Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV- ĐẠI SỐ 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Lưu (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:20' 12-04-2010
  Dung lượng: 52.0 KB
  Số lượt tải: 989
  Số lượt thích: 0 người
  THCS CÁT HIỆP KIỂM TRA CHƯƠNG IV - ĐẠI SỐ 7
  Thời gian: 45 phút
  (Ngày kiểm tra: 19/04/2010)
  Ho và tên HS
  Lớp
  xét giáo viên:


  Điểm
  
  
  
  
  
  
  I. : (4 điểm)
  Câu 1: (1đ)) Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau:
  a/ Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là ………………………... của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
  b/ Nếu tại x = a, đa thức p(x) có ……………………... thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.
  Câu 2: (1đ) Điền dấu “X” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp.
  Câu
  Đúng
  Sai
  
  a) 5x là một đơn thức
  
  
  
  b) Hai đơn thức 2xy2 và 2x2y là đồng dạng
  
  
  
  c) 3x2 – xy là đa thức bậc 2
  
  
  
  d) Cho A=x + y và B=x – y thì A + B = 2x + 2y
  
  
  
  Câu 3: (2đ) Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:
  a/ Bậc của đơn thức 5x2y3z là:
  A. 3 ; B. 6 ; C. 2 ; D. 5
  b/ Tích của hai đơn thức: – 2xy2 và 4x2y2 là:
  A. 8x2y4 ; B. – 8x2y4 ; C. 8x3y2 ; D. – 8x3y4
  c/ Giá trị của biểu thức: x2 – 2x + 2 tại x = 1 là:
  A. 2 ; B. 1 ; C. – 2 ; D. 3
  d/ Nghiệm của đa thức: P(x) = 4x – 8 là:
  A. 2 ; B. 4 ; C. 1 ; D. 8
  II. Tự luận: (6 điểm)
  Câu 1: (1đ) Hãy viết hai đơn thức (khác nhau) với 2 biến x, y có bậc 5 và có giá trị bằng 6 tại x = 1 và y = – 1
  Câu 2: (5đ) Cho đa thức: P(x) = 2x4 + 5x3 – 2x2 + 4x2 – x4 – 4x3 + 2 – x4
  a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
  b/ Tính P(1) và P(-1)
  c/ Chứng tỏ P(x) không có nghiệm
  Bài làm:  THCS CÁT HIỆP
  KIỂM TRA CHƯƠNG IV - ĐẠI SỐ 7
  Họ và tên: ………………………………. Thời gian: 45 phút
  Lớp: 7A5 (Ngày kiểm tra: 27/04/2009)
  Đề2:

  I. : (4 điểm)
  Câu 1: (1đ)) Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau:
  a/ Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và ………….. phần biến.
  b/ Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có ………………… trong dạng thu gọn của đa thức đó.
  Câu 2: (1đ) Điền dấu “X” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp.
  Câu
  Đúng
  Sai
  
  a) -3x2 là một đơn thức
  
  
  
  b) Hai đơn thức 3xy và 3x2y2 là đồng dạng
  
  
  
  c) 6xy2 – y là đa thức bậc 3
  
  
  
  d) Cho A=x – y và B=x + y thì A + B = 2x - 2y
  
  
  
  Câu 3: (2đ) Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:
  a/ Bậc của đơn thức 4x2y2z là:
  A. 4 ; B. 6 ; C. 5 ; D. 2
  b/ Tích của hai đơn thức: – 2xy2 và 4x2y là:
  A. 8x2y4 ; B. – 8x2y4 ; C. 8x3y3 ; D. – 8x3y3
  c/ Giá trị của biểu thức: x2 + 2x – 2 tại x = 1 là:
  A. 1 ; B. 2 ; C. – 4 ; D. – 2
  d/ Nghiệm của đa thức: P(x) = 3x – 9 là:
  A. 6 ; B. 4 ; C. 3 ; D. 8
  II. Tự luận: (6 điểm)
  Câu 1: (1đ) Hãy viết hai đơn thức (khác nhau) với 2 biến x, y có bậc 7 và có giá trị bằng 8 tại x = –1 và y =1
  Câu 2: (5đ) Cho đa thức:
  No_avatar

  Lè lưỡi

   
  Gửi ý kiến