Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KE HOACH DAY BOI DUONG TIENG ANH 6-8-9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:00' 03-01-2010
  Dung lượng: 157.0 KB
  Số lượt tải: 1262
  Số lượt thích: 1 người (Tuệ Linh)
  KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG ANH- LỚP 6
  NĂM HỌC: 2009-2010

  Buổi
  Ngày dạy
  Nội dung bồi dưỡng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Câu chào hỏi (Greetings)
  II. Chào gặp nhau lần đầu
  III. Chào tạm biệt
  IV. Câu hỏi: 1. Hỏi sức khoẻ- trả lời
  2. Hỏi- trả lời tên
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Imperative
  II. The simple present tense
  III. This is/ That is…
  IV. Possessive adjectives: my, our, your, their,…
  V. Indefinite articles: a/ an
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. There is/ There are
  II. How many…?
  III. These are/ Those are
  IV. Verb: To be: is, am, are
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. Adjectives: big, small,…
  II. Possessive case
  III. The simple present tense: do/ have/ go
  IV. Time: What time…?
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. Adverbs of time: Every day, every morning,...
  II. The simple present tense
  III. Yes/ No questions
  IV. Every day actions
  V. Prepsition: at
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. Prepositions of position
  II. Wh- questions: Where? Which? What?
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Definite article: the
  II. Position of adjective
  III. Adverbial phrases: by bike, by car,…
  IV. Phrases of position: in front of, behind, near,…
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. The present progressive tense
  II. Modal verbs: can/ can’t/ must/must not
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Or- questions
  II. What colour is it?
  III. Adjectives: tall, heavy,…
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Quantifiers: Some and Any
  II. To feel, to want
  III. I would like (I’d like)
  IV. Polite requests: Would you like…?
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Revision: some, any
  II. Partitives: … a box of…, a can of…, etc
  III. Verbs: want, need
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. The present progressive tense
  II. The simple present tense
  III. Adverbs of frequency: always, usually,…
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  Ngữ pháp:
  I. Revision: Adverbs of frequency: always, usually,…
  II. What + to be + subject + like? To ask about features
  III. When clause
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Future: be going to
  II. Wh- questions: What? Where? How long?
  III. Suggestions: Let’s…, What about …ing …?, Why don’t we …?
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Ask and answer about one’s nationality
  II. Adjectives: comparatives and superlatives
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Ngữ pháp:
  I. Indefinite quantifiers: a few, a little, a lot of/ lots of
  II. Imperatives using don’t
  III. Should/ should not
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng
  
  

  Người lập kế hoạch


  Nguyễn Đức Long
  TM nhà trường

  
  
  Kế hoạch dạy bồi dưỡng
  Môn: Tiếng Anh- Lớp 8

  Buổi
  Ngày dạy
  Nội dung bồi dưỡng
  
  
  
  Ngữ pháp: - (not) + adjective + enough + to + V-inf
  - Simple present
  - Simple past
  Bài tập vận dụng
  
  
  
  Bài tập vận dụng:-
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng