Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Test Let's go 1A

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Ngọc Sơn
  Ngày gửi: 22h:33' 26-04-2010
  Dung lượng: 27.5 KB
  Số lượt tải: 925
  Số lượt thích: 0 người
  Trường Tiểu học Tiên Kiên

  Họ và tên: ………………………..
  Lớp: ……………….

  đề Kiểm tra cuối học Kỳ II
  Môn: Tiếng Anh lớp 3
  Thời gian: ………… phút
  
  
  I- Khoanh tròn vào đáp án đúng đúng nhất:
  1- How ………… you?
  A. are B. am C. is
  2- What ……… this?
  A. it B. iss C. is
  3- What ……….. these?
  A. there B. are C. am
  4- What …………. is this?
  A. color B. coulor C. colors
  5- ………… your name?
  A. Where’re B. What’s C. How
  6- How ………… books?
  A. mame B. manys C. many
  6- Fine, …………. you.
  A. see B. thank C. meet
  7- ………….. is my friend.
  A. She B. You C. Please
  8- Nice ………….. you.
  A. met B. meet C. to meet
  9- ………… make a mess.
  A. Do B. Don’t C. Hasn’t
  10- She is ……………………..
  A. pretty B. talk C. thins
  II- Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
  ( meet, too, Kate, Hi )
  Nam: Hello, ……………. I’m Nam.
  Nice to …………… you.
  Kate: ……………. , Nam.
  Nice to meet you, …………….
  III- Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B:
  Cột A Cột B
  1- What are these? A. watch TV.
  2- What is this? B. My name’s Linh.
  3- What color is this? C. They are pens.
  4- What’s your name? D. It’s a ruler.
  6- How are you? E. It’s blue.
  6- Don’t F. I’m fine, thanks you.

  1: ……….; 2 ……….; 3……….. ; 4 ……….; 5 ……….. ; 6 ………..
   
  Gửi ý kiến