Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  De thi bao che

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bo mon bao che DH Duoc
  Người gửi: Lê Khánh
  Ngày gửi: 22h:41' 17-04-2010
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 95
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI BÀO CHẾ II
  Thời gian: 120p

  Câu 1
  Kĩ thuật đìêu chế viên nén bằng phương pháp xát hạt ước, vai trò, các bước tiến hành và các cách tạo hạt, cơ chế hình thành viên nén?

  Câu 2
  Viên nén Paracetamol 325mg, cho các tá dược sau: tinh bột, lactose, cồn EC, cồn gelatin, hồ tinh hột, Avicel, Lycatab. Hãy lựa chọn tá dược tá dược độn, dính, rã cho viên nén trên.

  Câu 3
  Điều chế thuốc mỡ bằng phương pháp trộn đều đơn giản, điều kiện áp dụng, các giai đoạn chính. VD

  Câu 4
  Tá dược khan dùng cho thuốc mỡ: ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng. VD


  ĐỀ THI BÀO CHẾ II
  Thời gian: 120p

  Câu 1
  Trình bày ảnh hưởng của sức căng bề mặt phân cách đến sự hình thành và ổn định của hệ phân tán nhũ tương.

  Câu 2
  Cần phải thêm loại chất gì để điều chế chế phẩm sau:
  Lưu huỳnh 1,0g
  Long não 4,0g
  Glycerin 2,0g
  Nước cất vừa đủ 200ml
  ………….
  Vai trò của các chất cho thêm đó.
  Công dụng và cách dùng của chế phẩm.

  Câu 3
  Cách phối hợp dược chất vào tá dược gelatin glycerin trong kĩ thuật điều chế thuốc đặt bằng phương pháp chạy đổ khuôn


  ĐỀ THI BÀO CHẾ II
  Thời gian: 120p
  Câu 1
  Nhóm tá dược dùng cho viên nén: vai trò, cách dùng, các tá dược điển hình.

  Câu 2
  Phương pháp bào chế nang cứng: nguyên tắc đóng nang thủ công, các tá dược dùng cho đóng nang cứng

  Câu 3
  Tá dược khan (hấp thụ, nhũ hóa) dùng cho thuốc mỡ: ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng. VD

  Câu 4
  Thuốc mỡ tra mắt có thành phần
  Gentamycin sulfat (tính theo base) 0,3g
  Betamethason phosphat (ứng với betamenthason khan) 0,1g
  Tá dược khan dùng cho thuốc mỡ tra mắt vđ 100g
  Đóng tuýp 5g
  Hãy phân tích đặc điểm của dược chất, phương pháp tiến hành và yêu cầu chất lượng của chế phẩm.

  ĐỀ THI BÀO CHẾ II
  Thời gian: 120p

  Câu 1
  Tá dược thân nước dùng cho thuốc mỡ: ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng. VD

  Câu 2
  Điều chế thuốc mỡ bằng phương pháp hòa tan: Điều kiện áp dụng, các giai đoạn chính. VD

  Câu 3
  Nhóm tá dược dính dùng cho viên nén: vai trò, cơ chế tác dụng, cách dùng, các tá dược điển hình.

  Câu 4
  Viên nén Tetracyclin 250mg, cho các tá dược sau:
  - Tinh bột
  - Encompress
  - Calci carbonat
  - Lactose
  - PEG 400
  - Acicel
  - Cồn EC
  - Cồn PVP
  - Cồn gelatin
  Hãy lựa chọn tá dược độn, rã, dính cho viên nén trên. Giải thích

  ĐỀ THI BÀO CHẾ II
  Thời gian: 120p

  Câu 1
  Cách phối hợp dược chất vào tá dược thân nước để điều chế thuốc đặt (phương pháp đun chảy khuôn). Mỗi trường hợp cho 1VD

  Câu 2
  Các tá dược béo bán tổng hợp dùng điều chế thuốc đặt: cấu tạo, ưu nhược điểm, cách dùng làm tá dược thuốc đặt

  Câu 3
  Trong các phương pháp sau dùng để bào chế viên nén Asprin 500mg các phương pháp nào thích hợp, giải thích?
  - Xát hạt ướt với hồ tinh bột
  - Xát hạt ướt với dịch thể geltalin/nước
  - Xát hạt ướt với dung dịch PVP/ethanol
  - Tạo hạt khô
  - Dập thẳng

  ĐỀ THI BÀO CHẾ II – k57
  Thời gian: 120p

  Câu 1
  a. Pha dầu trong thành phần nhũ tương thuốc: kể tên, đặc tính và chất điển hình
  b. Phân tích vai trò các thành phần nhũ tương thuốc
  Bromoform 2g
  Dầu lạc 10g
  Gôm Arabic 9g
  Natri benzoat 4g
  Codein phosphat 0,2g
  Siro đơn 20g
  Nước cất vđ 100ml

  Câu 2
  a. Cách phối hợp dược chất vào tá dược thân nước trong kỹ thuật điều chế thuốc đặt bằng phương pháp đun chảy đổ khuôn. Mỗi trường hợp cho 1 VD
  b. Trình bày kĩ thuật điều chế và cho biết cấu trúc thuốc đặt có thành phần sau
  Neomycin sulfat 83mg
  Clotrimazol 100mg
  Metronidazol bột
  No_avatar
  ĐỀ THI BÀO CHẾ II
  Thời gian: 120p

  Câu 1
  Kĩ thuật đìêu chế viên nén bằng phương pháp xát hạt ước, vai trò, các bước tiến hành và các cách tạo hạt, cơ chế hình thành viên nén?

  Câu 2
  Viên nén Paracetamol 325mg, cho các tá dược sau: tinh bột, lactose, cồn EC, cồn gelatin, hồ tinh hột, Avicel, Lycatab. Hãy lựa chọn tá dược tá dược độn, dính, rã cho viên nén trên.

  Câu 3
  Điều chế thuốc mỡ bằng phương pháp trộn đều đơn giản, điều kiện áp dụng, các giai đoạn chính. VD

  Câu 4
  Tá dược khan dùng cho thuốc mỡ: ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng. VD


  ĐỀ THI BÀO CHẾ II
  Thời gian: 120p

  Câu 1
  Trình bày ảnh hưởng của sức căng bề mặt phân cách đến sự hình thành và ổn định của hệ phân tán nhũ tương.

  Câu 2
  Cần phải thêm loại chất gì để điều chế chế phẩm sau:
  Lưu huỳnh 1,0g
  Long não 4,0g
  Glycerin 2,0g
  Nước cất vừa đủ 200ml
  ………….
  Vai trò của các chất cho thêm đó.
  Công dụng và cách dùng của chế phẩm.

  Câu 3
  Cách phối hợp dược chất vào tá dược gelatin glycerin trong kĩ thuật điều chế thuốc đặt bằng phương pháp chạy đổ khuôn


  ĐỀ THI BÀO CHẾ II
  Thời gian: 120p
  Câu 1
  Nhóm tá dược dùng cho viên nén: vai trò, cách dùng, các tá dược điển hình.

  Câu 2
  Phương pháp bào chế nang cứng: nguyên tắc đóng nang thủ công, các tá dược dùng cho đóng nang cứng

  Câu 3
  Tá dược khan (hấp thụ, nhũ hóa) dùng cho thuốc mỡ: ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng. VD

  Câu 4
  Thuốc mỡ tra mắt có thành phần
  Gentamycin sulfat (tính theo base) 0,3g
  Betamethason phosphat (ứng với betamenthason khan) 0,1g
  Tá dược khan dùng cho thuốc mỡ tra mắt vđ 100g
  Đóng tuýp 5g
  Hãy phân tích đặc điểm của dược chất, phương pháp tiến hành và yêu cầu chất lượng của chế phẩm.

  ĐỀ THI BÀO CHẾ II
  Thời gian: 120p

  Câu 1
  Tá dược thân nước dùng cho thuốc mỡ: ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng. VD

  Câu 2
  Điều chế thuốc mỡ bằng phương pháp hòa tan: Điều kiện áp dụng, các giai đoạn chính. VD

  Câu 3
  Nhóm tá dược dính dùng cho viên nén: vai trò, cơ chế tác dụng, cách dùng, các tá dược điển hình.

  Câu 4
  Viên nén Tetracyclin 250mg, cho các tá dược sau:
  - Tinh bột
  - Encompress
  - Calci carbonat
  - Lactose
  - PEG 400
  - Acicel
  - Cồn EC
  - Cồn PVP
  - Cồn gelatin
  Hãy lựa chọn tá dược độn, rã, dính cho viên nén trên. Giải thích

  ĐỀ THI BÀO CHẾ II
  Thời gian: 120p

  Câu 1
  Cách phối hợp dược chất vào tá dược thân nước để điều chế thuốc đặt (phương pháp đun chảy khuôn). Mỗi trường hợp cho 1VD

  Câu 2
  Các tá dược béo bán tổng hợp dùng điều chế thuốc đặt: cấu tạo, ưu nhược điểm, cách dùng làm tá dược thuốc đặt

  Câu 3
  Trong các phương pháp sau dùng để bào chế viên nén Asprin 500mg các phương pháp nào thích hợp, giải thích?
  - Xát hạt ướt với hồ tinh bột
  - Xát hạt ướt với dịch thể geltalin/nước
  - Xát hạt ướt với dung dịch PVP/ethanol
  - Tạo hạt khô
  - Dập thẳng

  ĐỀ THI BÀO CHẾ II – k57
  Thời gian: 120p

  Câu 1
  a. Pha dầu trong thành phần nhũ tương thuốc: kể tên, đặc tính và chất điển hình
  b. Phân tích vai trò các thành phần nhũ tương thuốc
  Bromoform 2g
  Dầu lạc 10g
  Gôm Arabic 9g
  Natri benzoat 4g
  Codein phosphat 0,2g
  Siro đơn 20g
  Nước cất vđ 100ml

  Câu 2
  a. Cách phối hợp dược chất vào tá dược thân nước trong kỹ thuật điều chế thuốc đặt bằng phương pháp đun chảy đổ khuôn. Mỗi trường hợp cho 1 VD
  b. Trình bày kĩ thuật điều chế và cho biết cấu trúc thuốc đặt có thành phần sau
  Neomycin sulfat 83mg
  Clotrimazol 100mg
  Metronidazol bột
  Avatar

   

  Đề tài Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng một số ferit từ mềm Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  647.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo văcxin vô hoạt tụ dấu nhũ hòa phòng bệnh tụ huyết trùng và đóng dấu lợn Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  648.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn pha từ loãng TiO2 anatase pha tạp Co bằng phương pháp Sol-gel và phún xạ catốt Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  649.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu Blend trên cơ sở cao su thiên nhiên Epoxy hoá với nhựa Polyvinyl clorua và cao su Cloropren Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  650.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su Blend bền môi trường và dầu mỡ Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  651.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu chống cháy trên cơ sở dẫn xuất Xenluloza Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  652.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit chống đạn trên nền polyme có sợi gia cường Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  653.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit chứa các hạt áp điện kích thước nano và khảo sát sự biến đổi tính chất cơ nhiệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  654.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit epoxy đóng rắn bằng anhydrit lỏng gia cường sợi Kevlar Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  655.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ và trao đổi ion từ xơ đay và xơ dừa để ứng dụng vào xử lý môi trường Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  656.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở polyvinylclorua và clay hữu cơ Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  657.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano thấp chiều trên nền ytri, ziriconi và tính chất quang của chúng Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  658.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit thân thiện môi trường trên cơ sở polylactic axit, polyetylen mạch thẳng tỉ trọng thấp gia cường bằng sợi nứa Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  659.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyeste không no và nanosilica Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  660.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở polyamit 6 (PA6), polypropylen (PP), và blend PA6/PP gia cường bằng nanoclay Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  661.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nanocompozit trên cơ sở cao su tự nhiên và chất độn nano Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  662.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nanocompozit trên nền chất đồng trùng hợp acrylic và nanoclay biến tính Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  663.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nano composite trên cơ sở một số vinyl monome và nano oxit sắt từ để hấp thu (sorption) dầu, dùng trong xử lý môi trường Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  664.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu Polyme compozit trên cơ sở polyeste không no để làm vì neo ở mỏ trong điều kiện nóng và độ ẩm cao Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  665.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu Polyme Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  666.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu Polyme Compozit trên cơ sở Graphit tự nhiên Việt Nam Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  667.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu SnO2, cấu trúc nano nhằm ứng dụng chế tạo cảm biến khi ga hoá lỏng (LPG) Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  668.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng NdFeB dạng màng Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  669.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác nanocompozit hệ Au/CeO2 dùng cho phản ứng ôxi hoá CO bằng hơi nước Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  670.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vi điện cực và ứng dụng chúng trong nghiên cứu điện hoá Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  671.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo vi sợi xenlulo từ cây luồng và ứng dụng trong vật liệu compozit Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  672.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho quá trình cracking dầu mỏ từ các nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  673.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho quá trình Isome hoá n-Hexan Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  674.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo xúc tác niken raney, tính chất và ứng dụng Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  675.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hoá pha lỏng và ứng dụng để xử lý nước thải khó xử lý vi sinh Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  676.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất từ của hợp kim cứng vô định hình khối nền Nd-Fe-Al Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  677.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất từ của hợp kim nanocomposite Nd-Fe-Co-Al-B Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  678.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo, nâng cao chất lượng Đetectơ Ge siêu sạch dùng ghi phổ tia X và tia Gamma, và ứng dụng Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  679.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang của các chấm lượng tử CdSe với cấu trúc lõi/vỏ và định hướng ứng dụng Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  680.           Đề tài Nghiên cứu chế tạo, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu nhiệt phát quang họ LiF Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  681.           Đề tài Nghiên cứu chiều sâu ảnh hưởng của khẩu phần bổ sung trên một số chỉ tiêu sinh học về tình trạng dinh dưỡng trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  682.           Đề tài Nghiên cứu chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đô thị (ứng dụng vào việc quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thủ đô Hà Nội) Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  683.           Đề tài Nghiên cứu chiết các andehit Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  684.           Đề tài Nghiên cứu chiết phức nguyên tố đất hiếm bằng tributylphotphat, axit 2 - etilhexylphotphoric Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  685.           Đề tài Nghiên cứu chiết tách một số nguyên tố đất hiếm bằng Triphenylphotphin oxit, hỗn hợp với axit 2-etylhexyl 2-etylhexyl photphonic và chế tạo vật liệu nano hệ Ce-Zr Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  686.           Đề tài Nghiên cứu chiết tách rotundin từ củ một số loài bình vôi (thuộc chi stephania Luor) điều chế rotundin sulfat để bào chế thuốc tiêm Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  687.           Đề tài Nghiên cứu chiết tách, chuyển hoá hydroxycitric acid trong lá, vỏ quả bứa và ứng dụng tạo sản phẩm giảm béo Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  688.           Đề tài Nghiên cứu chiết trắc quang Molipđen sunfua khi có mặt bazơ hữu cơ và ứng dụng trong hóa phân tích Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  689.           Đề tài Nghiên cứu chiết xuất Ajmacilin từ rễ dừa cạn (catharanthus roseus G. Don) và bào chế viên nén Ajmacilin Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  690.           Đề tài Nghiên cứu chiết xuất bán tổng hợp và đưa vào sản xuất một số hợp chất tự nhiên có tác dụng điều trị sốt rét từ nguồn dược liệu Việt Nam Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  691.           Đề tài Nghiên cứu chiết xuất Morphin từ cây thuốc phiện (papaver somniferum L) Việt Nam và bán tổng hợp thành Codein Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  692.           Đề tài Nghiên cứu chiết xuất và dạng bào chế các Flavonoid từ vỏ quả một số loài thuộc chi Citrus Việt Nam Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  693.           Đề tài Nghiên cứu chiết xuất và tinh chế Conessin, Kaempferol, Nuciferin từ dược liệu làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm thuốc Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  694.           Đề tài Nghiên cứu chiết xuất, tinh chế và xác định hoạt tính sinh học của một vài carotenoid từ cây cỏ Việt Nam dùng để sản xuất thực phẩm chức năng Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  695.           Đề tài Nghiên cứu chitin/chitosan ứng dụng trong y học Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  696.           Đề tài Nghiên cứu chitosan dược dụng và dẫn chất chitosan làm chất tạo phim dùng trong dược phẩm Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  697.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định các phương pháp phẫu thuật, hoá chất bổ trợ và đánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  698.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định điều trị bướu giáp đơn nhân bằng phẫu thuật nội soi Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  699.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định kỹ thuật - kết quả xạ của phẫu thuật hartmann trên bệnh nhân ung thư đại tràng sigma - trực tràng có biến chứng Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  700.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định phẫu thuật bệnh Basedow dựa trên một số đặc điểm lâm sàng và sinh học tại bệnh viện Chợ Rẫy Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  701.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt trước thấp nối máy trong điều trị ung thư trực tràng Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  702.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định và kết quả điều trị bảo tồn vỡ lách do chấn thương bụng kín tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  703.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và kết quả của phẫu thuật bảo tồn cơ thắt, hạ đại tràng qua ống hậu môn trong điều trị ung thư phần giữa trực tràng Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  704.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và kết quả của phẫu thuật Frey trong điều trị viêm tuỵ mạn kèm sỏi tuỵ Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  705.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và kết quả điều trị sỏi thận bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  706.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và kết quả sau mổ cắt nối kỳ đầu điều trị ung thư trực tràng đoạn giữa Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  707.           Đề tài Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật và một số kết quả của phương pháp billroth I trong cắt đoạn dạ dày điều trị loét tá tràng Thesis-Research-Phd-Luan an-Luan Van

   

  708.          

   
  Gửi ý kiến