Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Kiem tra 1 tiet Toan 6 - tiet 18

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Kiều Xuân Họa (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:06' 01-10-2009
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 213
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Cần Kiệm
  Họ và Tên:............................................
  Lớp: 6....
  Kiểm tra 1 tiết
  Môn: Toán - Tiết 18
  
  
  Điểm
  Lời phê của Cô giáo
  
  Đề chẵn:
  I. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
  Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các phép toán sau:
  a) Số 6237 có thể viết thành:
  A. 6000+ 200+ 30 + 7
  B. 60000 + 2000 + 30 + 7
  C. 60000 + 20 + 37
  D. 6200 + 37
  
  b) Phép tính 22. 23 có kết quả là:
  A. 26
  B. 25
  C. 45
  D. 46
  
  c) Phép tính 35 : 34 có kết quả đúng là:
  A. 30
  B. 39
  C. 93
  D. 3
  
  d) Kết quả của phép tính 3. 42 là :
  A. 12
  B. 24
  C. 48
  D. 16
  
  Câu 2: Điền vào chỗ (...) để được số liền trước và liền sau của các số sau:
  A. .........; 103;.............
  B. ........; a;........... (a ( N, a ≥ 1)
  
   II. Phần tự luận ( 8 điểm)
  Bài1(1đ): cho tập hợp A = (1;3;9(. Hãy viết một tập hợp con của tập hợp A.
  Bài 2(1,5đ): Tính nhanh:
  a) 37. 46 + 54. 37
  b) (64 + 32) : 8
  
  Bài 3 (2,5đ): thực hiện phép tính : 1449 - ( ( ( 216 + 184) : 23 ( . 32 (.
  Bài 4: Tìm số tự nhiên x biết:
  a) 3x - 1 = 23
  b) (x - 10). 32 = 18
  c) 23 : ( x - 5) = 22
  
  Bài làm
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Trường THCS Cần Kiệm
  Họ và Tên:............................................
  Lớp: 6....
  Kiểm tra 1 tiết
  Môn: Toán - tiết 18
  
  
  Điểm
  Lời phê của Cô giáo
  
  Đề lẻ:
  I. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
  Câu 1: Điền vào chỗ (...) để được số tự nhiên liên tiếp tăng dần:
  A. .........; 200;.............
  B. ........; a;...........
  
  Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các phép toán sau:
  a) Phép tính 32 . 35 có kết quả là:
  A. 310
  B. 37
  C. 33
  D. 97
  
  b) Phép tính 59: 59 có kết quả đúng là:
  A. 518
  B. 5
  C. 53
  D. 1
  
  c) Kết quả phép tính 4 . 32 là:
  A. 36
  B. 24
  C. 12
  D. 6
  
  d) Số 3245 có thể viết thành
  A. 3000 + 200 + 40 + 5
  B. 30000 + 2000 + 40 + 5
  C. 3000 + 2400 + 5
  D. 3000 + 2450
  
   II. Phần tự luận ( 8 điểm)
  Bài1(1đ): cho tập hợp M = (gà,vịt,ngan(. Hãy viết một tập hợp con của tập hợp M.
  Bài 2(1,5đ): Tính nhanh:
  a) 54. 76 + 24. 54
  b) (81 + 36) : 9
  
  Bài 3 (2,5đ): thực hiện phép tính : 1449 - ( ( ( 216 + 184) : 23 ( . 32 (.
  Bài 4: Tìm số tự nhiên x biết:
  a) 2x + 1 = 15
  b) (x - 20). 42 = 32
  c) 58 : ( x + 9) = 56
  
  Bài làm
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................


   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng