Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • đề kiểm tra chương 2 số học 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thanh Huyền
  Ngày gửi: 20h:52' 08-01-2011
  Dung lượng: 57.5 KB
  Số lượt tải: 107
  Số lượt thích: 0 người

  BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG II
  Năm học 2010 – 2011
  *****
  
  Họ và tên:
  Lớp :
  
  Ngày kiểm tra:
  Thời gian: 45 phút
  
  I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
  Hãy chọn đáp án đúng
  Câu 1.
  A) Số 0 là ước của bất kì số nguyên nào

  B) Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0
  C) Số 0 vừa là ước, vừa là bội của mọi số nguyên khác 0
  D) Số 0 vừa là hợp số, vừa là số nguyên tố
  
  Câu 2. Cho – 12. x > 0. Số nguyên x thích hợp là:
  A) x = - 2
  B) x = 2
  C) x = 1
  D) x = 0
  
  Câu 3.
  A) Số nguyên lớn nhất là 99 999 999
  B) Số nguyên nhỏ nhất là 0
  C) Số nguyên nhỏ nhất là – 1
  D) Không có số nguyên nào nhỏ nhất, không có số nguyên nào lớn nhất
  
  Câu 4. Kết quả của phép tính – 5 .( 7 – 8) là:
  A) - 5
  B) - 6
  C) 5
  D) Đáp án khác
  
  Câu 5. Tổng của các số nguyên thỏa mãn: - 7 < x 4 là:
  A) – 11
  B) – 5
  C) – 3
  D) – 18
  
  Câu 6. Cho a. b 0 và a < 0 thì
  A) b > 0
  B) b < 0
  C) b = 0
  D) b0
  
  II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (7 điểm)
  Câu 1. (3,5 điểm) Tính hợp lí:
  – 567 – ( – 113) + (– 69) – ( 113 – 567)

  15. ( 17 – 111) – 17. ( 222 + 15)

  
  c)2011 + { 743 – [ 2011 – (+ 257)]}
  Câu 2. (3 điểm) Tìm số nguyên x:
  – 7 + 2x = – 37 – (– 26)
  ( 3x + 9). ( 11 – x) = 0
  3. | x – 1| + 5 = 17
  Câu 3. ( 0,5điểm) Tìm số nguyên a, biết:
  n + 2 n – 1

  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN
  BIỂU ĐIỂM
  
  I. Trắc nghiệm
  Mỗi câu đúng 0,5 điểm
  Câu 1: B; Câu 2: A; Câu 3: D; Câu 4: C; Câu 5: A; Câu 6: D
  3 điểm
  
  II. Tự luận
  7 điểm
  
  Câu 1. Tính hợp lí
  3,5 điểm
  
  – 567 – ( – 113) + (– 69) – ( 113 – 567)
  = – 567 + 113 – 69 – 113 + 567
  = (– 567 + 567) + ( 113 – 113) – 69
  = –69
  15. ( 17 – 111) – 17. ( 222 + 15)
  = 15. 17 – 15. 111 – 17. 222 – 17. 15
  = ( 15. 17 – 17. 15) – ( 15. 111 + 17. 222)
  = 0 – ( 15. 111 + 17. 2. 111)
  = - 111. ( 15 + 34)
  = - 111. 49
  = - 5439
  c) 2011 + { 743 – [ 2011 – (+ 257)]}
  = 2011 + [ 743 – ( 2011 – 257)]
  = 2011 + 743 – 2011 + 257
  = ( 2011 – 2011) + ( 743 + 257)
  = 1000
  1 điểm  1,5 điểm  1 điểm

  
  Câu 2. Tìm x
  3 điểm
  
  – 7 + 2x = – 37 – (– 26)
  – 7 + 2x = – 37 + 26
  – 7 + 2x = – 11
  2x = – 11 + 7
  2x = – 4
  x = – 4 : 2
  x = 2
  Vậy x = 2
  ( 3x + 9). ( 11 – x) = 0
  => 3x + 9 = 0 hoặc 11 – x = 0
  TH 1: 3x + 9 = 0
  3x = - 9
  x = - 9 : 3
  x = - 3
  TH2: 11 – x = 0
  x = 11
  
  Vậy x3; 11}
  3. | x – 1| + 5 = 17
  3. | x – 1| = 17 – 5
  3. | x – 1| = 12
  |x – 1| = 12 : 3
  |x – 1| = 4
  x – 1 = 4 hoặc x – 1 = - 4

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng