Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chuyen de 7: Axit - Bazo - Muoi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Văn Hường (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:46' 16-10-2008
  Dung lượng: 207.0 KB
  Số lượt tải: 888
  Số lượt thích: 0 người
  Chuyên đề 7:
  Axit - Bazơ - muối
  ----- o0o -----

  A. Kiến thức cơ bản
  I. Các định nghĩa axit - bazơ: (Theo Bronsted)
  1. Axit:
  - ĐN: Là chất có khả năng cho proton.
  - Các chất là axit:
  + Tất cả các phân tử axit thông thường: HCl, H2SO4, H2S, HNO3, ...
  CM:
  
  HCl + H2O Cl- + H3O+
  + Ion dương: NH4+, một số ion kim loại có hiđroxit không tan (Al3+, Fe3+, Zn2+, Cr3+, Be2+, Sn2+, ...) có trong muối tan.
  VD1: Hoà tan FeCl3 vào nước được dd làm quỳ tím hoá đỏ, vì:
  FeCl3 Fe3+ + 3Cl-
  
  [Fe(H2O)6]3+ + H2O [Fe(OH)(H2O)5]2+ + H3O+
  (khi tan vào nước các ion kim loại bị hiđrat hoá (ngậm nước)).
  VD2: Hoà tan NH4NO3 vào nước được dd làm quỳ tím hoá đỏ, vì:
  NH4NO3 NH4+ + NO3-
  
  NH4+ + H2O NH3 + H3O+
  + Ion âm: gốc axit mạnh con chứa H+ linh động (HSO4-, ...).
  VD: dd NaHSO4 hoà tan vào nước làm quỳ tím hoá đỏ, vì:
  NaHSO4 Na+ + HSO4-
  
  HSO4- + H2O SO42- + H3O+
  2. Bazơ:
  - ĐN: Là chất có khả năng nhận proton.
  - Các chất là bazơ:
  + Tất cả các phân tử bazơ thông thường: NaOH, Ca(OH)2, KOH,C6H5NH2
  CM:
  
  NaOH + H2O NaH2O+ + OH-
  + Ion âm: gốc axit yếu không có hiđro (CO32-, S2-, CH3COO-, ALO2-,ZnO22-, CN-, F-, ...) và C6H5O.
  VD1: Hoà tan Na2S vào nước được dd là quỳ tím hoá xanh, vì:
  Na2S 2Na+ + S2-

  
  S2- + H2O HS- + OH-
  VD2: Hoà tan Na2CO3 vào nước được dd là quỳ tím hoá xanh, vì:
  Na2CO3 2Na+ + CO32-
  
  CO32- + H2O HCO3- + OH-
  + Một số phân tử chất khác: Amin (R-NH2), NH3, ...
  VD: Cho quỳ tím vào dd NH3 thì quỳ tím hoá xanh vì:
  
  NH3 + H2O NH4+ + OH-
  Lưu ý:
  + Các pư axit - bazơ có nước tham gia phản ứng, chỉ được viết mũi tên thuận nghịch ().
  + So sánh khái niệm axit - bazơ theo Areniut và Bronsted:
  Quan điểm
  Axit
  Bazơ
  Pham vi áp dụng
  
  Theo Areniut
  Chất trong dung dịch nước phân ly cho ion H+
  Chất trong dung dịch nước phân ly cho ion OH-
  Với dung môi là nước
  
  Theo Bronsted
  Chất có khả năng cho proton (H+)
  Chất có khả năng nhận proton (H+)
  Bao gồm cả dung môi là nước và dung môi khác hoặc không có dung môi
  
  
  3. Chất lưỡng tính:
  - ĐN: Là chất vừa có khả năng cho vừa có khả năng nhận proton.
  - Các chất lưỡng tính:
  + Các hiđroxit lưỡng tính:
  Tên hiđroxit
  Dạng bazơ
  Dạng axit
  Tên axit
  
  Berili hiđroxit
  Be(OH)2
  H2BeO2
  Axit Berilic
  
  Kẽm hiđroxit
  Zn(OH)2
  H2ZnO2

  No_avatar
  bạn lương có mái tóc dài của tớ xinh lắm
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng