Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ke hoach cu uy ban kiem tra cong doan

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Toản (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:55' 18-10-2008
  Dung lượng: 60.0 KB
  Số lượt tải: 459
  Số lượt thích: 0 người

  Trường TIểU HọC HàM GIANG A
  Uỷ BAN KIểM TRA CĐ
  
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Hàm Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2008

  Kế hoạch
  Hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn
  năm học 2008 - 2009

  - Căn cứ vào điều lệ Công Đoàn Việt Nam ghi trong chương V ( từ điều 29 - 32 ) về công tác kiểm tra và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn.
  - Căn cứ vào nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Hàm giang A họp ngày 26/9/2008 về việc tổ chức Uỷ ban kiểm tra và giao trách nhiệm cho Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên là lao động. Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn trường Tiểu học Hàm giang A lập kế hoạch hoạt động kiểm tra Công Đoàn năm học 2008 - 2009.
  I- mục đích yêu cầu:
  - Nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết của các đoàn viên Công Đoàn trong tổ chức công đoàn giữ gìn pháp luật, kỷ cương, xã hội tăng cường trách nhiệm trong công tác chuyên môn và hoạt động xã hội khác, phát huy quyền làm dân chủ của mọi thành viên trong Công Đoàn.
  - Làm rõ sự việc đúng sai, tìm ra nguyên nhân trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trong các việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nưóc, nội quy, quy chế của Công Đoàn, nhằm xây dựng Công Đoàn trường Tiểu học Hàm giang A trở thành Công Đoàn vững mạnh của Công Đoàn giáo dục huyện Trà Cú.
  - Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra với BCH Công đoàn nhằm xây dựng và duy trì mối đoàn kết nôị bộ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên Công Đoàn.
  II- Nội dung kiểm tra:
  - Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn khi tổ chức hoặc đoàn viên Công Đoàn có dấu hiệu vi phạm:
  + Việc chấp hành các chương, các điều của điều lệ Công Đoàn Việt Nam.
  + Việc thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ Công Đoàn Việt Nam.
  - Kiểm tra việc quản lí, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kính tế của Công Đoàn:
  + Đoàn phí Công Đoàn do Đoàn viên đóng góp 1% lương.
  + Các khoản khác.
  - Thực hiện trách nhiệm giám sát việc thi hành luật khiếu nại, tố cáo.
  - Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên làm công tác kiểm tra.
  III- Biện pháp thực hiện:
  - Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
  - Lập kế hoạch, chương trình công tác cụ thể cho từng quý.
  - Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Công Đoàn.
  - Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở, Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn đặt ra yêu cầu, nội dung, đối tượng kiểm tra, xác định trọng tâm, trọng điểm
   
  Gửi ý kiến