Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề thi HK2 có ma trận và đáp án hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bá Nhật Min
  Ngày gửi: 11h:35' 16-04-2011
  Dung lượng: 71.0 KB
  Số lượt tải: 704
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH
  KIỂM TRA HỌC KỲ II -NĂM HỌC 2010 - 2011
  MÔN LỊCH SỬ - LỚP 10 (Cơ bản)
  Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề)
  I. MỤC ĐÍCH
  - Nhằm kiểm tra những kiến thức các em đã học trong học kì hai
  - Kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh so với mục tiêu của chương trình đề ra trong chương trình học kì II.
  - Đánh giá, điều chỉnh quá trình giảng dạy của giáo viên.
  1-Về kiến thức : Học sinh nắm được
  -Cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh.
  -Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
  -Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
  -Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
  2-Về kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện.
  3-Về thái độ:
  - Giáo dục ý thức độc lập suy nghĩ, tự giác làm bài không dựa dẫm vào người khác.
  II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA
  - Hình thức : Tự luận
  III. THIẾT LẬP MA TRẬN
  Tên Chủ đề
  (nội dung, chương…)
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  
  
  
  1. Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XIX )


  Nêu được khái niệm CMTS. Thống kê CMTS theo các nội dung: thứ tự; hình thức; thời gian; kết quả, ý nghĩa.
  Miêu tả sự kiện ngày 14/7/1789 và ý nghĩa của nó.
  Vẽ được sơ đồ thể hiện vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng TS Pháp.
  Vận dụng kiến thức bài học cách mạng TS Pháp để làm rõ thời kì Giacôbanh cầm quyền cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.
  
  
  Số câu
  Số điểm Tỉ lệ %
  40% * 5/100 = 4 điểm
  40% * 5/100 = 4 điểm
  20% * 5/100 = 2
  Số điểm
  Số câu
  10 điểm= 100%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  Số câu: 1
  Số điểm: 4
  40 %
  Số câu: 2/3
  Số điểm:4
  40%
  Số câu1/3
  Số điểm:2
  20 %
  Số câu: 2
  Số điểm :10
  100%
  
    IV-ĐỀ KIỂM TRA
  Câu 1. (4 điểm) Qua các cuộc cách mạng tư sản đã học từ thế kỉ XVI – XIX:
  Hãy cho biết thế nào là một cuộc cách mạng tư sản
  Lập bảng thống kê các hình thức cách mạng tư sản theo nội dung sau:
  Tên cuộc cách mạng
   Hình thức
   Thời gian
   Kết quả, ý nghĩa
  
  
  
  
  
  
  Câu 2:( 6 điểm ) Cách mạng tư sản Pháp:
  Miêu tả sự kiện ngày 14-7-1789 và nêu ý nghĩa của nó.
  Vẽ sơ đồ hiển thị vai trò quần chúng nhân dân là động lực thúc đẩy cách mạng tư sản Pháp từng bước tiến lên.
  Tại sao nói thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

  V-ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
  1
  (4 điểm)
  * Hãy cho biết thế nào là một cuộc cách mạng tư sản:
  Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng:
  + Do giai cấp tư sản lãnh đạo.
  + Động lực chủ yếu là quần chúng nhân dân.
  + Nhiệm vụ cách mạng là lật đổ chế độ phong kiến.
  + Mục tiêu cách mạng là đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
  * Lập bảng thống kê các cuộc CMTS:
  + Cách mạng TS Hà Lan – chiến tranh GPDT …………
  + CMTS Anh – nội chiến…………..
  + Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ – giành độc lập………..
  + Cách mạng tư sản Pháp – vừa nội chiến vừa chống thù trong giặc ngoài……..
  + Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức – thống nhất đất nước……….
  + Cuộc đấu tranh thống nhất nước Italia – thống nhất đất nước……….
  + Nội chiến ở Mĩ – nội chiến……..
  Điểm
  0.5
  0.5
  0.5
  0.5


  0.25
  0.25
  0.25

  0.5
  0.25
  0.25
  0.25
  
  2
  (6 điểm)
  * Miêu
   
  Gửi ý kiến