Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  de kiem tra hk2 lop 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Danh Binh
  Ngày gửi: 22h:12' 27-04-2010
  Dung lượng: 69.5 KB
  Số lượt tải: 688
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
  Name:………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2009 - 2010
  Class: 7….. MÔN: TIẾNG ANH
  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
  Marks:
  Teacher’s remarks:


  
  
  READING:
  I/ Read the passage carefully. Then answer the questions.
  Jacques Cousteau was born in 1910 and died in 1997. He invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s . In the vessel, He could explore the oceans of the world and study underwater life. Now we can explore the oceans using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.
  Answer the questions: (3.0 marks)
  When was Jacques Cousteau born ?

  2. Did he invent special T.V cameras ?

  3. What can we learn thanks to his invention ?

  LANGUAGE FOCUS:
  II/ Choose the word or phrase that best complete the following sentences.(3.0 marks)
  1. I don’t like Pop music. - ……………………………………
  A. I do either B. I am, too C. Neither do I D. So do I
  2. How many people will take part …………………. the WTS day?
  A. in B. for C. on D. at
  3. My mother always drives …………………………..
  A. careful B. carefully C. slow D. fastest
  4. You ought to …………………. to the dentist.
  A. going B. to go C. will go D. go
  5. I would like …………………… you about my school and my teachers.
  A. to tell B. telling C. tell D. tells
  6. Let`s ……………………. badminton.
  A. to go B. goes C. going D. play
  III/ Complete the sentences with the correct form of the verbs. (3.0 marks)
  1. Last night we (go) ……………………………. to the cinema.
  2. Lan always (watch)............................. TV in the evening.
  3. Ba and Hoa would like (visit).......................... Hong Kong.
  4. We can (enjoy)....................... traditional music.
  5. You should (go) …….………….. to bed early.
  6. They (perform) …………………… “Romeo and Juliet” next week.
  WRITING:
  IV/ Complete the following sentences with the words provided. (1.0 mark)
  We/ listen to/ the radio/ last night//

  2. She/ be/ a good student/ in my class//

  ……………………………………. The end …………………………………….


  PHÒNG GD – ĐT KRÔNG BÔNG
  TRUỜNG THCS HÙNG VƯƠNG


  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  MÔN:TIẾNG ANH LỚP 7 - (Năm học 2009 – 2010)

  Ma trận:

  Chủ đề
  Nhận biết

  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  KQ


  TL
  KQ
  TL
  KQ
  TL
  
  
  I. Reading
  
  
  3

  3,0
  
  
  
  3

  3,0
  
  II. Language
  focus
  
  6

  3,0
  6

  3,0
  
  
  
  12

  6,0
  
  III. Writing
  
  
  
  
  
  2

  1,0
  2

  1,0
  
  Tổng
  6

  3,0
  9

  6,0
  2

  1,0
  17

  10
  
  


  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
  MÔN:TIẾNG ANH LỚP 7 - (Năm học 2009 – 2010)  I/ Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm ( 1 x 3 = 3 điểm)
  1. Jacques Cousteau/He was born in 1910.
  2. No, he did not/ didn’t.
  3. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.
  II/ Mỗi câu chọn và điền đúng được 0,5 điểm ( 0,5 x 6 = 3,0 điểm)
  c. Neither do I
  a. in
  b. carefully
  d. go
  a. to tell
  d. play
  III/ Mỗi câu chia và điền đúng được 0,5 điểm ( 0,5 x 6 = 3,0 điểm
  No_avatarf

  toimuoonss học giỏ tiếng anh làm sao đây????

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng