Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 - ĐẠI 9(Có ma trận-đáp án)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Hạnh
  Ngày gửi: 22h:56' 03-02-2010
  Dung lượng: 61.0 KB
  Số lượt tải: 1162
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần 23 Tiết 46 KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐẠI SỐ 9 – CHƯƠNG 3

  MỤC TIÊU:
  Về kiến thức: Kiểm tra học sinh về : phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, cộng đại số, giải bài toán về cách lập hệ phương trình.
  Về kỹ năng: Kiểm tra học sinh kỹ năng giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
  Về thái độ : Kiểm tra học sinh tính cẩn thận khi làm bài, khi trình bày một bài toán.

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

  Nội dung
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  Định nghĩa pt bậc nhất hai ẩn, hệ pt bậc nhất hai ẩn
  2

  1
  
  2

  1
  
  
  
  4

  2
  
  Giải hệ phương trình

  
  1
  2
  1
  0,5
  2
  2,5
  
  
  4
  5
  
  Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
  
  
  
  
  
  1

  3
  1

  3
  
  Tổng

  3
  3
  5
  4
  1
  3
  9
  10
  
  
  ĐỀ KIỂM TRA:
  Họ và tên:……………………………………….… KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp:………………. Môn: Đại số 9 ( Tuần 23 –Tiết 46)

  Điểm
  Lời phê của giáo viên
  
    
  
  ĐỀ A
  Phần I : TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
  Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn?
  a) 2x – y = 1 b) 0x – y = 2 c) -3x + 0y = 5 d) Cả 3 phương trình trên
  Câu 2: Cặp số (1 ; -1) là nghiệm của phương trình nào?
  a) x – y = -5 b) x – 3y = 4 c) 2x + 0y = -9 d) Cả 3 phương trình trên.
  Câu 3: Nghiệm của hệ phương trình 3x – 5y = 1
  2x + 5y = 9 là:
  a) (1 ; 1) b) (1 ; -1) c) (2 ; 1) d) (-1 ; -1)
  Câu 4: Với giá trị nào của a, b thì hệ phương trình ax + 2y = 3
  x + by = -3
  nhận cặp số ( -1;2) là nghiệm ?
  a) a = 1 ; b = -1 b) a = 0 ; b = 4 c) a = 2 ; b = 2 d) a = -2 ; b = -2
  Câu 5 : Hệ phương trình
  a) Có một nghiệm duy nhất b) Có vô số nghiệm c)Vô nghiệm d) 3 câu trên đều đúng.
  Câu 6 : Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A (1 ; -1) và B ( -2 ; -7 ) là :
  a) y = 2x +3 b) y = -2x - 1 c) y = -2x + 1 d) y = 2x - 3
  Phần II : TỰ LUẬN ( 7 điểm )
  Câu 1: (3đ) Cho hệ phương trình sau:
  x + y = 5
  3x – y = -1
  Giải hệ phương trình trên.
  Chứng tỏ ba đường thẳng sau đồng qui :
  (d) : x + y = 5; (d1) : 3x – y = -1; (d2) : -2x + y = 2
  Câu 2: ( 3 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình :
  Tìm chiều dài và chiều rộng một mảnh vườn hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng chiều dài lên 5 m, giảm chiều rộng đi 2 m thì diện tích tăng 7 m2; và nếu giảm chiều dài đi 4 m còn tăng chiều rộng lên 3 m thì diện tích giảm đi 6 m2.
  Câu 3: ( 1 điểm) Với giá trị nào của m thì nghiệm ( x ; y) của hệ phương trình
  mx + y = 3
  – my = -2 thỏa x < 0 và y > 0.
  Bài làm:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên:……………………………………….… KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp:………………. Môn: Đại số 9
   
  Gửi ý kiến