Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

KE HOACH DAY BOI DUONG TIENG ANH 6-8-9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Long (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:00' 03-01-2010
Dung lượng: 157.0 KB
Số lượt tải: 1210
Số lượt thích: 1 người (Tuệ Linh)
KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG ANH- LỚP 6
NĂM HỌC: 2009-2010

Buổi
Ngày dạy
Nội dung bồi dưỡngNgữ pháp:
I. Câu chào hỏi (Greetings)
II. Chào gặp nhau lần đầu
III. Chào tạm biệt
IV. Câu hỏi: 1. Hỏi sức khoẻ- trả lời
2. Hỏi- trả lời tên
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Imperative
II. The simple present tense
III. This is/ That is…
IV. Possessive adjectives: my, our, your, their,…
V. Indefinite articles: a/ an
Bài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. There is/ There are
II. How many…?
III. These are/ Those are
IV. Verb: To be: is, am, areBài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. Adjectives: big, small,…
II. Possessive case
III. The simple present tense: do/ have/ go
IV. Time: What time…?Bài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. Adverbs of time: Every day, every morning,...
II. The simple present tense
III. Yes/ No questions
IV. Every day actions
V. Prepsition: atBài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. Prepositions of position
II. Wh- questions: Where? Which? What?Bài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Definite article: the
II. Position of adjective
III. Adverbial phrases: by bike, by car,…
IV. Phrases of position: in front of, behind, near,…
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. The present progressive tense
II. Modal verbs: can/ can’t/ must/must not
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Or- questions
II. What colour is it?
III. Adjectives: tall, heavy,…
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Quantifiers: Some and Any
II. To feel, to want
III. I would like (I’d like)
IV. Polite requests: Would you like…?
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Revision: some, any
II. Partitives: … a box of…, a can of…, etc
III. Verbs: want, need
Bài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. The present progressive tense
II. The simple present tense
III. Adverbs of frequency: always, usually,…Bài tập vận dụngBài tập vận dụng
Ngữ pháp:
I. Revision: Adverbs of frequency: always, usually,…
II. What + to be + subject + like? To ask about features
III. When clauseBài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Future: be going to
II. Wh- questions: What? Where? How long?
III. Suggestions: Let’s…, What about …ing …?, Why don’t we …?
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Ask and answer about one’s nationality
II. Adjectives: comparatives and superlatives
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngBài tập vận dụngNgữ pháp:
I. Indefinite quantifiers: a few, a little, a lot of/ lots of
II. Imperatives using don’t
III. Should/ should not
Bài tập vận dụngBài tập vận dụngBài tập vận dụngNgười lập kế hoạch


Nguyễn Đức Long
TM nhà trườngKế hoạch dạy bồi dưỡng
Môn: Tiếng Anh- Lớp 8

Buổi
Ngày dạy
Nội dung bồi dưỡngNgữ pháp: - (not) + adjective + enough + to + V-inf
- Simple present
- Simple past
Bài tập vận dụngBài tập vận dụng:-
 
Gửi ý kiến