Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  kiem tra chuong 4 dai so 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Kim Dung
  Ngày gửi: 16h:08' 01-03-2010
  Dung lượng: 52.5 KB
  Số lượt tải: 972
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày tháng 4 năm 2009
  Tiết 65 Kiểm tra chương IV - Đại số lớp 8
  mục tiêu bài kiểm tra:
  Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của HS trong chương IVvà kĩ năng giải toán về bất dẳng thức, bất phươnh trình của các em để có sự đánh giá chính xác và có sự điều chỉnh phù hợp trong dạy học tiếp theo
  Ma trận đề kiểm tra  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  Câu
  điểm
  
  Liên hệ giữa thứ tự và các phép toán
  Câu1

  0.5
  
  Câu 2,3

  1.0
  Câu 2a
  Câu 1
  1.5
  
  Câu 2b

  1.0
  6
  

  4.0
  
  Bất phương trình một ẩn
  Câu7
  0.5
  
  Câu 4
  0.5
  
  Câu5
  0.5
  
  3
  
  1.5
  
  Bất phương trình bậc nhất một ẩn
  Câu 6
  0.5
  
  
  
  
  Câu 3a,b
  2.0
  3
  
  2.5
  
  Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  
  
  Câu8

  0.5
  Câu 4a

  1.0
  
  Câu 4b

  0.5
  3
  

  2.0
  
  
  3
  1.5
  
  
  
  
  3. Đề bài
  A. phần trắc nghiệm( 4 điểm)
  1. Điền Đúng(Đ) Sai(S) thích hợp vào ô trống
  a. -5 + 3 ≥ 1 b. -5 . 3 ≤ 16 c. 15 +(-3) >18 +(-3) d. 5.(-2) > 7.(-2)
  2.Cho x < y, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau
  A. -x- 5 <- y -5 B. 5-2x < 5-2y C. 2x+1 < 2y+1 D. - 4 – 2x < -4 – 2y
  3. Điền dấu ( > ; <) thích hợp vào các ô trống trong các khẳng định sau
  a. 7a< 8a thì a 0 b. -7a <- 8a thì a 0
  c.-2a > 3a thì a 0 d. -2a > -3a thì a 0

  4. x = 5 là một nghiệm của bất phương trình
  A. 3x+5 > 20 B. x - 13 > 5 – 2x C. 3x -2 < 14 D. - 2x + 1 > 1
  5. Hình sau

  Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình
  A. 2x – 4 < 0 B. 2x – 4 > 0 C. 2x – 4 ≥ 0 D 2x – 4 ≤ 0
  6.tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:BPT bậc nhất là: A. 0x – 1 > 5 B. x2 +1 ≤ 3 - 2x C. D. x – 1< 0
  7. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có khẳng định đúng
  A
  B
  
  a) Khi chuyển vế một hạng tử của BPT từ vế này sang vế kia
  1) ta phải giữ nguyên chiều của BPT
  
  b) khi nhân hai vế của BPT với cùng một số dương
  2) ta phải đổi dấu của hạng tử đó
  
  c) khi nhân hai vế của một bất phương trình với cùng một số âm
  3) ta phải giữ nguyên dấu của hạng tử đó
  
  
  4) ta phải đổi chiều của BPT
  
  
  8. Khi x > 0 thì kết quả rút gọn của biểu thức | 5x| -3 – 2x là
  A. 3x – 3 B. 7x - 3 C. - 3x – 3 D. -7x - 3
  Phần tự luận:(6 điểm)
  1. (1 điểm) Viết tập nghiệm của BPT sau và biểu diễn tập
  No_avatarf

  de bai nhu do hoi ay!

   
  Gửi ý kiến