Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Biến đổi lượng giác hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Ngọc Thủy
  Ngày gửi: 22h:45' 21-04-2010
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 2444
  Số lượt thích: 0 người
  RÈN LUYỆN KỶ NĂNG BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC
  A- CÁC VẤN ĐỀ VỀ LÍ THUYẾT.

  I- TÓM TẮC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
  HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC:
  
  I- GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC:
  1. Công thức quy đổi độ – Rađian: ( a tính bằng độ, tính bằng rad)
  2. Số đo góc và cung lượng giác theo độ và radian.
  sđ(ox, ot) = a0 + k3600 hoặc sđ(ox, ot) = + k2, k ( Z. (với 00 ( a < 3600 , 00 ( < 2()

  sđ AB = a0 + k3600 hoặc sđ AB = + k2, k ( Z. ( với 00 ( a < 3600 , 00 ( < 2()
  3. Công thức tính độ dài cung: l = .R ( tính bằng rad)

  II. NHÓM CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 1:
  1. Hằng đẳng thức lượng giác:
  ( sin2x + cos2x = 1( ( 
  ( 1+tan2x =( cos2x = ( cosx = 
  ( 1+cot2x =( sin2x = ( sinx = 
  ( tanx.cotx = 1 ( tanx = ( cotx = 
  ( Chú ý: Trong các công thức có chứa dấu (() , việc chọn dấu (+) hoặc dấu (–) cần nhận xét giá trị của cung x trên đường tròn lượng giác.
  Cung liên kết:


  –x
   – x
  – x
  + x
   + x
  
  sin
  –sinx
  sinx
  cosx
  –sinx
  cosx
  
  cos
  cosx
  –cosx
  sinx
  –cosx
  –sinx
  
  tan
  –tanx
  –tanx
  cotx
  tanx
  –cotx
  
  cot
  –cotx
  –cotx
  tanx
  cotx
  –tanx
  
   3. Chú ý:
  a + b = ( ( 1800
  cosb = –cosa
  sinb = sina
  
  a + b = ( 900
  cosb = sina
  sinb = cosa
  
  (ABC
  sin(B + C) = sinA
  cos(B + C) = –cosA
  tan(B + C) = – tanA
  
  
  
  
  
  
  sin(x + k2() = sinx
  cos(x + k2() = cosx
  tan(x + k() = tanx
  cot(x + k() = cotx
  
  
  III. NHÓM CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 2:
  1.Công thức cộng:
  cos(a ( b) = cosa.cosb sina.sinb sin(a ( b) = sina.cosb ( sinb.cosa
  tan(a ( b) = 
  2.Công thức nhân:
  cos2a = cos2a – sin2a = 2cos2a – 1 = 1 – 2sin2a = 
  sin2a = 2sina.cosa = ; tan2a = 
  3.Công thức hạ bậc:
   ; ; 
  4.Công thức tính theo t : 
   
  5. Công thức biến đổi tích thành tổng:
  2cosa.cosb = cos(a + b) + cos(a – b) 2sina.sinb = –[ cos(a + b) – cos(a – b) ]
  2sina.cosb = sin(a + b) + sin(a – b)
  6. Công thức biến đổi tổng thành tích:
   tana + tanb = 
   tana – tanb = 
  Hệ quả: cosx + sinx = cosx – sinx = 
  III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG (ABC:
  1. Định lý hàm số sin và cos:
  
  
  
  
  
   2. Chuyển cạnh sang góc:
  a = 2RsinA b = 2RsinB c = 2RsinC
  3. Chuyển góc sang cạnh: 
  4. Công thức diện tích: 
   , với 
  R: Bán kính đường tròn ngoại tiếp, r: Bán kính đường tròn nội tiếp (ABC
  5. Công thức đường trung tuyến và phân giác trong các góc của (ABC:
    (ma, mb, mc ( độ dài trung tuyến)
    (la, lb, lc ( độ dài phân giác)
  B. BÀI TẬP.
  VẤN ĐỀ 1. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN
  Avatar

  thế không có toán cho HS Trung bình àk TCTuyệt

  Avatar

  Toán như thế này mà bảo là dành cho học sinh kha gioi

  dành cho trung bình thì đúng hơn

  No_avatar

  Nháy&nbsp;mắt dễ ưa bạn ơi .!!!!!!!!!!!!!! mà bạn có đề cương môn lịch sử lớp 10 Kì II không ? gửi lên đi

   

  No_avatar
  Cảm ơn thầy! Tuyệt
  No_avatar

  em cam on thay. Thua thay co dap an hok thay. Cho em xn dap an vj co nhju bajem giai hok ra !!

   

  No_avatar
  bai tap chan !
  No_avatar

  cho em hỏi là không có đáp án ạ?

   

   
  Gửi ý kiến