Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Don xin hoc he

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:20' 30-06-2009
  Dung lượng: 24.5 KB
  Số lượt tải: 556
  Số lượt thích: 0 người
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  đơn xin học thêm

  Kính gửi: ……………………………………………………………..

  Tên em là: ...................................................................................................
  Học sinh lớp: .......trường …………………………… năm học 2008-2009.
  Con Ông (bà): ..............................................................................................
  Chỗ ở: ...........................................................................................................
  Hiện nay em đã học xong chương trình lớp: …. và có nguyện vọng học ôn trong hè môn Toán. Em mong muốn Thầy giúp đỡ để tạo điều kiện cho chúng em được củng cố kiến thức. Với thời lượng môn học: 20 buổi, 65.000đ. Nếu được Thầy đồng ý thì em xin chấp hành nghiêm túc các quy định mà lớp học đề ra.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  ........., ngày 11 tháng 05 năm 2009
  ý kiến của phụ huynh Người làm đơn
  (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  đơn xin học thêm

  Kính gửi: ……………………………………………………………..

  Tên em là: ...................................................................................................
  Học sinh lớp: ......., trường: …………………………… năm học 2008-2009.
  Con Ông (bà): ..............................................................................................
  Chỗ ở: ...........................................................................................................
  Hiện nay em đã học xong chương trình lớp: …. và có nguyện vọng học ôn trong hè môn Toán. Em mong muốn Thầy giúp đỡ để tạo điều kiện cho chúng em được củng cố kiến thức. Với thời lượng môn học: 20 buổi, 65.000đ. Nếu được Thầy đồng ý thì em xin chấp hành nghiêm túc các quy định mà lớp học đề ra.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  ........., ngày … tháng … năm 2009
  ý kiến của phụ huynh Người làm đơn
  (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

   
  Gửi ý kiến