Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề KT Đại 8 Chương 4 Full (Chuẩn 2011)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Triên
  Ngày gửi: 23h:21' 24-04-2011
  Dung lượng: 255.5 KB
  Số lượt tải: 1053
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IV
  Đề số 1
  Ngày……tháng …… năm 2011
  Lớp:……………………………………….
  Họ tên :…………………………………
  ĐIỂM
  LỜI PHÊ CỦA THẦY (CÔ)
  
  
  
  
  
  Trắc nghiệm: (3 đ)
  Câu 1. cho x < y kết quả nào dưới đây là đúng?
  A. x – 3 > y – 3 B. 3 – 2x < 3 – 2y
  C. 2x – 3 < 2y – 3 D. 3 – x < 3 – y
  Câu 2: Nếu và thì:
  A. B. C. D.
  Câu 3. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
  A. B. < 0
  C. 2x2 + 3 > 0 D. 0.x + 5 > 0
  Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình 1,3x –3,9 là:
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 5. Giá trị x = 2 là nghiệm của BPT nào trong các BPT sau?
  A. –x < –2x + 4 B. –5x > 4x + 1
  C. 3x + 3 > 9 D. x – 6 > 5 – x
  Câu 6: Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:
  A. B. 
  C. D. 

  II. Tự luận: (7đ)

  Câu 7: (1,5đ) Cho hãy so sánh:

  Câu 8: (2,0đ) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

  Câu 9: (2,0đ) Với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức không lớn hơn giá trị của biểu thức

  Câu 10: (1,5đ) Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức:
  khi
  ------------------------------


  ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
  ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IV
  Câu
  Lời giải
  Điểm
  Ghi chú
  
  TN


  Câu 1: C; Câu 2: D; Câu 3: B;
  Câu 4: C; Câu 5: A; Câu 6: A

  Mỗi câu 0,5đ

  
  
  TL
  Câu 1:
  (1,5đ)


    Vậy:
  
  0,5
  0,5
  0,5

  
  
  Câu 2
  (2đ)
    
  
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5

  
  
  Câu 2:
  (2đ)  

  
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5

  
  
  Bài 3
  (1,5đ)
  Khi thì
  Ta được:


  0,5
  0,5
  0,5

  
  
  


  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG IV
  Cấp độ


  chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  Cộng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
    Bất đẳng thức
  
    
  
  Hiểu t/c cộng, nhân trong BĐT
  Biết vận dụng t/c cộng, nhân trong BĐT
  
  
  
    
  
  Câ u
  
  
  
  Câu 7
  Câu 1; 2
  
  
  
  3 câu
  
  
  Điểm
  
  
  
  1,5đ
  1 đ
  
  
  
  2,5đ
  
  


  Bất phương trình
  
  Nhận biết BPT bậc nhất 1 ẩn, nhận biết cách biểu diễn tập nghiệm của BPT
  
  Hiểu,cách tìm nghiệm BPT, hiểu cách biểu diễn tập nghiệm trên trục số
  Hiểu cách giải BPT và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
  
  Biết vận dụng cách giải BPT


  
  
  
  
  
  Câu
  Câu 3, 6
  
  Câu 4, 5
  Câu 8
  
  Câu 9
  
  
  6 câu
  
  
  Điểm
  1đ
  
  1đ
  2đ
  
  2đ
  
  
  6đ
  
  
  PT chứa dấu giá trị tuyệt đối
   
  Gửi ý kiến