Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • C2-02NS GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH .doc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Quang Hào (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:16' 30-12-2009
  Dung lượng: 60.0 KB
  Số lượt tải: 212
  Số lượt thích: 0 người


  GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
  Thực chi ( Tạm ứng (
  Chuyển khoản ( Tiền mặt (
  
  (Đánh dấu X vào ô tương ứng)

  Đơn vị rút dự toán:
  Mã ĐVQHNS:
  Tài khoản: Tại KBNN:
  Mã cấp NS: Tên CTMT, DA:
  Mã CTMT, DA:

  Nội dung thanh toán
  Mã
  nguồn NS
  Mã chương
  Mã
  ngành KT
  Mã NDKT
  Số tiền
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tổng cộng
  
  
  Tổng số tiền ghi bằng chữ:

  Đơn vị nhận tiền:
  Địa chỉ:
  Mã ĐVQHNS:
  Tên CTMT, DA: Mã CTMT, DA:
  Tài khoản: Tại KBNN(NH):
  Hoặc người nhận tiền: số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

  Bộ phận kiểm soát của KBNN Đơn vị sử dụng ngân sách
  Ngày …. tháng …. năm …. Ngày …. tháng …. năm ….
  Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị


  Người nhận tiền
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  KBNN A ghi sổ và thanh toán ngày …./.…/….
  Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
  KBNN B, NH B ghi sổ ngày …./.…/….
  Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc  
  

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng