Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Test Let's go 1A

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Ngọc Sơn
  Ngày gửi: 22h:33' 26-04-2010
  Dung lượng: 27.5 KB
  Số lượt tải: 924
  Số lượt thích: 0 người
  Trường Tiểu học Tiên Kiên

  Họ và tên: ………………………..
  Lớp: ……………….

  đề Kiểm tra cuối học Kỳ II
  Môn: Tiếng Anh lớp 3
  Thời gian: ………… phút
  
  
  I- Khoanh tròn vào đáp án đúng đúng nhất:
  1- How ………… you?
  A. are B. am C. is
  2- What ……… this?
  A. it B. iss C. is
  3- What ……….. these?
  A. there B. are C. am
  4- What …………. is this?
  A. color B. coulor C. colors
  5- ………… your name?
  A. Where’re B. What’s C. How
  6- How ………… books?
  A. mame B. manys C. many
  6- Fine, …………. you.
  A. see B. thank C. meet
  7- ………….. is my friend.
  A. She B. You C. Please
  8- Nice ………….. you.
  A. met B. meet C. to meet
  9- ………… make a mess.
  A. Do B. Don’t C. Hasn’t
  10- She is ……………………..
  A. pretty B. talk C. thins
  II- Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
  ( meet, too, Kate, Hi )
  Nam: Hello, ……………. I’m Nam.
  Nice to …………… you.
  Kate: ……………. , Nam.
  Nice to meet you, …………….
  III- Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B:
  Cột A Cột B
  1- What are these? A. watch TV.
  2- What is this? B. My name’s Linh.
  3- What color is this? C. They are pens.
  4- What’s your name? D. It’s a ruler.
  6- How are you? E. It’s blue.
  6- Don’t F. I’m fine, thanks you.

  1: ……….; 2 ……….; 3……….. ; 4 ……….; 5 ……….. ; 6 ………..

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng