Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  kiem tra hk II GDCD co ma tran

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Thị Thu
  Ngày gửi: 17h:00' 30-04-2010
  Dung lượng: 60.0 KB
  Số lượt tải: 303
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
  TỔ: TIẾNG ANH- TIN- NHẠC- MT
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN GDCD – KHỐI 9
  NĂM HỌC: 2009-2010
  Ma trận:

  Nội dung
  Cấp độ tư duy
  Tổng
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân.
  

  C 2 TL (3đ)
  
  
  
   Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
  
  
  C 4 TL (2đ)
  
  
  Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
  
  
  C 3 TL (2đ)
  
  
  Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
  C 1 TL ( 3đ)
  
  
  
  
  Cộng :
  3 điểm
  3 điểm
  4 điểm
  10 điểm
  
  

  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
  HỌ VÀ TÊN:………………………….. MÔN GDCD - LỚP 9
  LỚP:…….. Thời gian: 45 phút
  Điểm   Lời phê của giáo viên
  
  Đề bài:
  Câu 1. Trình bày mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
  Câu 2. So sánh sự giống và khác nhau giữa trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí?
  Câu 3. Là học sinh lớp 9 em nhận thấy mình có thể thực hiện những việc làm nào để góp phần bảo vệ tổ quốc? Em hãy nêu một câu tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về bảo vệ tổ quốc.
  Câu 4. Tình huống:
  Ở lớp em có các ý kiến rất khác nhau về quyền tham gia quản lý nhà nước của học sinh trung học cơ sở, có thể phân ra làm 2 loại ý kiến như sau:
  1. Học sinh trung học cơ sở nói riêng và học sinh, sinh viên nói chung không có quyền tham gia quản lý nhà nước vì không phải là cán bộ, công chức nhà nước.
  2. Đã là công dân thì ai cũng có quyền tham gia quản lý nhà nước, không phụ thuộc vào việc đó là cán bộ, viên chức hay nông dân, công nhân, học sinh.
  Hỏi: a/ Em đồng tình với ý kiến nào? Vì sao?
  b/ Nếu có quyền tham gia thì các em sẽ tham gia vào những công việc nào?
  BÀI LÀM
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
  TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
  TỔ: TIẾNG ANH- TIN- NHẠC- MT
  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
  MÔN GDCD – LỚP 9
  NĂM HỌC: 2009-2010
  Câu 1.(3 điểm)
  Mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật:
  Sống có đạo đức là tự giác thực hiện chuẩn mực đạo đức do xã hội quy định.(1đ)
  Tuân theo pháp luật là bắt buộc thực hiện những quy định của pháp luật do nhà nước đề ra. (1đ)
  Đạo đức là phẩm chất bền vững của mỗi cá nhân, là động lực điều chỉnh nhận thức, thái độ và hành vi của mỗi người, trong đó có hành vi tự nguyện thực hiện pháp luật.(1đ)
  Câu 2. (3 điểm)
  Sự giống và khác nhau giữa trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí:

  Trách nhiệm đạo đức
  Trách nhiệm pháp lí
  
  Giống
  nhau
  Là những quan hệ xã hội và các quan hệ xã hội này được pháp luật điều chỉnh, nhằm làm cho mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng tốt đẹp, công bằng, trật tự, kỉ cương.(1đ)
  Mọi người đều phải hiểu biết và tuân theo các quy tắc, quy định mà đạo đức và pháp luật đưa ra. (1đ)

  
  Khác
  nhau
  Bằng tác động của xã hội.(0.25đ)
  Lương tâm cắn rứt. (0.25đ)
  Bắt buộc thực hiện. (0.25đ)
  Bằng phương pháp cưỡng chế của nhà nước. (0.25đ)
  
  Câu 3. (2 điểm)
  + Là học sinh có thể làm :
  Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức.
  Rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự.
  Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú.
  Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự đồng thời vận động mọi người thực hiện nghĩa vụ quân sự…
  + Học sinh lấy được 1 câu Tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về bảo vệ tổ quốc (0.5đ)
  Câu 4. (2 điểm)
  Trong 2 ý kiến thì loại ý kiến thứ 2 là đúng. (0.25đ)
  Vì học sinh trung học cơ sở cũng có quyền tham gia quản lý nhà nước vì các em đều là công dân của nước
   
  Gửi ý kiến