Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Tâm
  Ngày gửi: 05h:40' 03-03-2010
  Dung lượng: 39.0 KB
  Số lượt tải: 262
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD- ĐT BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI
  VĨNH TƯỜNG Môn thi: Toán – lớp 5
  ( thời gian làm bài thi: 20 phút )
  Họ và tên: ……………………………… SBD: ………………………………
  Học sinh trường: ……………………………………………………………….
  Chữ ký, họ tên giám thị: số phách
  1/ ………………………………………………………..
  2/ ………………………………………………………..
  Dọc phách theo đường kẻ này


  Chữ ký, họ tên giám khảo: số phách
  1/ ………………………………………………………..
  2/ ………………………………………………………..

  Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C, D. Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

  Câu 1: Cho số M được tạo bởi các số chẵn viết liên tiếp từ 2 đến 2006. Hỏi số M được tạo gồm bao nhiêu chữ số ?
  A. 1003 chữ số B. 3440 chữ số C. 3450 chữ số D. 3460 chữ số
  Câu 2: Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta lập được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau?
  A. 120 số B. 90 số C. 190 số D. 210 số
  Câu 3: Cho số X gấp 3 lần số Y, số Z gấp 5 lần số Y và số Z bằng 2/5 . Hỏi số X bằng bao nhiêu ?
  A. 5/15 B. 5/25 C. 6/15 D. 6/25
  Câu 4 : Gía trị của biểu thức A = 0,25 x 12 : 0,5 – ( 5,1 – 10,2 x 0,5 ) : 0.125 là bao nhiêu ?
  A.3 B.4 C.5 D.6
  Câu 5: Cho dãy số viết theo thứ tự là: 31, 33, 35, … , y . Tìm số y để số chữ số của dãy gấp 3,5 lần số số hạng của dãy ?
  A. 2000 B. 2110 C. 2109 D. 2120
  Câu 6: Cho dãy số viết theo thứ tự : 1, 4, 7, 10, … .Hỏi chữ số thứ 100 của dãy bằng bao nhiêu ?
  A. 298 B. 297 C. 296 D.295
  Câu 7: Cho ba bao gạo tổng cộng cân nặng 127 kg. Người ta lấy ra ¼ số gạo của bao thứ nhất ; 1/3 số gạo của bao thứ hai và 2/7 số gạo của bao thứ ba thì số gạo còn lại trong ba bao là bằng nhau. Hỏi bao gạo thứ nhất ban đầu cân nặng bao nhiêu?
  A. 32 kg B. 36 kg C. 40 kg D. 44 kg
  Câu 8: Một người bán hàng bình quân mỗi ngày lãi được 15% theo số tiền vốn bỏ ra. Hỏi bình quân mỗi ngày người đó bán lãi được bao nhiêu phần trăm theo giá tiền bán?
  A. 13,04 % B. 12,04 % C. 11,04 % D. 14,04 %
  Câu 9: Cho hình bên? Hỏi có bao nhiêu
  tam giác, tứ giác nhận các đỉnh
  của hình bao ngoài làm đinh của chúng?
  ….tam giác và …. tứ giác

  Câu 10: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dai 51 cm, chiều rộng 43 cm. Gọi M, P, Q lần lượt là trung diểm các cạnh AB, CD, DA .Tính diện tích hình MBCPQ ?
  Bài giải
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   
  Gửi ý kiến