Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Tham khảo thêm tại: https://khoalinhgeometry.blogspot.com/2017/10/problem-2-bo-e-hinh-hoc-va-bai-toan-hay.html...
 • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbkkkbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnhiofsssiogogherjgorgrghouerhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvsssssssssssssssssssssssssssssssssssvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfwbvhiwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbvi4...
 • Đây là bộ tài liệu của toán học Bắc Trung...
 • Dạ vâng em thử rồi thấy ngắn hơn thầy ạ...
 • lại còn chụp rõ khó đọc...
 • chứ xấu còn bắt chiếc...
 • Đặt x+y+1/(x+y)=a; x-y=b hay hơn...
 • Woah bộ đề đồ sộ quá. https://mybeautydiaryvietnam.com/...
 • Rất cần thiết cho các em học sinh. Cảm ơn...
 • trình độ tin học........ Em đánh máy gửi lại...
 • Ăn nói cẩn thận bạn ơi....
 • hải Paste bài tao ...
 • còn phần 4 ak mình chỉ bt nó thuộc dduowungf...
 • trình độ kém chụp còn mờ...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 - NEW

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:20' 03-02-2009
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 3151
  Số lượt thích: 0 người
  EECH
  *5011764119091189171191*
  Đề Thi Học Sinh Giỏi
  Lớp 6 – Vòng 1
  Môn: Tiếng Anh
  Thời gian: 90 phút .
  
  
  Full name: ………………………………………...

  Mark
  ……………………………….
  
   ================================================================
  Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng thì đúng ở trong ngoặc ( 1.25ps)

  I thought you would like to know some of my news. I arrived in New York two weeks ago and I ( stay1 ) with a family called the Browns. Mrs Brown ( work2 ) in a bank, but at the moment Mrs Brown ( not have3 ) a job . He ( do4 ) a course in business management which stars next month. I ( have5 ) a good time here, but the work is boring . I would ( like6 ) to find another job. I was travelling on the underground the other day when I met Tom . Do you remenber him? When we last saw him , he was working for his father’s shop. Now he ( learn7 ) English at a school here. We ( see8 ) an art exhibition together tonight. I’m really looking forward to it. I like New York very much, but I ( think9 ) it’s very expensive . Could you do me a favour ? I need some more money. Of course I ( pay10 ) you back when I see you .

  Nối từ A sang B sao cho phù hợp nhất : (0.75p)

  A
  B
  
  How are you ?
  How do you do ?
  Good night !
  Hello. I’m Ella Paul.
  Excuse me !
  Have a good weekend.
  Same to you .
  Fine, thanks.
  How do you do ?
  Sleep well.
  Pleased to meet you .
  Yes , can I help you ?
  
  
  Hãy hoàn thành các câu sau bằng cách điền các từ sau vào trong chỗ trống ( có 10 từ được cho , nhưng chỉ sử dụng 6 từ ) : (0.75p)

  switch off
  call
  buy
  ring up
  turn on

  
  like
  goes out
  go
  stay
  have
  
  
  It’s too late to telephone Ton now. …………. him in the morning.
  – We haven’t got any tea left.
  - Oh, I will ………… and get some.
  3. Before you leave the room , remember to ………….. the light .
  4. We ………… a lot of food in the fridge.
  5. I want to ………. at a hotel when I go on holiday .
  6. When the red light ………… and the green light appears , you can go straight .

  Chọn từ thích hợp : ( 1.25ps)
  We are on / in / at class 9A.
  Hoa has some / lots / lot of friends in Hue .
  Her new school is bigger / big / biger than her old school.
  She misses her parents but / and / with her friends.
  What / Where / Who is she staying with ? – Her aunt.
  When / What / How is her new school different from her old school ?
  Who is the girl talks / talk / talking to Mrs Lien ?
  It’s raining heavily. Not / Doesn’t / Don’t go out .
  Her sister will be 13 on Sunday, May 25 / 25th May / May 25th.
  10. Her old school doesn’t have / don’t have / have not many students .

  Viết lại câu để nghĩa của câu vừa viết giống câu đã cho : (1.25ps)
  What’s your address ?
  ( Where ………………………………………….. ?
  No one in our class is taller than Nam .
  ( Nam is the ………………………………
  There are 40 monkeys in the cage .
  ( The cage ………………………………..
  It is one fifty .
  ( It is ten …………………………………..
  My mother walks to work everyday .
  ( My mother goes ………………………...

  Hoàn thành câu dựa vào từ gợi ý ( có thể thay đổi dạng của các từ đã cho để cho câu đúng ngữ pháp ) : (1.25ps)
  John / always feel happy / when / come home .
  …………………………………………………………
  The party / start / seven ?
  …………………………………………………………
  She / buy / food / drink / the party.
  …………………………………………………………
  She / standing / the right / her house / now .
  …………………………………………………………….
  That apartment / most suitable / their family .
  …………………………………………………………….

  Hoàn thành đoạn hội thoại : ( 1.25ps)
  Ba : Hello, Tan.
  Tan : Hi, Ba. Nice to ……………. You again.
  Ba : Me, too.
  Tan : Do you know the …………. over there ?
  Ba : Yes, she is our new teacher .
  Tan : What’s her ……………….. ?
  Ba : Her name is Tam
  No_avatarf

  Sao nhiều chỗ khó vậy ?????? >.<

   

  Avatar

  saxxxxxxxx

  No_avatar

  bt

  Lỡ lời

   

   
  Gửi ý kiến