Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề thi thử trường chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ lần 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Phước Dũng
  Ngày gửi: 09h:01' 17-04-2010
  Dung lượng: 250.5 KB
  Số lượt tải: 468
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ
  TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

  ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
  Môn: VẬT LÝ, khối A
  Thời gian làm bài: 90 phút, không kể phát đề
  
   ĐỀ CHÍNH THỨC
  Mã đề thi 132
  
  
  Họ, tên thí sinh:..........................................................................
  Số báo danh:...............................................................................

  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
  Câu 1: Một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp làm thay đổi điện dung tụ điện thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại bằng 2U. Quan hệ giữa cảm kháng ZL và điện trở thuần R là
  A. ZL=R B. C. D. ZL = 3R
  Câu 2: Đặt một điện áp u = U0sin(ωt + π/6)(V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có một trong bốn phần tử; điện trở thuần, cuộn thuần cảm, tụ điện và cuộn dây có điện trở thuần. Nếu cường độ dòng điện trong mạch có dạng thì đoạn mạch đó có
  A. tụ điện B. cuộn dây có điện trở thuần
  C. cuộn thuần cảm D. điện trở thuần
  Câu 3: Mắc đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với một điện trở vào nguồn xoay chiều thì hệ số công suất của mạch bằng 0,5. Nếu giảm độ tự cảm của cuộn dây đi 3 lần thì khi đó, hệ số công suất của mạch sẽ bằng
  A. 0,4 B. 0,866 C. 1 D. 0,6
  Câu 4: Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, được duy trì điện áp uAB = U0cos(t (V). Thay đổi R, khi điện trở có giá trị R = 24Ω thì công suất đạt giá trị cực đại 300W. Hỏi khi điện trở bằng 18Ω thì mạch tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu ?
  A. 288 W B. 168W C. 248 W D. 144 W
  Câu 5: Hai dao động thành phần cùng phương x1 = - 8sịn5πt (cm) và x2 = 8cos(5πt + π) (cm) có phương trình dao động tổng hợp là
  A. x = 16cos(5πt - π/4) (cm) B. x = 8cos(5πt + 3π/4) (cm)
  C. x = 8cos(5πt - π/4) (cm) D. x = 8cos(5πt + 3π/4) (cm)
  Câu 6: Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn kết hợp dao động ngược pha nhau, những điểm trong môi trường truyền sóng dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng có giá trị nào trong các biểu thức nêu sau đây? Cho k là các số nguyên
  A. (2k + 1) B. (2k+1)λ C. (2k + 1) π D. kλ
  Câu 7: Khi xảy ra sóng dừng trên một sợi dây, nếu sóng tới có biên độ a thì bụng sóng có li độ
  A. từ -a đến a B. bằng 2a C. từ -2a đến 2a D. bằng a
  Câu 8: Vật treo của con lắc đơn dao động điều hòa theo cung tròn quanh vị trí cân bằng O. Biết vật có tốc độ cực đại 6,93m/s, tìm tốc độ của vật khi đi qua vị trí P là trung điểm của .
  A. vP = 6m/s B. vP = 0m/s C. vP = 3,46m/s D. vP = 8m/s
  Câu 9: Cho một đoạn mạch gồm điện trở R1 = 30Ω mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở R0 = 10Ω và độ tự cảm L = H. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u = 100cos100πt(V), cuộn dây sẽ tiêu thụ công suất
  A. P = 160W B. P = 120W C. P = 0W D. P = 40W
  Câu 10: Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200sin(V). Tại thời điểm t1 nào đó, điện áp u = 100V và đang giảm. Hỏi đến thời điểm t2, sau t1 đúng ¼ chu kỳ, điện áp u bằng bao nhiêu?
  A. 100V B. -100V C. 100V D. -100V
  Câu 11: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 10dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là
  A. 1200 B. 120 C. 10 D. 10
  Câu 12: Ðặt
   
  Gửi ý kiến