Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  định luật bảo toàn electron

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Xuân Trương
  Ngày gửi: 00h:03' 15-08-2009
  Dung lượng: 155.6 KB
  Số lượt tải: 76
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON


  A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
  1.GIỚI THIỆU
  Đối với những bài tóan cân bằng phản ứng oxh-khử (có sự cho và nhận electron) thì việc viết phương trình phản ứng và cân bằng phản ứng rất mất thời gian chưa kể tính toán. Khi gặp những bài toán như vậy chúng ta hãy sử dụng định luật bảo toàn electron để giải.
  2.PHẠM VI ÁP DỤNG
  -Bài toán xảy ra phản ứng oxh-khử (đặc biệt với những bài toán xảy ra nhiều quá trình).
  -Áp dụng được cho những dạng toán sau:
  +Kim loại + axit
  + Kim loại + hỗn hợp axit
  + Hỗn hợp kim loại + axit
  M + HCl  MClm + H2


  M + H2SO4l  M2SO4)m + H2


  H2S
  M + H2SO4đ,n M2(SO4)n + SO2 + H2O
  S  N2O
  M + HNO3l  M(NO3)n + N2 + H2O
  N2
  NH4NO3


  M + HNO3đ,n  M(NO3)n + NO2 + H2O


  Với m: hoá trị thấp nhất của kim loại nhiều hóa trị và M phải đứng trước H2 n : hoá trị cao nhất của kim loại nhiều hoá trị
  + Kim loại + muối:
  + Kim loại + hỗn hợp muối
  + Hỗn hợp kim loại + muối
  - Hay gặp và dễ sai nhất đó là phản ứng của muối Fe3+
  - Trong dãy diện hoá Fe có ba vị trí quan trọng do đó khi cho đề nghười ta thường đánh mạnh vào tính chất này vì thế chúng ta đặc biệt lưu ý đối với các phản ứng của Fe. Và phản ứng này tuân theo quy tắc anpha (α):
  TQ: M + Fe3+ Fe2+ +Mn+ (n: hoá trị của kim loại M (Al đến Cu)
  Oxh yếu oxh mạnh

  khử mạnh khử yếu
  Ba vị trí quan trọng của Fe là:
  Fe2+/Fe Ni2+/Ni Sn2+/Sn Pb2+/Pb Fe3+/Fe H+/H2 Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+


  Ví dụ: Fe + AgNO3
  Fe + Cu(NO3)2
  Fe + Zn(NO3)2
  Fe + Al(NO3)3
  Ví dụ: Các phản ứng dưới đây dễ bị sai
  Fe + FeCl3 FeCl2
  Fe + Fe2(SO4)3 FeSO4
  Cu + FeCl3 FeCl2 + CuCl2
  Cu + Fe2(SO4)3 FeSO4 + CuSO4
  Ví dụ: Phản ứng này rất quan trọng (duy nhất 2 muối cùng gốc axit tác dụng với nhau)cần lưu ý:
  Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag (Fe2+ là kim loại chứ không phải muối)
  Theo quy tắc anpha ta có:
  Oxh yếu (Fe3+) oxh mạnh (Ag+)

  khử mạnh (Fe2+) khử yếu (Ag)
  + Oxit, hidroxit...(có thể hiện tính khử) + HNO3 hoặc H2SO4 đặc nóng
  Ví dụ: Hay gặp nhất là bài toán các oxit Fe
  FeO + HNO3l  Fe(NO3)3 + NO + H2O
  Fe2O3 + HNO3l  Fe(NO3)3 + H2O (
  Fe3O4 + HNO3l  Fe(NO3)3 + NO + H2O
  FeO + HNO3 đ,n  Fe(NO3)3 + NO + H2O
  Fe2O3 + HNO3 đ,n  Fe(NO3)3 + H2O (
  Fe3O4 + HNO3 đ,n  Fe(NO3)3 + NO + H2O
  Fe(OH)2 + HNO3l  Fe(NO3)3 + NO + H2O
  Fe(OH)3 + HNO3l  Fe(NO3)3 + H2O (
  Fe(OH)2 + HNO3 đ,n  Fe(NO3)3 + NO + H2O
  Fe(OH)3 + HNO3 đ,n  Fe(NO3)3 + H2O (
  FeO + H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O
  Fe2O3 + H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + H2O
  Fe3O4 + H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  FeO + H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O
  Fe(OH)3 + H2SO4 đ,n  Fe2(SO4)3 + H2O (


  + CO, C, H2, Al + hỗn hợp kim loại
  TQ:
   
  Gửi ý kiến