Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  giao thoa voi luong lang kinh va thau kinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Loan
  Ngày gửi: 23h:29' 08-02-2010
  Dung lượng: 50.0 KB
  Số lượt tải: 182
  Số lượt thích: 0 người
  Vấn đề 4: Các thí nghiệm giao thoa khác
  (Giao thoa bằng lưỡng lăng kính Fresnel và lưỡng thấu kính Billet)

  Câu 1: Một thấu kính hội tụ bằng thuỷ tinh có hai mặt lồi giống nhau bán kính 27 cm. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là n1 = 1,50; n2 = 1,54. Khoảng cách giữa các tiêu điểm chính của thấu kính ứng với ánh sáng đỏ và tím là:
  A. 5 cm. B. 4 cm. C. 3 cm. D. 2 cm.
  Câu 2: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với lưỡng lăng kính Fresnel gồm 2 lăng kính có góc chiết quang A = 20’ (cho 1’ = 3.10 – 4 rad), đáy đặt sát nhau, chiết suất của lăng kính n = 1,5. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có ( = 0,6µm đặt cách lăng kính 10cm. Màn hứng vân giao thoa đặt cách lăng kính 90cm. Khoảng vân giao thoa đo được trên màn là:
  A. 1mm. B. 0,8mm. C. 1,5mm. D. 0,6mm.
  Câu 3: Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A = 30’ làm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, gắn chung đáy với nhau tạo thành 1 lưỡng lăng kính. Một khe sáng S nằm trong mặt phẳng của đáy chung, cách 2 lăng kính một khoảng d = 50cm, phát ra bức xạ có bước sóng ( = 0,450µm. Một màn E đặt cách 2 lăng kính khoảng d/ = 1m. Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp quan sát được trên màn là:
  A. 1,5mm. B. 3,0mm. C. 2,250mm. D. 1,0mm.
  Câu 4: Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A = 30’ làm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, gắn chung đáy với nhau tạo thành 1 lưỡng lăng kính. Một khe sáng S nằm trong mặt phẳng của đáy chung, cách 2 lăng kính 1 khoảng d = 50cm, phát ra bức xạ có bước sóng ( = 0,450µm. Một màn E đặt cách 2 lăng kính khoảng d/ = 1m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp quan sát được trên màn là:
  A. 0,15mm. B. 0,30mm. C. 1,50mm. D. 3,00mm.
  Câu 5: Một khe sáng đơn sắc S được đặt song song với cạnh của 1 lưỡng lăng kính và
  cách mặt phẳng AA’ một khoảng bằng 20cm. Các góc ở đỉnh của lưỡng lăng
  kính đều bằng 10’ và chiết suất của thuỷ tinh là n = 1,6. Sau lưỡng lăng kính
  người ta đặt 1 màn // với mặt phẳng AA’ và cách AA’ đoạn 1,50m để khảo sát
  hệ vân giao thoa.
  I. Tính khoảng cách a giữa 2 ảnh S1 và S2 của S cho bởi lưỡng lăng kính.
  A. 0,72mm. B. 0,65mm. C. 0,6mm. D. 0,54mm.
  II. Tính bước sóng ( của ánh sáng đơn sắc, biết khoảng vân i = 1,5mm.
  A. 0,44µm. B. 0,48 µm. C. 0,53µm. D. 0,63µm.
  III. Người ta thay ánh sáng đơn sắc ( bằng ánh sáng đơn sắc (’ thì thấy vân tối thứ 3 cách vân trung tâm 4mm. Tính bức xạ thay thế (’.
  A. 0,40 µm. B. 0,52 µm. C. 0,76µm. D. 0,68µm.

  Câu 6: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với lưỡng thấu kính Billet gồm 2 nửa thấu kính có tiêu cự f = 20cm, đặt sao cho 2 trục chính song song và O1O2 = 0,4mm. Nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc = 600nm đặt trên đường trung trực của O1O2 và cách thấu kính 60cm. Màn hứng vân giao thoa đặt sau thấu kính vuông góc và cách thấu kính 1,3m. Khoảng vân giao thoa đo được trên màn là:
  A. 0,6mm. B. 0,8mm. C. 1,2mm. D. 1mm.
  Câu 7: Một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự 20cm, được cắt làm 2 phần bằng nhau theo mặt phẳng chứa trục chính. Một khe sáng hẹp S nằm trên mặt phẳng cắt và vuông góc với trục chính, cách thấu kính khoảng 40cm. Tách dần hai nửa thấu kính đến một khoảng để nhận ảnh S1 và S2 cách nhau 2mm. Màn quan sát E đặt vuông góc với trục chính và cách các ảnh S1, S2 khoảng 1,6m. Độ rộng của vùng giao
   
  Gửi ý kiến