Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG CÁCH ĐÁNH GIÁ CÁC ẨN.doc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TTT
  Người gửi: Lê Trọng Châu
  Ngày gửi: 20h:19' 28-07-2009
  Dung lượng: 75.0 KB
  Số lượt tải: 239
  Số lượt thích: 0 người
  GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG CÁCH ĐÁNH GIÁ CÁC ẨN
  Hệ phương trình là một dạng toán thường gặp trong các kì thi của học sinh lớp 9. Có nhiều hệ phương trình khi giải trực tiếp sẽ rất phức tạp, thậm chí không giải được. Trong một số trường hợp như vậy, ta có thể tìm cách đánh giá giữa các ẩn hoặc giữa ẩn với một số, từ đó xác định nghiệm của hệ. Phương pháp này gọi là “phương pháp đánh giá các ẩn”.
  1. Đánh giá giữa các ẩn
  Ví dụ 1 (đề thi vào khối chuyên Toán Tin, ĐHQG Hà Nội năm 1996) :
  Giải hệ phương trình
  

  Lời giải : Điều kiện : x ≥ 1/2 ; y ≤ 1/2.
  Ta sẽ chứng minh x = y. Thật vậy :
  

  Vậy nghiệm duy nhất của hệ phương trình (thỏa mãn điều kiện) là : x = y = 1.
  Ví dụ 2 (đề thi vào khối chuyên, ĐHSPHN năm 2004) : Tìm nghiệm dương của hệ
  

  Lời giải : Ta sẽ chứng minh x = y = z. Do x, y, z có vai trò như nhau nên không mất tổng quát, giả sử x y và x z. (4)
  Vì x > 0, y > 0, z > 0 nên :
  Từ (1), (2), (4) => 2x2004 = y6 + z6 ≤ x6 + z6 = 2y2004 => 2x2004 ≤ 2y2004 => x ≤ y. (5)
  Từ (1), (3), (4) => 2x2004 = y6 + z6 ≤ y6 + x6 = 2z2004 => 2x2004 ≤ 2z2004 => x ≤ z. (6)
  Từ (4), (5), (6) suy ra x = y = z.
  Thay vào (1) ta có 2x2004 = x6 + x6 = 2x6 suy ra x = 1 (do x > 0).
  Vậy hệ có nghiệm dương duy nhất : x = y = z = 1.
  Ví dụ 3 : Tìm a, b, c biết
  4a - b2 = 4b - c2 = 4c - a2 = 1 (*)
  Lời giải : Ta thấy ngay a > 0, b > 0, c > 0.
  Giả sử a > b, từ (*) ta có :
  4a - 4b = b2 - c2 > 0 => b > c (>0) ;
  4b - 4c = c2 - a2 > 0 => c > a (>0).
  => b > c > a trái với giả thiết a > b => a ≤ b.
  Tương tự như trên, nếu a < b thì cũng dẫn đến điều vô lí. Vậy a = b, suy ra :
  4a - 4b = b2 - c2 = 0 => b = c => a = b = c.
  Thay vào (*) ta có :
  4a - b2 = 1 <=> 4a - a2 = 1 <=> a2 - 4a + 1 = 0
  Giải phương trình bậc hai ẩn a trên ta được hai nghiệm là ++++++++
  Vậy hệ phương trình (*) có hai nghiệm :
  

  2. Đánh giá ẩn với một số
  Ví dụ 4 (đề thi vào lớp 10 chuyên, ĐHQG Hà Nội 2004) : Biết a > 0, b > 0 và a100 + b100 = a101 + b101 = a102 + b102 (1).
  Tính giá trị của biểu thức P = a2004 + b2004.
  Lời giải : Ta sẽ chứng minh a = 1, b = 1, từ đó tính được P. Thật vậy, từ (1) ta có :
  a100.(1 - a) = b100.(b - 1) (2)
  a101.(1 - a) = b101.(b - 1) (3)
  Trừ (2) cho (3) theo từng vế ta có :
  (a100 - a101)(1 - a) = (b100 - b101)(b - 1) <=> a100.(1 - a)2 = b100.(1 - b)(b - 1)
  <=> a100.(1 - a)2 = - b100.(1 - b)2. (4)
  Nếu a ≠ 1, do a > 0 suy ra :
  a100.(1 - a)2 > 0 ≥ - b100.(1 - b)2 trái với (4) => a = 1 => b = 1 (thay vào (2), b >0).
  Vậy P = 12004 + 12004 = 2.
  Ví dụ 5 : Giải hệ phương trình
  

  Lời giải : Ta sẽ chứng minh x = 1.
  Nhận xét : x, y, z đều khác 0.
  Giả sử x > 1 (4).
  

  Tương tự, x < 1 cũng dẫn đến điều vô lí.
  Suy ra x = 1, thay vào (1) và (2) ta có :
  

  Vậy hệ có nghiệm duy nhất : x = y = z = 1.
  Các bạn hãy thử giải các hệ phương trình sau :
   
  Gửi ý kiến