Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đe thi hoc ky 1(08-09)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: internet
  Người gửi: Lai The Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:49' 27-12-2008
  Dung lượng: 47.5 KB
  Số lượt tải: 171
  Số lượt thích: 0 người

  Đề thi học kỳ I ( Đ/C Thuỷ )
  Môn: GDCD - Lớp 11
  Thời gian: 45 phút
  Câu 1 ( 4 điểm ) 20 phút
  Quy luật giá trị có tác động như thế nào trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá? Giải thích.
  Câu 2 ( 4 điểm ) 15 phút
  Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Việt Nam vừa tự nghiên cứu và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vừa nhận chuyến giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến. Hãy giải thích vì sao?
  Câu 3 ( 2 điểm ) 10 phút
  Tại sao nói giá trị sử dụng của hàng hoá được phát hiện dần cùng với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật? Cho ví dụ.


  .......................................................................................................................................................

  Đề thi học kỳ I ( Đ/C Tuấn )
  Môn: GDCD - Lớp 11
  Thời gian: 45 phút

  Câu 1 ( 4 điểm ) 15 phút
  Tiền tệ là gì? Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống?
  Câu 2 ( 4 điểm ) 20 phút
  “ Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt. “
  ( Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX )
  Dựa vào các kiến thức đã học, em hãy làm rõ quan điểm trên.
  Câu 3 ( 2 điểm ) 10 phút
  Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hoá tăng lên. Điều đó đúng hay sai ? Vì sao ?


  Đề thi học kỳ I ( Đ/C Thuỷ )
  Môn: GDCD - Lớp 10
  Thời gian: 45 phút

  Câu 1 ( 5 điểm ) 25 phút
  Thực tiễn là gì? Thực tiễn có vai trò như thế nào đối với quá trình nhận thức? Cho ví dụ.
  Câu 2 ( 3 điểm ) 10 phút
  Hãy cho biết: nguồn gốc, cách thức, khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng?
  Câu 3 ( 2 điểm ) 10 phút
  Hãy phân tích 1 ví dụ để chứng minh rằng: Vận động là phương thức tồn tại của vật chất.  …………………………………………………………………………………………………..


  Đề thi học kỳ I ( Đ/C Minh )
  Môn: GDCD - Lớp 10
  Thời gian: 45 phút

  Câu1 (5 điểm) thời gian làm bài 22 phút
  Phân tích vai trò của thực tiễn đối vối nhận thức.
  Câu 2 (3 điểm) thời gian làm bài 15 phút
  So sánh phủ định biện chứng và phủ định siêu hình? Lấy ví dụ?
  Câu 3( 2 điểm ) thời gian làm bài 8 phút
  Các hình thức vận động? Sắp xếp từ thấp đến cao  đáp án, biểu điểm và thời gian làm bài khối 11 ( Thuỷ)
  Câu 1 ( 4 điểm – Thời gian: 20 phút )
  - Tác động của quy luật giá trị:
  + Điều tiết sản xuất và lưu thông hành hoá
  Giải thích: Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá thông qua giá cả thị trường ( 2 điểm )
  + Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và tăng năng suất lao động ( 1 điểm )
  + Phân ho
   
  Gửi ý kiến