Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  đề kiểm tra chương 2 số học 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thanh Huyền
  Ngày gửi: 20h:52' 08-01-2011
  Dung lượng: 57.5 KB
  Số lượt tải: 107
  Số lượt thích: 0 người

  BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG II
  Năm học 2010 – 2011
  *****
  
  Họ và tên:
  Lớp :
  
  Ngày kiểm tra:
  Thời gian: 45 phút
  
  I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
  Hãy chọn đáp án đúng
  Câu 1.
  A) Số 0 là ước của bất kì số nguyên nào

  B) Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0
  C) Số 0 vừa là ước, vừa là bội của mọi số nguyên khác 0
  D) Số 0 vừa là hợp số, vừa là số nguyên tố
  
  Câu 2. Cho – 12. x > 0. Số nguyên x thích hợp là:
  A) x = - 2
  B) x = 2
  C) x = 1
  D) x = 0
  
  Câu 3.
  A) Số nguyên lớn nhất là 99 999 999
  B) Số nguyên nhỏ nhất là 0
  C) Số nguyên nhỏ nhất là – 1
  D) Không có số nguyên nào nhỏ nhất, không có số nguyên nào lớn nhất
  
  Câu 4. Kết quả của phép tính – 5 .( 7 – 8) là:
  A) - 5
  B) - 6
  C) 5
  D) Đáp án khác
  
  Câu 5. Tổng của các số nguyên thỏa mãn: - 7 < x 4 là:
  A) – 11
  B) – 5
  C) – 3
  D) – 18
  
  Câu 6. Cho a. b 0 và a < 0 thì
  A) b > 0
  B) b < 0
  C) b = 0
  D) b0
  
  II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (7 điểm)
  Câu 1. (3,5 điểm) Tính hợp lí:
  – 567 – ( – 113) + (– 69) – ( 113 – 567)

  15. ( 17 – 111) – 17. ( 222 + 15)

  
  c)2011 + { 743 – [ 2011 – (+ 257)]}
  Câu 2. (3 điểm) Tìm số nguyên x:
  – 7 + 2x = – 37 – (– 26)
  ( 3x + 9). ( 11 – x) = 0
  3. | x – 1| + 5 = 17
  Câu 3. ( 0,5điểm) Tìm số nguyên a, biết:
  n + 2 n – 1

  ĐÁP ÁN
  ĐÁP ÁN
  BIỂU ĐIỂM
  
  I. Trắc nghiệm
  Mỗi câu đúng 0,5 điểm
  Câu 1: B; Câu 2: A; Câu 3: D; Câu 4: C; Câu 5: A; Câu 6: D
  3 điểm
  
  II. Tự luận
  7 điểm
  
  Câu 1. Tính hợp lí
  3,5 điểm
  
  – 567 – ( – 113) + (– 69) – ( 113 – 567)
  = – 567 + 113 – 69 – 113 + 567
  = (– 567 + 567) + ( 113 – 113) – 69
  = –69
  15. ( 17 – 111) – 17. ( 222 + 15)
  = 15. 17 – 15. 111 – 17. 222 – 17. 15
  = ( 15. 17 – 17. 15) – ( 15. 111 + 17. 222)
  = 0 – ( 15. 111 + 17. 2. 111)
  = - 111. ( 15 + 34)
  = - 111. 49
  = - 5439
  c) 2011 + { 743 – [ 2011 – (+ 257)]}
  = 2011 + [ 743 – ( 2011 – 257)]
  = 2011 + 743 – 2011 + 257
  = ( 2011 – 2011) + ( 743 + 257)
  = 1000
  1 điểm  1,5 điểm  1 điểm

  
  Câu 2. Tìm x
  3 điểm
  
  – 7 + 2x = – 37 – (– 26)
  – 7 + 2x = – 37 + 26
  – 7 + 2x = – 11
  2x = – 11 + 7
  2x = – 4
  x = – 4 : 2
  x = 2
  Vậy x = 2
  ( 3x + 9). ( 11 – x) = 0
  => 3x + 9 = 0 hoặc 11 – x = 0
  TH 1: 3x + 9 = 0
  3x = - 9
  x = - 9 : 3
  x = - 3
  TH2: 11 – x = 0
  x = 11
  
  Vậy x3; 11}
  3. | x – 1| + 5 = 17
  3. | x – 1| = 17 – 5
  3. | x – 1| = 12
  |x – 1| = 12 : 3
  |x – 1| = 4
  x – 1 = 4 hoặc x – 1 = - 4
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng