Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  chuyên đề OXI-LƯU HUỲNH

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: phong pro
  Người gửi: Nguyễn Hải Nam
  Ngày gửi: 19h:42' 25-02-2011
  Dung lượng: 50.0 KB
  Số lượt tải: 769
  Số lượt thích: 0 người
  CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI- LƯU HUỲNH
  Câu1: Cho 855g dd Ba(OH)2 10% vào 200g dung dịch H2SO4. Lọc để tách bỏ kết tủa. Để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25%, d= 1,28. Nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 là:
  A. 63 B.25 C.49 D.83
  Câu2: cấu hình lớp electron ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là:
  A. ns2np6 B. ns2np5 C.ns2np4 D. (n-1)d10ns2np6
  Câu3: trong các hợp chất hoá học số oxi hoá thường gặp của lưu huỳnh là:
  A. 1,4,6 B. -2,0,+2,+4,+6 C.-2,0,+4,+6 D. kết quả khác
  Câu4: Cho sắt kim loại tác dụng với oxi không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho A tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được dung dịch B. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư thu được kết tủa C , nung C trong không khí tới khối lượng không đổi được chấy rắn D. D chứa chất nào sau đây:
  A. Fe, FeO B. FeO, Fe2O3 C. FeO D.Fe2O3
  Câu5: Dãy chất nào sau đây gồm các chất chỉ có tính oxi hoá:
  A. O3, H2SO4, F2 B. O2, Cl2, H2S C. H2SO4, Br2, HCl D. cả A,B,C đều đúng
  Câu6: hệ số của phản ứng:FeS + H2SO4 đặc, nóng ( Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là:
  A. 5,8,3,2,4 B. 4,8,2,3,4 C. 2,10,1,5,5 D. cả A,B,C đều sai
  Câu7: Hệ số của phản ứng: FeCO3 + H2SO4 ( Fe2(SO4)3 +SO2 + CO2 +H2O
  A. 2,8,1,3,2,4 B. 4,8,2,4,4,4 C. 8,12,4,5,8,4 D.kết quả khác
  Câu8: Hệ số của phản ứng:P + H2SO4 ( H3PO4 + SO2 + H2O
  A. 2, 3,2,1,2 B. 2,4,2,5,1 C. 2,5,2,5,2 D. kết quả khác
  Câu9: cho 11,2 g sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thì số mol e nhường của Fe cho axit là:
  A. 0,6 B. 0,4 C.0,2 D.0,8
  Câu 10: Trong phản ứng nào chất tham gia là axit Sunfuric đặc?
  A. H2SO4 + Na2SO3 ( Na2SO4 + SO2+ H2O B. H2SO4 + Fe3O4 ( FeSO4 + Fe2(SO4)3+ H2O
  C. H2SO4 + Fe(OH)2 ( Fe2(SO4)3+ SO2 + H2O D. Cả Avà C
  Câu 11: Cho lần lượt các chất sau : MgO, NaI, FeS, Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng oxi hoá - khử là:A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
  Câu12: khi giữ lưu huỳnh tà phương (S() dài ngày ở nhiệt độ phòng, giá trị khối lượng riêng và nhiệt độ nóng chảy thay đổi như thế nào?
  A.khối lượnh riêng tăng và nhiẹt độ nóng chảy giảm B. khối lượng riêng giảm và nhiệt độ nóng chảy tăng
  C.Cả 2 đều tăng D. không đổi
  Câu13: Nguyên tắc pha loãng axit Sunfuric đặc là:
  A.Rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ B. Rót từ từ nước vào axit và khuấy nhẹ
  C. Rót từ từ axit vào nước và đun nhẹ D. Rót từ từ nước vào axit và đun nhẹ
  Câu14:Cho pthh: H2SO4 đặc, nóng + KBr ( A+ B +C+ D. A, B, C,D là dãy chát nào sau đây:
  A.HBr, SO2, H2O, K2SO4 B. SO2, H2O, K2SO4, Br2 C. SO2, HbrO, H2O, K2SO4 D. , H2O, K2SO4, Br2, H2S
  Câu15: Dãy chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá?
  A. O2, SO2, Cl2, H2SO4 B. S, F2, H2S, O3 C. O3, F2, H2SO4, HNO3
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng