Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi +đap án + MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KỲ I sinh 9.doc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Như Ý (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:10' 10-12-2009
  Dung lượng: 58.0 KB
  Số lượt tải: 236
  Số lượt thích: 0 người
  THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KỲ I
  MÔN SINH 9


  Các chủ đề chính
  Các mút độ nhận thức
  
  Tổng
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Chương I
  TN của MD
  
  
  
  
  1câu
  0,5đ
  
  1câu
  0,5đ
  
  Chương II
  NST
  1câu
  0,5đ
  1câu

  
  1câu

  
  1câu

  4câu
  3,5đ
  
  Chương III
  AND và Gen
  1câu
  0,5đ
  
  1câu

  1câu

  
  
  3câu
  3,5đ
  
  Chương IV
  Biến dị
  
  
  1câu

  1câu

  
  
  2câu

  
  ChươngV
  DTH với người
  
  
  1câu
  0,5đ
  
  
  
  1câu
  0,5đ
  
  Tổng
  2câu

  1câu

  3câu
  2,5đ
  3câu

  1câu
  0,5đ
  1câu

  10 câu
  10đ
  
  
  Trường THCS Phan Thúc Duyện KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 08-09
  Lớp 9/ Môn :Sinh 9
  Họ và tên: Đề I
  Điểm


  Lời phê:
  
  I.Chọn câu đúng nhất và khoanh tròn chữ cái đầu câu (2đ)
  1.NST giới tính tồn tại ở loại tế bào nào?
  a.Tế bào sinh dục b.Tế bào sinh dưỡng c.Tế bào thần kinh d.Cả 3 loại trên
  2.Ở người mắt nâu (A) là trội so với mắt đen (a).Bố và mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con của họ chắc chắn là mắt đen?
  a.Bố mắt nâu AA, mẹ mắt nâu Aa b.Bố và mẹ cùng mắt nâu Aa
  c.Bố và mẹ cùng mắt đen aa d.Bố mắt đen aa,mẹ mắt nâu AA
  3.Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?
  a.ARN vận chuyển b.ARN thông tin c.ARN Ribôsôm d.Cả 3 loại trên
  4.Bệnh Đao là hậu quả của loại đột biến nào?
  a.Đột biến dị bội thể b.Đột biến gen lặn c.Đột biến cấu trúc NST d.Đột biến đa bội thể
  II.Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào khoảng trống : (1đ)
  Trong chu kì tế bào NST tự……………..trong kì trung gian và sau đó phân li trong ……………….nhờ đó nguyên phân tạo nên hai tế bào con có …………giống y như tế bào mẹ.
  Nhờ có khả năng tự nhân đôi mà NST có chức năng…………………….thông tin di truyền.
  III.Nối cột A với cột B cho phù hợp (1đ)
  A
  B
  Kết quả
  
  1.Thường biến

  2.Đột biến gen

  3.Đột biến cấu
  trúc NST
  4.Đột biến
  số lượng NST
  a.là những biến đổi bên trong cấu trúc của gen thường liên quan đến một hoặc một số cặp Nu
  b.là những biến đổi trong cấu trúc của NST thường liên quan đến một hoặc một số đoạn ADN
  c.là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
  d.là những biến đổi số lượng NST phát sinh ra thể dị bội hoặc thể đa bội.
  1->

  2->

  3->

  4->
  
  IV.Tự luận (6đ)
  1.Di truyền liên kết là gì? Nguyên nhân của hiện tượng này? (2 đ)
  2.Hãy viết sơ đồ và nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trang? (2đ)
  3.Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến (1,5đ)
  4.Viết các loại giao tử có thể có của cá thể có kiểu gen AABbCCDd (0,5đ)
  BÀI LÀM
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ĐÁP ÁN –THANG ĐIỂM KIỂM TRA HỌC Kì I NĂM HỌC 08-09
  MÔN : SINH HỌC 9

  ĐỀ I.
  I.Chọn câu đúng nhất 2đ mỗi câu chọn đúng 0,5 đ
  1.d 2.c 3.b 4.a
  II.Điền từ hoặc cụm từ chính xác 1 đ.mỗi vị trí đúng 0,25 đ
  (1) Tự nhân đôi (2) Nguyên phân (3) Bộ NST (4) Lưu giữ và truyền đạt
  III.Nối cột A với cột B đúng 1 đ .Mỗi cột đúng 0,25 đ
  1->
   
  Gửi ý kiến