Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀKIỂM TRA ĐỊNH KÌ LỚP 1 MÔN TOÁN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Mạnh Điệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:11' 16-12-2008
  Dung lượng: 86.0 KB
  Số lượt tải: 1812
  Số lượt thích: 0 người
  Trờng Tiểu học Đồi ngô
  Đề kiểm tra định kì lần I năm học 2007 - 2008
  Môn : Toán lớp 1 (Thời gian 35 phút)
  Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống ( 1 điểm ).

  1
  
  
  4
  5
  
  
  
  9
  
  
  
  10
  
  
  7
  6
  
  
  
  2
  
  
  
  Câu 2. Điền số ? ( 1 điểm ).
  Câu 3. Sắp xếp các số : 7, 2, 5, 9, 0 ( 1 điểm ).
  a. Theo thứ tự từ bé đến lớn
  b. Theo thứ tự từ lớn đến bé
  Câu 4. Tính ( 1 điểm ).
  2 + 1 = 1 + 1 =
  3 – 2 = 2 – 1 =
  Câu 5. Điền số ? ( 2 điểm ).
  6 < ( ( > 3 2 < ( < 4 10 > ( > 8
  Câu 6. Điền >, <, = ( 2 điểm ).
  1 + 1... 3 2 + 1... 1 + 2
  7... 2 3 – 1... 4
  Câu 7. Khoanh vào số lớn nhất ? ( 1 điểm ).
  a. 7, 2, 5, 9, 4, 0
  b. 1, 10, 6, 8, 3, 5
  Câu 8. Viết phép tính thích hợp ( 1 điểm ).
  Trờng Tiểu học Đồi ngô
  Đề kiểm tra định kì lần II năm học 2007 - 2008
  Môn : Toán lớp 1 (Thời gian 35 phút)
  Câu 1. Tính ( 2 điểm ).
  a.
  +
  3
  
  -
  7
  
  +
  0
  
  -
  10
  
  
  5
  
  
  4
  
  
  9
  
  
  6
  
  b. 3 + 7 – 5 = 4 + 6 – 10 =
  9 – 7 + 5 = 10 – 4 + 0 =
  Câu 2. Điền số.

  
  7
  1
  
  0
  
  2
  
  
  10
  
  3
  
  9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3
  
  5
  
  
  
  
  6
  
  2
  
  10
  
  
  
  
  
  Câu 3. Điền số.
  Câu 4. Điền dấu >, <, =
  2 + 5... 7 2 + 0... 5 - 3
  9 – 2... 10 10 – 9... 4 + 5
  6... 7 – 3 8 + 1... 1 + 8
  Câu 5. Viết các số : 6, 7, 1, 10, 3, 0
  a. Theo thứ tự từ bé đến lớn
  b. Theo thứ tự từ lớn đến bé
  Câu 6. Viết phép tính thích hợp/ khoanh tròn trước ý trả lời đúng :
  a. - Có : 4 lá cờ
  - Thêm : 3 lá cờ
  Có tất cả... lá cờ ?
  A : 1 B : 3 C : 5 D : 7
  b. - Có : 10 quả bóng
  - Bị vỡ : 2 quả bóng
  Còn... quả bóng ?
  A : 8 B : 2 C : 6 D : 9


  Câu 7. Hình vẽ bên có số hình tam giác là :
  A : 4 B : 3
  C : 6 D : 7


  Trờng Tiểu học Đồi ngô
  Đề kiểm tra định kì lần 3 năm học 2007 - 2008
  Môn : Toán lớp 1 (Thời gian 35 phút)

  Câu 1 ( 1 điểm ) Viết các số :

  11
  
  
  14
  15
  
  
  
  
  20
  
  

  19
  
  
  16
  
  
  
  12
  
  10
  
  Câu 2 ( 2 điểm ) Tính :
  a.
  -
  17
  
  +
  5
  
  -
  16
  
  -
  19
  
  
  7
  
  
  11
  
  No_avatar
  đê thi cua ban tong hop hop kien thuc cua cả kì 1
   
  Gửi ý kiến