Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lời giải chi tiết đề dự bị môn hóa khối a 2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Diệc Phi
Ngày gửi: 10h:10' 12-06-2010
Dung lượng: 60.3 KB
Số lượt tải: 250
Số lượt thích: 0 người
ĐÁP ÁN CHI TIẾT CHO ĐỀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC KHỐI A 2009
MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 860

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He= 4 ; C = 12; N = 14; O = 16; F=19; Ne=20; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
S = 32; Cl = 35.5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80;
Ag = 108;Ba =137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 10.44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 4.368 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện chuẩn). Giá trị của m là
A. 12 B. 24 C. 10.8 D. 16
Đáp án A.
Hướng dẫn giải:
*Phương pháp thông thường (phương pháp quy đổi)
+Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O
+Theo đề mX=10.44 gam nên: 56nFe + 16nO=10.44 (1)
+ĐL BT E: 3nFe =2nO + nNO2 (2)
+Từ (1) và (2) nFe=0.15 mol m=0.5*0.15*160=12 gam (BTNT Fe)
*Phương pháp kinh nghiệm
+Áp dụng công thức nhanh: mFe=0.7*mhỗn hợp oxit Fe + 5.6*ne trao đổi=8.4 gam
+Suy ra : nFe=0.15 mol m=12gam
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp A (glucôzơ, anđehit fomic, axit axetic) cần 2.24 lít O2 (điều kiện chuẩn). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2, thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m là
A. 6.2 B. 4.4 C. 3.1 D. 12.4
Đáp án A.
Hướng dẫn giải:
+Dễ thấy rằng các chất trong hỗn hợp A có cùng công thức đơn giản
(CH2O)n + nO2 nCO2 + nH2O
+Theo phương trình trên: nCO2=nH2O=nO2=0.1 mol
+Khối lượng bình tăng chính là khối lượng H2O và CO2 m=6.2 gam.

Câu 3: Tổng số hạt của một nguyên tử X là 28. X là
A. O B. N C. F D. Ne
Đáp án C.
Hướng dẫn giải:
*Phương pháp thông thường
+Từ điều kiện:   (với T là tổng số hạt)
Theo đề ta được: 
+ p=8 X:O n=8 T=26 (loại)
+ p=9 X: F n=10 T=28 (thoả)
*Phương pháp kinh nghiệm
Vì T(và khác 58) nên p===9  X: F
Câu 4: Biết Cu có số hiệu nguyên tử là 29. Cấu hình electron của ion Cu+ là
A. [Ar]3d104s1 B. [Ar]3d94s1 C.[Ar]3d9 D.[Ar]3d10
Đáp án D.
Hướng dẫn giải:
Cấu hình electron của Cu là [Ar]3d104s1  Cu+ : [Ar]3d10
Câu 5: Cho phương trình hoá học:
Al + HNO3  Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O
(Biết tỉ lệ thể tích N2O: NO = 1 : 3). Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là
A. 66 B. 60 C. 64 D. 62
Đáp án A.
Hướng dẫn giải:
*Phương pháp thông thường
Cân bằng phương trình bằng phương pháp oxi hóa -khử
*Phương pháp kinh nghiệm
+Áp dụng công thức nhanh: nHNO3=4nNO+10nN2O=22nN2O
+Suy ra hệ số tối giản của HNO3 phải chia hết cho 22, trong cả 4 đáp án chỉ có đáp án A là thỏa mãn.Câu 6: Đưa một hỗn hợp khí N2 và H2 có tỷ lệ 1: 3 vào tháp tổng hợp, sau phản ứng thấy thể tích khí đi ra giảm 1/10 so với ban đầu. Tính thành phần phần trăm
No_avatar
ĐỂ DỰ BỊ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN VÀ HÓA KHỐI A 2009 HAY THẬT
No_avatar
ĐỀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN HOT
Avatar
lời giải và đáp án chi tiết tại đây : http://www.moon.vn/lophoc/viewkey.aspx?chuyendeid=868&userkey=dung_123_123456 
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓