Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Test Let's go 1A

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Ngọc Sơn
Ngày gửi: 22h:33' 26-04-2010
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 923
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Tiên Kiên

Họ và tên: ………………………..
Lớp: ……………….

đề Kiểm tra cuối học Kỳ II
Môn: Tiếng Anh lớp 3
Thời gian: ………… phút


I- Khoanh tròn vào đáp án đúng đúng nhất:
1- How ………… you?
A. are B. am C. is
2- What ……… this?
A. it B. iss C. is
3- What ……….. these?
A. there B. are C. am
4- What …………. is this?
A. color B. coulor C. colors
5- ………… your name?
A. Where’re B. What’s C. How
6- How ………… books?
A. mame B. manys C. many
6- Fine, …………. you.
A. see B. thank C. meet
7- ………….. is my friend.
A. She B. You C. Please
8- Nice ………….. you.
A. met B. meet C. to meet
9- ………… make a mess.
A. Do B. Don’t C. Hasn’t
10- She is ……………………..
A. pretty B. talk C. thins
II- Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
( meet, too, Kate, Hi )
Nam: Hello, ……………. I’m Nam.
Nice to …………… you.
Kate: ……………. , Nam.
Nice to meet you, …………….
III- Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B:
Cột A Cột B
1- What are these? A. watch TV.
2- What is this? B. My name’s Linh.
3- What color is this? C. They are pens.
4- What’s your name? D. It’s a ruler.
6- How are you? E. It’s blue.
6- Don’t F. I’m fine, thanks you.

1: ……….; 2 ……….; 3……….. ; 4 ……….; 5 ……….. ; 6 ………..
 
Gửi ý kiến