Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề Cương Ôn tập Avan9-HK1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Nhuận
  Ngày gửi: 06h:05' 12-12-2009
  Dung lượng: 121.0 KB
  Số lượt tải: 208
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I
  TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG Môn: Tiếng Anh lớp 9

  1/ Tense revision
  ( Present simple
  Subject + Verb-s/es
   Subject + don’t/doesn’t + Verb
  
  I/ We/ You/ They
  work/live/go/study.
  I/ We/ You/ They
  don’t
  (do not)
  work/live/go/study.
  
  He/ She/ It...
  works/lives/goes/studies.

  He/ She/ It
  doesn’t
  (does not)
  work/live/go/study.
  
  
  Do/Does + Subject + Verb
  → Short Answers
  
  Do
  I/ we/ you/ they
  work/play/go/study?
  Yes, I/we/you/they do.
  No, I/we/you/they don’t.
  
  Does
  he/ she/ it
  work/play/go/study?
  Yes, he/she/it does.
  No, he/she/it doesn’t.
  
   * Use: Diễn tả hành động lặp đi, lặp lại, thói quen ở hiện tại hoặc chân lí, định luật.
  Thường dùng với các trạng từ chỉ tần suất như: always, usually, often, sometimes, seldom, regularly, normally...
  ( Past simple
  Subject + V-ed/V2
   Subject + didn’t + Verb (infinitive)
  
  I/ We/ You/ They...
  He/ She/ It...
  worked/lived/studied/ went/came/left.
  I/ We/ You/ He/
  She/ It/ They
  didn’t
  (did not)
  work/live/study/
  go/come/leave.
  
  ▪ Thêm -ed vào đ/từ hợp quy tắc: start → started,
  work → worked, live → lived, study → studied
  ▪ Học thuộc lòng động từ bất quy tắc: go → went,
  do→ did, leave → left, be → was/were, see → saw
  Thể phủ định động từ ở dạng nguyên
  started ↔ start
  went ↔ go
  
  
  Did + Subject + Verb (infinitive)
  → Short Answers
  
   Did
  I/ we/ you/ they/
  he/ she/ it
  work/live/study/
  go/come/leave?
  (đtừ dạng nguyên)
  Yes, I/ we/ you/ they/ he/ she/ it/ did.
  No, I/we/ you/ they/ he/ she/ it/ didn’t.
  
   * Use: Diễn tả hành động hoặc sự kiện đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định.
  Từ ngữ diễn đạt thời gian quá khứ: yesterday, last night, last week, 2 days ago, in 1995, from 2005 to 2007)
  * Thì quá khứ đơn dùng với “WISH” để diễn đạt mong ước trái với thực tế, hay khả năng ở hiện tại
  ( Present perfect
  Subject + have/has + past participle (V-ed/V3)
  Subject + have/has + NOT + past participle
  
  I/We/You/They
  He/ She/ It..
  have (`ve)
  has (`s)
  lived/gone/
  seen/known...
  I/We/You/They
  He/ She/ It..
  have not (haven`t)
  has not (hasn`t)
  lived/gone/
  seen/known
  
  
  Have/Has + subject + past participle (V-ed/V3)
  → Short Answers
  
  Have
  I/ we/ you/ they
  worked/lived/gone/
  seen/known/ had
  Yes, I/ we/ you/ they have.
  No, I/ we/ you/ they haven’t.
  
  Has
  he/ she/ it
  worked/lived/gone/
  seen/known/ had
  Yes, he/she/it has.
  No, he/she/it hasn’t.
  
   Dạng Past participle (quá khứ phân từ) được thành lập bằng cách thêm -ed vào động từ hợp quy tắc
  (live → lived, learn → learned); đối với động từ bất quy tắc chọn cột thứ 3 (V3): go → gone, see → seen
  * Use:
  • Diễn tả hành động đã chấm dứt nhưng không xác định thời gian.(ever, just, recently, lately, already...).
  • Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại (for a week; for 2 years; since 2001; since last year; since he was nine years old...)
  Exercise: Put the verb
  No_avatar

  Học tiếng anh qua ca dao hay lắm các thầy cô có nhu cầu vào Tiếng anh 9

   
  Gửi ý kiến