Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Lại hack não ...
 • bài 9 tiết 4 thầy? ...
 • ban nào có tài liệu ôn HSG môn sinh học...
 • Mình gửi từng bài dc k? ...
 • các bạn giải bằng tiếng việt nhé. Mình cám ơn...
 • uk lần sau bạn vt tiếng việt nhé...
 • bài hình dc đấy ...
 • Mình làm được rồi bận đi dạy 10h mình vế...
 • Hay đấy!!!!!!!!!!!!!!...
 • Tham khảo thêm tại: https://khoalinhgeometry.blogspot.com/2017/10/problem-2-bo-e-hinh-hoc-va-bai-toan-hay.html...
 • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbkkkbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnhiofsssiogogherjgorgrghouerhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvsssssssssssssssssssssssssssssssssssvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfwbvhiwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbvi4...
 • Đây là bộ tài liệu của toán học Bắc Trung...
 • Dạ vâng em thử rồi thấy ngắn hơn thầy ạ...
 • lại còn chụp rõ khó đọc...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bảng biến đổi động từ bất qui tắc + bị động

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Sáng
  Ngày gửi: 13h:17' 13-10-2010
  Dung lượng: 59.0 KB
  Số lượt tải: 140
  Số lượt thích: 0 người
  Bảng biến đổi các động từ bất qui tắc.
  And passive voice
  Động từ
  Quá khứ đơn
  Quá khứ phân từ
  Nghĩa
  Động từ
  Quá khứ đơn
  Quá khứ phân từ
  
  Nghĩa
  
  To-be
  bring
  buy
  build
  break
  begin
  become
  catch
  choose
  creep
  come
  drive
  drink
  do
  draw
  eat
  fall
  feed
  feel
  find
  fly
  get
  give
  go
  grow
  hang
  have
  hear
  hold
  keep
  know
  leave
  learn
  lend
  lose
  make
  meet
  read
  ride
  ring
  run
  see
  say
  send
  sell
  sing
  Was/were
  Brought
  Bought
  Built
  Broke
  Began
  Became
  Caught
  Chose
  Crept
  Came
  Drove
  Drank
  Did
  Drew
  Ate
  Fell
  Fed
  Felt
  Found
  Flew
  Got
  Gave
  Went
  Grew
  Hung
  Had
  Heard
  Held
  Kept
  Knew
  Left
  Learnt
  Lent
  Lost
  Made
  Met
  Read
  Rode
  Rang
  Ran
  Saw
  Said
  Sent
  Sold
  sang
  Been
  Brought
  Bought
  Built
  Broken
  Begun
  Become
  Caught
  Chosen
  Crept
  Come
  Driven
  Drunk
  Done
  Drawn
  Eaten
  Fallen
  Fed
  Felt
  Found
  Flown
  Got
  Given
  Gone
  Grown
  Hung
  Had
  Heard
  Held
  Kept
  Known
  Left
  Learnt
  Lent
  Lost
  Made
  Met
  Read
  Ridden
  Rung
  Run
  Seen
  Said
  Sent
  Sold
  sung
  Là
  Mang
  Mua
  Xây dựng
  Gãy
  Bắt đầu
  Trở thành
  Bắt ,chộp
  Chọn
  Bò, trườn
  Đến
  Lái
  Uống
  Làm
  Vẽ
  Ăn
  Ngã
  Cho ăn
  Cảm thấy
  Tìm
  Bay
  Được
  Đưa cho
  Đi
  Trồng
  Treo
  Có
  Nghe
  Tổ chức
  Giữ
  Hiếu biết
  Rời
  Học
  Cho vay
  Mất, thua
  Làm,chếtạo
  Gặp
  Đọc
  Cưỡi
  Reo,rung
  Chạy
  Nhìn
  Nói
  Gửi
  Bán
  hát
  Take wear think
  Tell
  Teach
  Throw
  Wake
  Wear
  Win
  Wind
  Write

  cost
  Cut
  Put
  Hurt
  Shut
  Hit
  Set
  Let


  speak
  Spend
  Steal
  Sit
  pay
  Took
  wore
  Thought
  Told
  Taught
  threw
  Woke
  Wore
  Won
  Wound
  Wrote

  cost
  Cut
  Put
  Hurt
  Shut
  Hit
  Set
  Let


  spoke
  Spent
  Stole
  Sat
  paid
  Taken
  Worn
  Thought
  Told
  Taught
  Thrown
  Woken
  Worn
  Won
  Wound
  Written

  cost
  Cut
  Put
  Hurt
  Shut
  Hit
  Set
  Let


  spoken
  Spent
  Stolen
  Sat
  paid
  Lấy
  Mặc
  Nghĩ
  Nói
  Dạy
  Ném
  Thức dậy
  Mặc
  Thắng
  Thổi
  Viết

  Trị giá
  Cắt
  Đặt
  Đau
  Đóng
  Chạm,đánh
  Đặt để
  Hãy để cho phép

  nói
  Làm nhanh
  Ăn trộm
  Ngồi
  Trả tiền
  
  Cấu trúc câu bị động( passive voice)
  1.Thì hiện tại đơn( present simple)
  A: S+Vs + O1 + O2
  P: S + is/am/are + P2 + O2 by (O)
  She gives me some boooks - I am given some books by her
  2.Thì hiện tại tiếp diễn ( present continuous)
  A: S + is/am/are +V.ing + O1 + O2
  - P: S + is/ am / are + being + P2 + O2 by ( O)
  They are reparing this - This house is being repaied by them.
  3. Thì hiện tại hoàn thành( Present perfect)
  A: S + have/ has + P2 + O1 +O2
  P: S + have/ has + been + P2 + O2 by ( O)
  I have done this exercise – This exercise has been done by me.
  4. Thì quá khứ đơn (past simple).
  A: S +Ved + O1 +O2 -
  P: S + was / were + P2 + O2 by (O)
  I watched a new film - A new film was watched by me.
  5.Thì quá khứ tiếp diễn ( Past continuous)
  A: S + was/were + V.ing + O1 + O2-
  P: S + was /were + being+ P2 + O2 by ( O)
  He was watching a new film _ A new film was being watched by him
  6.Thì quá khứ hoàn thành: Past perfect
  A: S + had + P2 +O1 + O2 - P: - S +
   
  Gửi ý kiến