Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vương Huy Dưỡng
  Ngày gửi: 22h:56' 11-05-2008
  Dung lượng: 30.0 KB
  Số lượt tải: 986
  Số lượt thích: 0 người
  trường thcs quảng hoà cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  tổ: …………….………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

  Họ và tên giáo viên được kiểm tra:…………………………………………………..
  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:……………………………………………………..
  Công việc được giao:……………………………………………………………………
  + Chuyên môn:……………………………………………………
  + Đoàn thể:…………………………………………………..……
  I/ Nội dung kiểm tra hồ sơ giáo viên theo qui định:
  T.T
  Chủng loại hồ sơ theo qui định
  Đủ
  Thiếu
  Nhận xét
  Kết quả
  
  1
  Kế hoạch bộ môn (Hệ số 2)
  ……
  …….
  …….
  …….
  …………………………………………
  …………………………………………
  ……….
  ……….
  
  2
  Giáo án (Hệ số 2)
  …….
  …….
  …………………………………………
  ………..
  
  3
  Sổ điểm cá nhân (Hệ số 2)
  …….
  …….
  ………………………………………..
  ………..
  
  4
  Sổ Thanh tra - Kiểm tra
  …….
  …….
  ………………………………………….
  ……….
  
  5
  Bồi dưỡng thường xuyên
  ……
  …….
  …………………………………………
  ………..
  
  6
  Sổ dự giờ
  ……
  …….
  ………………………………………….
  ………..
  
  7
  Sổ chủ nhiệm
  ……
  …….
  ………………………………………….
  ………..
  
  8
  Sổ đăng kí giảng dạy
  …….
  …….
  …………………………………………
  ………..
  
  9
  Sổ tích luỹ nghiệp vụ c/m & Sổ hội họp.
  …….
  …….
  …….
  ………………………………………….
  ………………………………………….
  ……….
  ……….
  
  II/ Kết quả kiểm tra: Điểm bình quân:……………………. Xếp loại:…………………………………
  ý kiến của người kiểm tra:
  1/ Những ưu điểm cần học tập:……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  2/ Những kiến nghị:………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  Quảng Hoà, ngày… tháng… năm 200..
  Người được kiểm tra Người kiểm tra
   
  Gửi ý kiến