Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Ngân hàng câu hỏi lịc sử 12 năm học 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bá Nhật Min
  Ngày gửi: 12h:51' 06-12-2010
  Dung lượng: 83.0 KB
  Số lượt tải: 243
  Số lượt thích: 0 người
  Ngân hàng câu hỏi môn lịch sử 12 năm học 2009 – 2010

  Đề 1 :
  I. PHẦN CHUNG : ( 7.0 ĐIỂM )
  Câu 1: Trình bày nội dung cơ bản của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo đầu năm 1930? 2đ
  Câu 2: Nêu hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa cơ bản Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941 ? 2đ
  Câu 3: Em hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử, tóm tắt diến biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947? 3đ
  II. PHẦN RIÊNG : ( 3.0 ĐIỂM ) Thí sinh chọn một trong hai câu sau :
  Câu 4a : Nêu ngắn gọn mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của Liên Hợp Quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay ? 3đ
  Câu 4b: Những biến đổi chính của tình hình thế giới sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt.? Liên hệ với công cuộc Đổi mới ở nước ta? 3đ

  Đề 2 :
  I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH (7,0 điểm)
  Câu 1 (3,0 điểm) Trình bày các sự kiện chính trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Lào từ 1945 đến 1975. Cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 đến 1975 có những điểm giống nhau cơ bản như thế nào ?
  Câu 2 (4,0 điểm) Trình bày diễn biến chính cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 của quân và dân ta ở miền Nam Việt Nam.
  II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
  Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc 3.b)
  Câu 3.a (3,0 điểm): Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tạo ra sự chuyển biến về giai cấp, xã hội ở Việt Nam như thế nào?
  Câu 3.b (3,0 điểm) Tại sao Đảng ta quyết định thực hiện công cuộc phải đổi mới đất nước ? Nêu nội dung đường lối đổi mới đất nước của Đảng.
  Đề 3 :
  A.LỊCH SỬ VIỆT NAM: (7,0 điểm)
  Câu 1 (3,5 điểm)
  Trình bày hoàn cảnh lịch sử, diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Tại sao khẳng định rằng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo?
  Câu 2 (2,5 điểm)
  Hãy phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp của Đảng ta (1946 – 1954).
  Câu 3 (1 điểm)
  Hãy nêu hai sự kiện lịch sử địa phương tiêu biểu (cấp Tỉnh) trong giai đoạn từ 1945 đến 1975, theo bảng hướng dẫn sau:
  Thời gian
  Sự kiện
  
  

  
  
  B.LỊCH SỬ THẾ GIỚI: (3,0 điểm)
  Trình bày những biến đổi lớn của tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh?

  Đề 4 :
  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THI SINH: (7 điểm)
  I/ Lịch sử Việt Nam: (5 điểm).
  Câu I.1: Trình bày những thắng lợi của quân và dân Miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ? (3 điểm)
  Câu I.2: Trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975? (2 điểm)

  II/ Lịch sử thế giới: (2 điểm)
  Trình bày sơ lược phong trào cách mạng Lào từ năm 1945 đến 2000?

  PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh tự chọn 1 trong 2 câu III.a hoặc III.b.( 3 điểm)
  Câu III.a:
  Câu 1: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? (2 điểm)
  Câu 2: Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? (1 điểm)
  Câu III.b:
  Câu 1:Trình bày nội dung và ý nghĩa của hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5/ 1941? (2 điểm)
  Câu 2: Nội dung cơ bản trong đường lối đổi mới của cách mạng Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 2000? (1 điểm)
  Đề 5 :
  A.Lịch sử Việt Nam (7.0 điểm)
  Câu 1 (3.0 điểm)
  Trình bày nội dung của bản Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Câu 2 (4.0 điểm)
  Nhân dân miền Nam chiến đấu đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ và tay sai như thế
  No_avatar

  day la de cua truong hay de j zay?

   

   
  Gửi ý kiến