Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kiem tra 1 tiet Toan 6 - tiet 18

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Xuân Họa (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:06' 01-10-2009
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Cần Kiệm
Họ và Tên:............................................
Lớp: 6....
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Toán - Tiết 18


Điểm
Lời phê của Cô giáo

Đề chẵn:
I. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các phép toán sau:
a) Số 6237 có thể viết thành:
A. 6000+ 200+ 30 + 7
B. 60000 + 2000 + 30 + 7
C. 60000 + 20 + 37
D. 6200 + 37

b) Phép tính 22. 23 có kết quả là:
A. 26
B. 25
C. 45
D. 46

c) Phép tính 35 : 34 có kết quả đúng là:
A. 30
B. 39
C. 93
D. 3

d) Kết quả của phép tính 3. 42 là :
A. 12
B. 24
C. 48
D. 16

Câu 2: Điền vào chỗ (...) để được số liền trước và liền sau của các số sau:
A. .........; 103;.............
B. ........; a;........... (a ( N, a ≥ 1)

 II. Phần tự luận ( 8 điểm)
Bài1(1đ): cho tập hợp A = (1;3;9(. Hãy viết một tập hợp con của tập hợp A.
Bài 2(1,5đ): Tính nhanh:
a) 37. 46 + 54. 37
b) (64 + 32) : 8

Bài 3 (2,5đ): thực hiện phép tính : 1449 - ( ( ( 216 + 184) : 23 ( . 32 (.
Bài 4: Tìm số tự nhiên x biết:
a) 3x - 1 = 23
b) (x - 10). 32 = 18
c) 23 : ( x - 5) = 22

Bài làm
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường THCS Cần Kiệm
Họ và Tên:............................................
Lớp: 6....
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Toán - tiết 18


Điểm
Lời phê của Cô giáo

Đề lẻ:
I. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Câu 1: Điền vào chỗ (...) để được số tự nhiên liên tiếp tăng dần:
A. .........; 200;.............
B. ........; a;...........

Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các phép toán sau:
a) Phép tính 32 . 35 có kết quả là:
A. 310
B. 37
C. 33
D. 97

b) Phép tính 59: 59 có kết quả đúng là:
A. 518
B. 5
C. 53
D. 1

c) Kết quả phép tính 4 . 32 là:
A. 36
B. 24
C. 12
D. 6

d) Số 3245 có thể viết thành
A. 3000 + 200 + 40 + 5
B. 30000 + 2000 + 40 + 5
C. 3000 + 2400 + 5
D. 3000 + 2450

 II. Phần tự luận ( 8 điểm)
Bài1(1đ): cho tập hợp M = (gà,vịt,ngan(. Hãy viết một tập hợp con của tập hợp M.
Bài 2(1,5đ): Tính nhanh:
a) 54. 76 + 24. 54
b) (81 + 36) : 9

Bài 3 (2,5đ): thực hiện phép tính : 1449 - ( ( ( 216 + 184) : 23 ( . 32 (.
Bài 4: Tìm số tự nhiên x biết:
a) 2x + 1 = 15
b) (x - 20). 42 = 32
c) 58 : ( x + 9) = 56

Bài làm
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................


 
Gửi ý kiến