Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de thi HK 2 vat li 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Hồng
  Ngày gửi: 12h:57' 19-04-2011
  Dung lượng: 99.0 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người

  Bài kiểm tra chất lượng học kì I (2010 – 1011)
  Đề A
  
  Môn thi : Vật lí 7
  Thời gian : 45 phút
  SBD

  
  
  Trường THCS Thọ Lộc
  Họ tên : ....................................Lớp................
  Giám thị 1: ............................
  Giám thị 2: ............................
  Số phách
  
  
  Điểm bằng số
  ................................
  Điểm bằng chữ
  ...............................
  Giám khảo
  ..............................................
  Số phách
  
  
  Đề A
  
  Đề bài :
  Câu 1: Một điểm sáng S đặt trước gương như hình vẽ . A
  a) Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương.
  b) Vẽ và nêu cách vẽ một tia tới SI cho tai phản xạ đi qua điểm A . S
  c) Giữ nguyên tia tới, vẽ 1 vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ
  có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới
  Câu 2: Vật A trong 5 giây thực hiện được 20 dao động .Vật B trong 8 giây thực hiện được 24 dao động.
  Tính tần số dao động của mỗi vật ?
  Trong hai vật , vật nào phát ra âm cao hơn, vì sao ?
  Tính số dao động của mỗi vật trong 1 phút ?
  Câu 3 : Tại sao tiếng nói của ta trong phòng kín và trống trải nghe oang oang không được thật giọng . Tại sao trong phòng có nhiều người hoặc đồ đạc thì tiếng nói thật giọng hơn.
  Câu 4: Khi nào ta quan sát thấy hiện tượng nhật thực toàn phần ?
  Bài làm
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................
  Bài kiểm tra chất lượng học kì I (2010 – 1011)
  Đề B
  
  Môn thi : Vật lí 7
  Thời gian : 45 phút
  SBD

  
  
  Trường THCS Thọ Lộc
  Họ tên : ....................................Lớp................
  Giám thị 1: ............................
  Giám thị 2: ............................
  Số phách
  
  
  Điểm bằng số
  ................................
  Điểm bằng chữ
  ...............................
  Giám khảo
  ..............................................
  Số phách
  
  
  Đề B
  
  Đề bài :
  Câu 1: Một điểm sáng S đặt trước gương như hình vẽ . S
  a) Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương.
  b) Vẽ và nêu cách vẽ một tia tới SI cho tia phản xạ đi qua điểm A . A
  c) Giữ nguyên tia tới, vẽ 1 vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ
  có phươngằnm ngang chiểu từ phải qua trái
  Câu 2: Vật A trong 10 giây thực hiện được 1,5 dao động .Vật B trong 4 giây thực hiện được 20 dao động.
  Tính tần số dao động của mỗi vật?
  Trong hai vật , vật nào phát ra âm cao hơn, vì sao?
  Tính số dao động của mỗi vật trong 1 phút?
  Câu 3 : Nếu em hát ở trong phòng rộng và trong phòng hẹp thì nơi nào sẽ nghe rõ hơn? Giải thích tại sao ?
  Câu 4: Khi nào ta quan sát thấy hiện tượng nguyệt thực?
  Bài làm
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Thí sinh không được chép vào phần gạch chéo này !
  
  
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm (2010 – 1011)
  Đề A
  
  Môn thi : Vật lí 7
  Thời gian : 45 phút
  SBD

  
  
  Trường THCS Thọ Lộc
  Họ tên
   
  Gửi ý kiến