Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

đề kiểm tra chương 2 số học 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 20h:52' 08-01-2011
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người

BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG II
Năm học 2010 – 2011
*****

Họ và tên:
Lớp :

Ngày kiểm tra:
Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng
Câu 1.
A) Số 0 là ước của bất kì số nguyên nào

B) Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0
C) Số 0 vừa là ước, vừa là bội của mọi số nguyên khác 0
D) Số 0 vừa là hợp số, vừa là số nguyên tố

Câu 2. Cho – 12. x > 0. Số nguyên x thích hợp là:
A) x = - 2
B) x = 2
C) x = 1
D) x = 0

Câu 3.
A) Số nguyên lớn nhất là 99 999 999
B) Số nguyên nhỏ nhất là 0
C) Số nguyên nhỏ nhất là – 1
D) Không có số nguyên nào nhỏ nhất, không có số nguyên nào lớn nhất

Câu 4. Kết quả của phép tính – 5 .( 7 – 8) là:
A) - 5
B) - 6
C) 5
D) Đáp án khác

Câu 5. Tổng của các số nguyên thỏa mãn: - 7 < x 4 là:
A) – 11
B) – 5
C) – 3
D) – 18

Câu 6. Cho a. b 0 và a < 0 thì
A) b > 0
B) b < 0
C) b = 0
D) b0

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1. (3,5 điểm) Tính hợp lí:
– 567 – ( – 113) + (– 69) – ( 113 – 567)

15. ( 17 – 111) – 17. ( 222 + 15)


c)2011 + { 743 – [ 2011 – (+ 257)]}
Câu 2. (3 điểm) Tìm số nguyên x:
– 7 + 2x = – 37 – (– 26)
( 3x + 9). ( 11 – x) = 0
3. | x – 1| + 5 = 17
Câu 3. ( 0,5điểm) Tìm số nguyên a, biết:
n + 2 n – 1

ĐÁP ÁN
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm
Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu 1: B; Câu 2: A; Câu 3: D; Câu 4: C; Câu 5: A; Câu 6: D
3 điểm

II. Tự luận
7 điểm

Câu 1. Tính hợp lí
3,5 điểm

– 567 – ( – 113) + (– 69) – ( 113 – 567)
= – 567 + 113 – 69 – 113 + 567
= (– 567 + 567) + ( 113 – 113) – 69
= –69
15. ( 17 – 111) – 17. ( 222 + 15)
= 15. 17 – 15. 111 – 17. 222 – 17. 15
= ( 15. 17 – 17. 15) – ( 15. 111 + 17. 222)
= 0 – ( 15. 111 + 17. 2. 111)
= - 111. ( 15 + 34)
= - 111. 49
= - 5439
c) 2011 + { 743 – [ 2011 – (+ 257)]}
= 2011 + [ 743 – ( 2011 – 257)]
= 2011 + 743 – 2011 + 257
= ( 2011 – 2011) + ( 743 + 257)
= 1000
1 điểm1,5 điểm1 điểm


Câu 2. Tìm x
3 điểm

– 7 + 2x = – 37 – (– 26)
– 7 + 2x = – 37 + 26
– 7 + 2x = – 11
2x = – 11 + 7
2x = – 4
x = – 4 : 2
x = 2
Vậy x = 2
( 3x + 9). ( 11 – x) = 0
=> 3x + 9 = 0 hoặc 11 – x = 0
TH 1: 3x + 9 = 0
3x = - 9
x = - 9 : 3
x = - 3
TH2: 11 – x = 0
x = 11

Vậy x3; 11}
3. | x – 1| + 5 = 17
3. | x – 1| = 17 – 5
3. | x – 1| = 12
|x – 1| = 12 : 3
|x – 1| = 4
x – 1 = 4 hoặc x – 1 = - 4
 
Gửi ý kiến