Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bai thi violympic lop 6 vong 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Minh
  Ngày gửi: 08h:43' 19-10-2009
  Dung lượng: 35.5 KB
  Số lượt tải: 130
  Số lượt thích: 0 người
  Bài thi 1. Điền kết quả thích hợp vào dấu ………….
  Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là……………..
  Viết tập hợp A={xN*/x<6} bằng cách liết kê các phần tử ta được tập hợp A= {…}
  Cho các số tự nhiên a, b thảo mãn 56Giá trị tươong ứng trong hệ thập phân của số la mã XIX là
  Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là……………….
  Khi viết 100 sóo tự nhiên đầu tiên chữ số 1 xuất hiện ………….lần
  Số tự nhiên chẵn lớn nhất có bốn chữ số là các chữ số chẵn khác nhau nhau là……
  Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số gồm cá chữ số lẻ khác nhau là………………
  Với cùng cả ba chữ số 6; 7; 8; 5 có thể viết được bao nhiêu số có bốn chữ số (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần Trả lời ………………số
  Để viết tất cả các só tự nhiên từ 100 đến 999 phải dùng ……………..chữ số
  Bài 2. Thỏ tìm cà rốt
  Tập hợp các chữ số của số 2009 là………………
  Cho tập hợp A={xN/3Giá trị tương ứng trong hệ thập phân của số la mã XXIX là……….
  Cho một số có hai chữ số cùng một lúc viết thêm vào bên phải và bên trái số đó chữ số 1 ta được một số tự nhiên có bốn chữ số. Số có bốn chữ số này gấp 11 lần số đã cho.
  Có bao nhiêu số có 5 chữ số.

  Bài 3. Chọn ô có giá trị tăng dần.
  3
  Giá trị trong hệ TP của số XIV
  Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số giống nhau
  Số trăm của 1890
  
  Số trăm của 678
  19
  Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có ba chữ số
  Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất cso 3 chữ số khác nhau
  
  97
  Số tự nhiên liền trước số 9
  Phần tử nhỏ nhất trong tập hợp N*
  Số tự nhiên có số chục 1 hàng đơn vị là 7
  
  Giá trị trong hệ TP của số XVI
  Số tự nhiên liền sau số 4
  Số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau
  Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số
  
  Số chục của số 120
  Số chẵn khác 0 nhỏ nhất
  Giá trị trong hệ TP của số IV
  Số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số
  
  
  No_avatar
  nhung bai toan nay rat hay va bo ich
  No_avatar
  nhung bai toan nay rat hay va bo ich
  No_avatar
  nhung bai toan nay rat hay va bo ich
  No_avatar
  nhung bai toan nay rat hay va bo ich
  No_avatar
  nhung bai toan nay rat hay va bo ich
  No_avatar
  nhung bai toan nay rat hay va bo ich
  No_avatar
  nhung bai toan nay rat hay va bo ich
  No_avatar
  nhung bai toan nay rat hay va bo ich
  No_avatar
  nhung bai toan nay rat hay va bo ich
  No_avatar
  nhung bai toan nay rat hay va bo ich
   
  Gửi ý kiến