Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  bài tập khảo sát hàm số hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Kiên
  Ngày gửi: 08h:14' 28-06-2009
  Dung lượng: 181.0 KB
  Số lượt tải: 1252
  Số lượt thích: 0 người
  Bài1. Cho hàm số: y = -x3 + 3mx2 + 3(1 - m2)x + m3 - m2
  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên khi m = 1.
  2) Tìm k để phương trình: -x3 + 3x2 + k3 - 3k2 = 0 có 3 nghiệm phân biệt.
  3) Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số trên.
  Bài 2. Cho hàm số: y = mx4 + (m2 - 9)x2 + 10 (1)
  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
  2) Tìm m để hàm số (1) có ba điểm cực trị.
  Bài 3. Cho hàm số: y = (1) (m là tham số)
  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) ứng với m = -1.
  2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và hai trục toạ độ.
  3) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) tiếp xúc với đường thẳng y = x.
  Bài 4. Cho hàm số: y = x3 - 3x2 + m (1)
  1) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm phân biệt đối xứng với nhau qua gốc toạ độ.
  2) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2.
  Bài 5. Cho hàm số: y = (1) có đồ thị (C)
  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
  2) Viết phương trình tiếp tuyến ( của (C) tại điểm uốn và chứng minh rằng ( là tiếp tuyến của (C) có hệ số góc nhỏ nhất.
  Bài 6. Cho hàm số y = x3 - 3mx2 + 9x + 1 (1) (m là tham số)
  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2.
  2) Tìm m để điểm uốn của đồ thị hàm số (1) thuộc đường thẳng y = x + 1.
  Bài7. Gọi (Cm) là đồ thị hàm số: y = (*) (m là tham số)
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (*) khi m = 2
  Gọi M là điểm thuộc (Cm) có hoành độ bằng -1. Tìm m để tiếp tuyến của (Cm) tại điểm M song song với đường thẳng 5x - y = 0.
  Bài 8. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: y = 2x3 - 9x2 + 12x - 4
  Tìm m để phương trình sau có 6 nghiệm phân biệt: 
  Bài 9. Cho hàm số y = x3 - 3x + 2
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
  Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(3; 2) và có hệ số góc là m. Tìm m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt.
  Bài 10. Cho hàm số: y = -x3 + 3x2 + 3(m2 -1)x - 3m2 - 1 (1) m là tham số
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1
  Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) cách đều gốc toạ đọ O.
  Bài 11. Cho hàm số: y = 
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
  Tìm toạ độ điểm M thuộc (C), biết tiếp tuyến của (C) t
   
  Gửi ý kiến