……….fine, an……. Y……u ? 8. wh………you…………name?
  9. thr……e 10. nin……..
  11. tw……..le 12. fi……..tee…….
  13. My na…….e ……….Lan. 14. twen………..y

  Bài 2: Khoanh tròn vào từ không cùng loại với các từ còn lại (Circle from the same kind with no words left)
  Hi Hello Nam
  Nam Mai what
  Pen pencil noterbook
  Noterbook book ruler
  Bài 3: Nối các câu tương ứng với nhau để được câu trả lời đúng (Where the questions correspond to each other for correct answer)
  1. what your name? a . I’m fine, Thank you, and you?
  2. how are you? B. My name is Lan, and you?
  3. I’m Hung c. nice to meet you, too
  4. Nice to meet you d. I’m Lan, nice to meet you
  5. Hello, I am LiLi, and you?
  Bài 4: Điền mạo từ a và an vào các từ sau :(Description from "a" and "an" to the following)
  1. …….book 2. …….noterbook 3. ……pen 10. ………student 4. …….eeg 5. ……apple 6…….umbrella 11. ………teacher
  7. ……chalk 8. ……box 9. ….banana 12. …………board
  Bài 5: Hoàn thành mẫu đối thoại sau:(Complete sample dialogue follows)
  Hoa: Hi . I’m Hoa, ……………………you?
  Lan: I’m Hoa, …………to meet …………
  Hoa: Nice to meet ………………, too
  Lan: How ……………….you?
  Hoa: I am fine, …………………, and …………….?
  Lan: I’m …………….., thanks.

  PHẦN DÀNH RIÊNG CHO LỚP 5:

  Bài 6: Điền từ còn thiếu vào đoạn hội thoại sau :Fill in the missing from the conversation follows
  Uyen: Hello. I………., Uyen. How …………..you?
  Huy: Hi, I’m ……………..., I’m fine, …………….., and you?
  Uyen: Nice to …………….you!
  Huy: Nice to meet ………………., too.
  Uyen: where are you …………….?
  Huy: I………from VietNam, I’m VietNamese and …………?
  Uyen: I’m …………..London. I am English.

  Bài 7: Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về bản thân của mình ( theo mẫu):Write a paragraph introducing yourself your (form):
  My name is Nam ……………………………………………….
  I’m Thirty years old ……………………………………………….
  I’m from Nha Trang city ……………………………………………….
  I’m Vietnamese ……………………………………………….
  Bài 8: Khoanh tròn vào từ không cùng loại với các từ còn lại:(Circle from the same kind with no words left)

  1. Two four six pen
  2. Pen pencil box Nam
  3. English Vietnamese American VietNam
  4. Hello Hi Good bye China
  Bai 9: Nối các câu tương ứng với nhau để được câu trả lời đúng (Where the questions correspond to each other for correct answer)

  1. How are you? A. My name is Thu
  2. What’s your name B. See you late
  3. Hi. I’m Hanh C. Fine. Thanks
  4. Bye, Mai D. She is Hong. She is my friend.
  5. Who is she? E. Hello. My name’s Tien

  PHẦN DÀNH RIÊNG CHO LỚP 6:
  Bài 10:Chọn một từ mà có phần được gạch chân có

  No_avatarf

  tuyet voi truong trinh day tieng anh qua tuyet voiCười

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng