Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  KT So hoc 6 Chuong I

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Minh Thương (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:55' 11-06-2010
  Dung lượng: 87.0 KB
  Số lượt tải: 213
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 18 : Kiểm tra 1 tiết
  I. MỤC TIÊU :
  Kiến thức :
  Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức của phần 1 trong chương
  Kỹ năng :
  Rèn khả năng tư duy , tính tóan, nhanh, chính xác hợp lý
  Thái độ :
  Biết trình bày rõ ràng , khoa học
  II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
  Đối với Giáo Viên : * Đề đáp án
  Đối với học sinh : * giấy làm bài , giấy nháp
  III. MA TRẬN ĐỀ: Kiến thức chương I (số học 6)

  NỘI DUNG CHÍNH

  NHẬN BIẾT
  THÔNG HIỂU
  VẬN DỤNG
  TỔNG SỐ
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  
  Ghi số tự nhiên

  

  
  
  
  1

  0.5
  
  1

  0.5
  
  Ghi tập hợp.Tính số phần tử của tập hợp, ghi tập hợp

  


  
  
  
  1

  0.5
  1

  3

  2

  3.5
  
  
  Thực hiện phép tính
  
  
  
  1

  2
  3

  1.5
  
  4

  3.5
  
  Tìm số tự nhiên x

  


  
  
  
  1

  0.5
  1

  2
  2

  2.5
  
  
  TỔNG SỐ
  
  1

  2
  8

  8
  9

  10

  
    Trường THCS Eahu. Thứ….ngày…tháng 10 năm 2009.
  Họ và tên :..…..…..…..….. ..…. ..…. KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp: 6….. MÔN: TOÁN 6
  Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian giao đề )
  ĐIỂM  LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
  
  
  I.TRẮC NGHIỆM. (2 điểm) Khoanh tròn đáp án đúng nhất.

  Câu 1. Giá trị của biểu thức 3.5. 27 + 73. 15 bằng:
  A. 1000 B. 2000 C. 1500 D. Kết quả khác.
  Câu 2. Cho 2x + 5 = 105 => x =
  A. 15 B. 25 C. 50 D.Tất cả đều sai.
  Câu 3. Số 3472 có số chục là:
  A. 7 B. 347 C. 34 D. Kết quả khác.
  Câu 4. Kết quả của phép tính 22: 23 bằng :
  A. 26 B. 25 C. 45 D.46.
  II.TỰ LUẬN .(8 điểm)
  Câu 1(2 điểm) : Viết tập hợp A các số chẵn vừa lớn hơn 0 và nhỏ hơn 124. Tính số phần tử của tập hợp A.
  Câu 2.(2 điểm) Cho tập hợp A = {x ( N/ 2 < x (7} Điền ký hiệu thích hợp vào ô trống:

  2 A 7 A {3; 5} A

  Câu 3.(2 điểm) : Tìm x biết : ( 2x- 15 ) – 75 = 10
  Câu 4.(2 điểm) : Thực hiện phép tính :
  32.14 + 14.68
  34 : 9
  { [ 200 + (25 -15)2 ] – 252 } : 12
  BÀI LÀM


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Đáp án và hướng dẫn chấm:
  I TRẮC NGHIỆM
  Mỗi câu trắc nghiệm đúng cho 0.5 điểm

  Câu hỏi
  Chọn đáp án
  Điểm
  
  Câu 1.
  C
  0.5 điểm
  
  Câu 2.
  C
  0.5 điểm
  
  Câu 3.
  B
  0.5 điểm
  
  Câu 4.
  B
  0.5 điểm
  
  II. TỰ LUẬN


  Câu 1(2 điểm)
  
  
  A = {x ( N/ 2 ( x (7}
  1 điểm
  
  Tập hợp A có 61 phần tử
  1 điểm
  
  Câu 2(2 điểm)
  
  
  
  
  
  Câu 3.(2 điểm)
  
  
  2x- 15 = 10 + 75
   0.5điểm
  
  2x- 15 = 85
   0.5điểm
  
  2x = 85 + 15
   0.5điểm
  
  2x = 100
   0.5điểm
  
  X = 50
  
  
  Câu 4.(2 điểm)
  
  
  14 (32 + 68)

  0.25điểm
  
   =
   
  Gửi ý kiến