Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề KT Đại 8 Chương 4 Full (Chuẩn 2011)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Triên
Ngày gửi: 23h:21' 24-04-2011
Dung lượng: 255.5 KB
Số lượt tải: 727
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IV
Đề số 1
Ngày……tháng …… năm 2011
Lớp:……………………………………….
Họ tên :…………………………………
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY (CÔ)

Trắc nghiệm: (3 đ)
Câu 1. cho x < y kết quả nào dưới đây là đúng?
A. x – 3 > y – 3 B. 3 – 2x < 3 – 2y
C. 2x – 3 < 2y – 3 D. 3 – x < 3 – y
Câu 2: Nếu  và  thì:
A. B. C. D.
Câu 3. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A.  B. < 0
C. 2x2 + 3 > 0 D. 0.x + 5 > 0
Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình 1,3x  –3,9 là:
A.  B. 
C.  D. 
Câu 5. Giá trị x = 2 là nghiệm của BPT nào trong các BPT sau?
A. –x < –2x + 4 B. –5x > 4x + 1
C. 3x + 3 > 9 D. x – 6 > 5 – x
Câu 6: Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:
A.  B. 
C.  D. 

II. Tự luận: (7đ)

Câu 7: (1,5đ) Cho hãy so sánh:

Câu 8: (2,0đ) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Câu 9: (2,0đ) Với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức không lớn hơn giá trị của biểu thức

Câu 10: (1,5đ) Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức:
khi
------------------------------


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IV
Câu
Lời giải
Điểm
Ghi chú

TN


Câu 1: C; Câu 2: D; Câu 3: B;
Câu 4: C; Câu 5: A; Câu 6: A

Mỗi câu 0,5đTL
Câu 1:
(1,5đ)


Vậy:

0,5
0,5
0,5Câu 2
(2đ)


0,5
0,5
0,5
0,5Câu 2:
(2đ)


0,5
0,5
0,5
0,5Bài 3
(1,5đ)
Khi thì
Ta được:


0,5
0,5
0,5


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG IV
Cấp độ


chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Bất đẳng thứcHiểu t/c cộng, nhân trong BĐT
Biết vận dụng t/c cộng, nhân trong BĐT

Câ uCâu 7
Câu 1; 23 câu


Điểm1,5đ
1 đ2,5đ
Bất phương trình

Nhận biết BPT bậc nhất 1 ẩn, nhận biết cách biểu diễn tập nghiệm của BPT

Hiểu,cách tìm nghiệm BPT, hiểu cách biểu diễn tập nghiệm trên trục số
Hiểu cách giải BPT và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Biết vận dụng cách giải BPTCâu
Câu 3, 6

Câu 4, 5
Câu 8

Câu 9


6 câu


Điểm
1đ

1đ
2đ

2đ


6đ


PT chứa dấu giá trị tuyệt đối
 
Gửi ý kiến