Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  bài tập đạo hàm có hướng dẫn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Vũ Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:10' 07-07-2009
  Dung lượng: 623.5 KB
  Số lượt tải: 5053
  Số lượt thích: 0 người

  BÀI TẬP ĐẠO HÀM
  Bài 1: Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số: y = tại x0 = 5
  Giải: Tập xác định D =
  Với x là số gia của x0 = 5 sao cho 5+ x thì
  y =-
  Ta có:= Khi đó: y’(5)= =
  ===
  Bài 2 : Chứng minh hàm số liên tục tại x0 = 0, nhưng không có đạo hàm tại điểm đó.
  HD: Chú ý định nghĩa: =
  Cho x0 = 0 một số gia x
  y = f(x0+x) –f(x0) = f(x) –f(0) =
  =
  Khi x 0+ ( thì x > 0) Ta có: = ==1
  Bài 3: Cho hàm số y = f(x) =
  a) Cm rằng hàm số liên tục tại x = 0 b) Hàm số này có đạo hàm tại điểm x = 0 hay không ? Tại sao?
  Bài 4: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) = không có đạo hàm tại x = 0. Tại x = 2 hàm số đó có đạo hàm hay không ?
  Bài 5: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) =không có đạo hàm tại x0 = 0, nhưng liên tục tại đó.
  HD:a) f(0) = (0-1)2 = 1; = -2; = 2 hàm số không có đạo hàm tại x0 = 0
  b) Vì =1; =1; f(0) = 1 == f(0) = 1
  hàm số liên tục tại x0 = 0
  Bài 6: Cho hàm số y = f(x) =
  a) Chứng minh rằng hàm số không có đạo hàm tại x = 0.
  b) Tính đạo hàm của f(x) tại x =
  HD:a) Vì ==1 và == 0; f(0) = cos0 = 1 
   hàm số không liên tục tại x0 = 0 (hàm số gián đoạn tại x0 = 0)
  Bài 7: Tính đạo hàm các hàm số sau:
  y = (-3x+3)(+2x-1); Đs: y’ = 4x3-3x2 – 8x+ 9
  y = (-3x+2)( + -1); Đs: y’ =7*x^6-12*x^2+3-10*x^4+8*x^3+4*x
  3. Tìm đạo hàm của hàm số: y =
  Giải: y’ =+==
  =+
  y = 
  y = 
  y = (-1)(-4)(-9); Đs: 6*x^5-56*x^3+98*x
  y = (1+)(1+)(1+)
  y =
  y =
  y =; Đs:-
  y =; Đs:-
  y = cos2; Đs:
  y = (1+sin2x)4; Đs:
  y =sin2(cos3x); Đs: -3sin(2cos3x)sin3x
  y =; Đs:
  y =
  518) y = f(x) = ; y’ = 
  519) y = f(x) = ; y’ = 
  522) y = f(x) = ; y’ = 
  523) y = f(x) =; y’ = 
  526) y = f(x) = ; y’ = tan3x.
  527) y = f(x) = cosx; y’ = -sin3x
  528) y = f(x) = 3sin2x –sin3x; y’ = 
  529) y = f(x) = tan3x –tanx + x; y’ = tan4x
  535) y = f(x) = tan; y’ = 
  539) y = f(x) = cos34x; y’ = -12cos24x.sin4x
  544) y = f(x) = ; y’ = 
  672) y = f(x) = 3cos2x –cos3x; y’ = sin2x(cosx-2)
  682) y = f(x) = ; y’ = 
  684) y = f(x) = ; y’ = 
  685) y = f(x) = ; y’ = ….
  689) y = f(x) = ; y’ = 
  694) y = f(x) = ; y’ = sin53xcos33x
  705) y = f(x) = cosx.; y’ = 
  706) y = f(x) = 0.4; y’ = -0.8
  713) y = f(x) = ; y’ =
  721) y = f(x) = sin2x.sinx2; y’ =2sinx(xsinx.cosx2+cosx.sinx2)
  722) y = f(x) = ; y’ =
  BÀI TẬP ĐẠO HÀM BỔ
  No_avatar

  cung binh thuong thoi

   

  No_avatar

  na?n wa' dj

   

  No_avatar

  aj bay mjnh hoc toan ly hoa voi / tks nhju

   

  No_avatar

  co aj o ekar ko ?

   

  No_avatarf

  dc nhug tinh bai de ot

   
  Gửi ý kiến