Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • DE THI THU DH Lan 1- CHUYÊN TUYÊN QUANG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Minh Cảnh
  Ngày gửi: 13h:58' 02-04-2011
  Dung lượng: 132.5 KB
  Số lượt tải: 118
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT CHUYÊN
  TUYÊN QUANG
  Mã đề thi 132
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM HỌC: 2010- 2011
  Môn: HOÁ HỌC; Thời gian: 90 PHÚT;
  (50 câu trắc nghiệm)
  
  Họ, tên thí sinh:.................................................... Lớp...................Trường: THPT......................
  *Ghi chú: Học sinh không được dùng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
  Câu 1: Trong bình kín chứa hydrocacbon X và hidro. Nung nóng bình đến khi phản ứng hoàn thu được ankan Y duy nhất. Ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình trước khi nung gấp hai lần áp suất trong bình sau khi nung. Đốt cháy một lượng Y thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Từ các chất CH3CH3, CH3CH2OH, CH3CH2Cl, CH2Cl-CH2Cl, CH3CH2CH3, và CH2=CH-COONa, có bao nhiêu chất chỉ bằng một phản ứng điều chế trực tiếp được chất X?
  A. 4 chất. B. 5 chất. C. 3 chất. D. 6 chất.
  Câu 2: Hỗn hợp A gồm 3 muối NaCl, NaBr, NaI. Cho 71,45 gam A tác dung lượng dư dung dịch Br2 rồi cô cạn dung dịch thu được 57,35g muối khan. Mặt khác hòa tan 71,45g A vào nước, rồi cho một lượng khí Cl2 dư sục qua dung dịch rồi đem cô cạn dung dịch thu được 35,1 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của các muối lần lượt là: (Cho Cl=35,5; Br=80; I=127; Na=23)
  A. 20,31%; 53,65%; 26,04% B. 8,19%; 28,83%; 62,98%
  C. 20%; 25%; 55% D. 33,3%; 50%; 16,7%
  Câu 3: Hoá hơi 2,28 gam hỗn hợp 2 andehit có thể tích đúng bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện. Mặt khác, cho 2,28 gam hổn hợp 2 andehit trên tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư thu được 15,12 gam Ag. Công thức phân tử 2 andehit là
  A. CH2O và C2H2O2 B. CH2O và C3H4O C. CH2O và C2H4O D. C2H4O và C2H2O2
  Câu 4: Điện phân một dd chứa anion và các cation kim loại có cùng nồng độ mol: Zn2+, Cu2+, Ag+, Pb2+, Fe3+. Thứ tự xảy ra sự khử của các cation kim loại trên bề mặt catot là
  A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Pb2+, Fe2+, Zn2+ B. Ag+, Fe3+, Cu2+, Pb2+, Zn2+
  C. Fe3+, Ag+, Cu2+, Pb2+, Fe2+, Zn2+ D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Pb2+, Zn2+
  Câu 5: Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 3,6. Đun nóng hỗn hợp X với xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với H2 bằng 4,5. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là:
  A. 50% B. 37,5% C. 40% D. 75%
  Câu 6: Hệ số tối giản của HNO3 trong phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O là
  A. 10. B. 12. C. 6. D. 8.
  Câu 7: Một dd có chứa 2 cation là Fe2+ (0,2 mol); Al3+ (0,4 mol) và 2 anion là Cl- (x mol); SO42- (y mol). Khi cô cạn dd thu được 93,8 gam muối khan. Trị số của x và y lần lượt là:
  A. 0,4 và 0,6; B. 0,3 và 0,2; C. 0,6 và 0,4. D. 0,2 và 0,3;
  Câu 8: E là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C7H12O4. E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra một muối hữu cơ và 2 rượu là etanol và propanol-2. Tên gọi của E là :
  A. Metyl iso-propyl axetat B. Etyl iso-propyl oxalat
  C. Etyl iso-propyl ađipat D. Etyl n-propyl oxalat
  Câu 9: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol axit axetic; 0,1 mol axit acrylic và 0,2 mol H2. Đun nóng hỗn hợp A có Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với H2 bằng 21,25. Hỗn hợp B làm mất màu vừa đủ dung dịch Brom có hòa tan
  A. 0,02 mol Brom B. 0,03 mol Brom C. 0,04 mol Brom D. 0,05 mol Brom
  Câu 10: Đun nóng

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng