Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài kiểm tra chương IV Đại số 8 (09-10)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Công Hoàng
  Ngày gửi: 13h:19' 25-04-2010
  Dung lượng: 126.0 KB
  Số lượt tải: 878
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG BÀI KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG IV
  HỌ VÀ TÊN :…………………………………………… MÔN : ĐẠI SỐ 8
  LỚP :………………………………... THỜI GIAN : 45 Phút ( Không kể thời gian giao đề )

  Điểm
  Lời phê của giáo viên
  
  ĐỀ A
  I / TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) Phần này học sinh làm bài ngay trên đề.
  Khoanh tròn kết quả đúng nhất .
  Câu 1 : Hãy xác định dấu của số a , biết 4a < 3a
  A. a > 0 B. C. D. a < 0
  Câu 2 : Tìm các số x thoả mãn cả hai bất phương trình x > 3 và x < 8
  A 3 < x < 8 B. x > 3 C. x < 8 D. Một kết quả khác
  Câu 3 : Tìm điều kiện của tham số m để bất phương trình m ( m2 – 1 ) x2 + mx + 6 > 0 là bất phương trình bậc nhất một ẩn
  A. m = -1 B. m = 1 C. D. Một kết quả khác
  Câu 4 : Tìm số tự nhiên n thoả mãn bất phương trình 3(4n – 5) < 2n + 27
  A. n = 0 , n = 1 B. n = 2 , n = 3 C. n = 4 D. Cả A , B , C
  Câu 5 : Điền dấu X vào ô thích hợp :
  Câu
  Đúng
  Sai
  
  A/ Nếu và c < 0 thì
  
  
  
  B/ Bất phương trình và bất phương trình 4x – 1 < 0 là hai bất phương trình tương đương
  
  
  
  C/ Nếu và c < 0 thì
  
  
  
  D/ Bất phương trình có tập nghiệm là
  
  
  
  II/ TỰ LUẬN : ( 6 điểm ) Phần này HS làm bài trên giấy riêng .
  Bài 1 : (3đ) Giải các bất phương trình sau :
  a/ (3x + 4) (2x – 1) x (6x – 3)
  b/
  Bài 2 : (2đ) Giải các phương trình sau :
  a/
  b/
  Bài 3 : (1đ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức – 9x2 + 5x + 1
  -------------******-------------

  TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG BÀI KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG IV
  HỌ VÀ TÊN :…………………………………………… MÔN : ĐẠI SỐ 8
  LỚP :………………………………... THỜI GIAN : 45 Phút ( Không kể thời gian giao đề )

  Điểm
  Lời phê của giáo viên
  
  ĐỀ B
  I / TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) Phần này học sinh làm bài ngay trên đề.
  Khoanh tròn kết quả đúng nhất .
  Câu 1 : Điền dấu X vào ô thích hợp :
  Câu
  Đúng
  Sai
  
  A/ Nếu và c < 0 thì
  
  
  
  B/ Bất phương trình và bất phương trình 4x – 1 < 0 là hai bất phương trình tương đương
  
  
  
  C/ Nếu và c < 0 thì
  
  
  
  D/ Bất phương trình có tập nghiệm là
  
  
  
  Câu 2 : Tìm số tự nhiên n thoả mãn bất phương trình 3(4n – 5) < 2n + 27
  A. n = 0 , n = 1 B. n = 2 , n = 3 C. n = 4 D. Cả A , B , C
  Câu 3 : Tìm điều kiện của tham số m để bất phương trình m ( m2 – 1 ) x2 + mx + 6 > 0 là bất phương trình bậc nhất một ẩn
  A. m = -1 B. m = 1 C. D. Một kết quả khác
  Câu 4 : Tìm các số x thoả mãn cả hai bất phương trình x > 3 và x < 8
  A 3 < x < 8 B. x > 3 C. x < 8 D. Một kết quả khác
  Câu 5 : Hãy xác định dấu của số a , biết 4a < 3a
  A. a > 0 B. C. D. a < 0
  II/ TỰ LUẬN : ( 6 điểm ) Phần này HS làm bài trên giấy riêng .
  Bài 1 : (3đ) Giải các bất phương trình sau :
  a/ (3x + 4) (2x – 1) x (6x – 3)
  b/
  Bài 2 : (2đ) Giải các phương trình sau :
  a/
  b/
  Bài 3 : (1đ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức – 9x2 + 5x + 1
  -------------******-------------

  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG IV
   
  Gửi ý kiến