Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

đề kt cuối kì 2 lớp 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Đan Phương
Ngày gửi: 21h:11' 25-03-2010
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Nhuế Dương
Lớp………..
Họ và tên…………………….
Bài kiểm tra cuối kì 1
Năm học 2008-2009
Môn Toán lớp 1


Câu 1. Tính (3đ)
+ - -
….. ……. ……. …….
7 – 2 + 4 = ……… 10 – 2 – 6 = ………….
4 + 2 + 4 = ……… 10 – 5 + 4 = ………….
Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (2đ).
10 - …… = 6 8 = ….. + 5
3 + ….. = 9 4 = 7 - ……
Câu 3: (2đ)

2 ....... 2 + 0 3 + 4 ….. 4 + 3
4 …... 5 – 4 7 – 4 ….. 2 + 2


Câu 4: (2đ) Viết phép tính thích hợp.
a) Có : 6 con gà.
Mua thêm : 4 con gà.
Tất cả : … con gà?

b) Có : 9 bông hoa.
Hái : 2 bông hoa.
Còn lại :… bông hoa?

Câu 5: (1đ) Hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình.
B. 2 hình
C. 3 hình.

Trường Tiểu học Nhuế Dương
Lớp………..
Họ và tên…………………….
Bài kiểm tra cuối kì 1
Năm học 2008-2009
Môn Toán lớp 2


Phần I
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (10đ).
Câu1. Muốn tìm số trừ ta lấy:
A. Số bị trừ cộng với hiệu.
B. Số bị trừ trừ đi hiệu.
C. Hiệu trừ đi số bị trừ.
Câu2. Tìm x, biết: x + 37 = 63.
A. x = 26 B. x = 36 C. x = 37 D. x = 100
Câu 3. 36 + 14 – 28 = ?
A. 22 B. 12 C. 38
Câu 4. 1 ngày 46 giờ – 22 giờ
Dấu cần điền vào ô trống là:
A > B. < C. =
Câu5. Số lớn nhất có 2 chữ số là:
A. 9 B. 99 C. 19
Phần II
Câu1. Đặt tính rồi tính (2 đ)
37 + 35 73 + 27 84 – 36 100 – 68
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu2. (2đ) Một cửa hàng bán 25kg đường, còn lại 47kg đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki - lô - gam đường?:
Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu3. Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Trường Tiểu học Nhuế Dương
Lớp………..
Họ và tên…………………….
Bài kiểm tra cuối kì 1
Năm học 2008-2009
Môn Toán lớp 3


Phần I
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (5đ)

Câu 1. 325 + 246 = ?
A. 561 B. 571 C. 517
Câu 2. 603 – 481 = ?
A. 122 B. 222 C. 221
Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm.
3m
 
Gửi ý kiến