Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề kiểm tra chương 2 môn số học 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Nhị Nương
  Ngày gửi: 23h:43' 08-01-2010
  Dung lượng: 7.9 KB
  Số lượt tải: 2084
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN SỐ HỌC 6


  Chủ đề chính
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Số nguyên âm.Biểu diễn các số nguyên âm trên trục số.
  2

  1
  
  
  
  
  
  2

  1
  
  Thứ tự trong tập hợp Z. Giá trị tuyệt đối.
  1

  0,5
  
  
  1

  1
  1

  0,5
  
  3

  2
  
  Các phép cộng, trừ, nhân, trong tập hợp Z và tính chất của các phép toán.
  1  0,5
  
  1  0,5
  2  2
  
  3  2,5
  7  6
  
  
  Bội và ước của một số nguyên.
  


  
  
  1

  1,5
  
  
  1


  1
  
  
  Tổng  4


  2
  5


  5
  4


  3
  13


  10
  
  


  ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II SỐ HỌC 6
  Thời điểm kiểm tra tiết 68-Tuần 23

  I/Trắc nghiệm khách quan: (3điểm)

  Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống:
  Câu 1: Số đối của -(-4) là……..
  Câu 2: Số đối của một số nguyên dương là ………….
  Câu 3: Hai số nguyên đối nhau có giá trị tuyệt đối ……
  Câu 4: Các sốnguyên x thoả mãn -2< x <3 là: …………..

  Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:
  Câu 5: Tổng của số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số với số nguyên dương lớn nhất có một chữ số là:
  A.-990 B.-981 C.-91 D.-1008
  Câu 6: Kết quả của a- (b + c + d) là”
  A. a- b +c -d B. a- b- c+ d C. a+ b- c- d D. a - b - c - d

  II/ Tự luận: (7 diểm)

  Câu 7: Tìm x biết: (3 điểm)
  1/ = 5
  2/ -11x = 33
  3/ 7x - (-14) = 21
  Câu 8: Tính (1,5 điểm)
  1/ 225- 466- 170 + 640
  2/ 127- 18.(5+6)
  Câu 9: (1,5 điểm)
  1/ Tìm tất cả các ước của - 15
  2/ Tìm sáu bội của 7
  Câu 10: Tính tổng: (1 điểm)
  S = 1+ 2+ 22 + 23 + …+210

  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II SỐ HỌC 6
  I/ Trắc nghiệm: (3 điểm)
  Mỗi câu đúng cho 0,5 diểm
  Câu 1: 4
  Câu 2: một số nguyên âm
  Câu 3: bằng nhau
  Câu 4: -1; 0; 1; 2
  Câu 5: A
  Câu 6: D
  II/ Tự luận: (7 điểm)
  Câu 7: (3 điểm)
  1/ = 5
  Suy ra x = 5 hoặc x = -5 (1 điểm)
  2/ -11x = 33
  x= 33: (-11) (0,5 điểm)
  x=-3 (0,5 điểm)
  3/ 7x - (-14) = 21
  7x= 21 + (-14) (0,25 điểm)
  7x= 7 (0,25 điểm)
  x= 7:7 (0,25 điểm)
  x=1 (0,25 điểm)
  Câu 8: (1,5 điểm)
  1/ 225- 466- 170 + 640
  =225+ 640 -466- 170 (0,25 điểm)
  = 865 - 636 (0,25 điểm)
  =229 (0,25 điểm)
  2/ 127- 18.(5+6)
  =127 - 18.11 (0,25 điểm)
  =127 - 198 (0,25 điểm)
  =- 71 (0,25 điểm)
  Câu 9: (1,5 điểm)
  1/ Tất cả các
  No_avatarf

  bài soạn rất hay, lần sau nhớ làm như thế này nữa nhé///////////////////////////////////Mỉm cười

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓