Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  phiếu nhận xét đảng viên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyên Văn Rồng
  Ngày gửi: 09h:25' 21-07-2010
  Dung lượng: 35.0 KB
  Số lượt tải: 149
  Số lượt thích: 0 người
  Đảng Bộ ................................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ................................................
  Kỳ anh,ngày.........tháng.........năm 20.........
  CHI BỘ...................................
  ................................................
  PHIẾU NHẬN XÉT
  Đảng viên về giữ mối liên hệ nơi cư trú
  Năm 20........
  Tập thể chi uỷ, chi bộ...................................................................................................................
  Nhận xét Đảng Viên......................................................................................................................
  Đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ.......................................................................................
  Thực hiện nhiệm vụ Đảng viên nơi cư trú như sau :
  TT
  Thực hiện nhiệm vụ
  Tốt
  Trung bình
  Chưa tốt
  
  01
  Thực hiện nghĩa vụ công dân,công tác xã hội,các quy định nơi cư trú
  
  
  
  
  02
  Đạo đức lối sống mối quan hệ với nhân dân
  
  
  
  
  03
  Tham gia các kỳ sinh hoạt tổ và các cuộc họp do cấp uỷ triệu tập
  
  
  
  
  04
  Vận động gia đình xây dựng gia đình văn hoá mới
  
  
  
  
  
  Nêu nội dung những mặt chưa tốt(nếu có).................................................................................
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ĐẢNG UỶ CƠ SỞ NƠI CƯ TRÚ T/M CHI UỶ NƠI CƯ TRÚ
  X ÁC NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên)
  ...................................................................................................
  ...................................................................................................
  ...................................................................................................
  ...................................................................................................
  T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)
  (Ký ghi rõ họ tên , đóng dấu)
   
  Gửi ý kiến