Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  130 câu trắc nghiệm về sắt

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tấn Phát
  Ngày gửi: 15h:27' 15-02-2009
  Dung lượng: 31.5 KB
  Số lượt tải: 454
  Số lượt thích: 0 người
  TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT
  Câu 1 : Cho 5,87 gam hỗn hợp Ba và K có tỉ lệ số mol nBa:nK=4:1 vào 200ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa A, khí B và dung dịch C. Đem kết tủa A nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn khan. m có giá trị là :
  A.13,32 gam B. 11,72 gam C.9,39 gam D. 12,53 gam
  Câu 2 : Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đktc). Để oxi hóa m gam Fe cần V’ lít Cl2(đktc). Biết V+V’=7,84 lít. Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 19,6% thu được dung dịch A.Nồng độ % của dung dịch A là :
  A. 27,437% B.27,338% C. 24,586% D. 28,127%
  Câu 3 : Hòa tan m gam bột sắt bằng dung dịch FeCl3 16,25% vừa đủ thu được dung dịch A có nồng độ % là 18,53%.. Để oxi hóa vừa đủ dung dịch A cần bao nhiêu lít khí Cl2(đktc)?
  A. 5,600 lít B.4,256 lít C. 4,704 lít D. 4,032 lít
  Câu 4 : Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Chi dung dịch X thành 2 phần bằng nhau.
  –Phần thứ nhất đem cô cạn thu được 67,48 gam muối khan.
  –Phần thứ hai làm mất màu vừa hết 46 ml dung dịch KMnO4 0,5M.
  m có giá trị là : A.55,12 gam B. 58,42 gam C. 56,56 gam D. 60,16 gam
  Câu 5 : Hòa tan m gam hỗn hợp Fe và Fe3O4 bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A chỉ chứa 1 muối duy nhất và 2,688 lít H2 (đktc) . Cô cạn dung dịch A thu được m+37,12 gam muối khan. m có giá trị là : A. 46,04 gam B. 44,64 gam C. 46,96 gam D. 44,16 gam
  Câu 6 : Cho m gam hỗn hợp X gồm Al,Fe,Zn (có cùng số mol) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và V lít H2 (đktc). Mặt khác để oxi hóa m gam hỗn hợp X cần V’ lít Cl2 (đktc). Biết V’–V=2,016 lít . Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan?
  A. 35,685 gam B. 71,370 gam C. 85,644 gam D. 57,096 gam
  Câu 7 : Cho m gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 18,25% thu được 7,576m gam dung dịch A .Để chuyển hết muối trong dung dịch A thành FeCl3 cần 1,12 lít Cl2(đktc). m có giá trị là : A. 18,8 gam B. 13,6 gam C. 15.2 gam D.16,8 gam
  Câu 8 : Cho hỗn hợp X gồm Fe và 1 kim loại M hóa trị II (có tính khử mạnh hơn H2) tác dụng với dung dịch H2SO4 19,8% vừa đủ thu được dung dịch trong đó nồng độ FeSO4 là 11,369% và nồng độ của MSO4 là 13,463%. M là : A. Zn B. Ca C. Mg D. Ba
  Câu 9 : Hòa tan m gam FeSO4 vào nước được dung dịch A. Cho nước Clo dư vào dung dịch A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch A thu được m+6,39 gam hỗn hợp 2 muối khan. Nếu hòa tan m gam FeSO4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì dung dịch thu được này làm mất màu vừa đủ bao nhiêu ml dung dịch KMnO4 1M?
  A. 40 ml B. 36ml C.48ml D.28ml
  Câu 10 : Hỗn hợp bột X gồm Fe,FeCl2,FeCl3 (trong đó FeCl2 chiếm18,605% tổng số mol hỗn hợp) . Cho m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Y và chất rắn không tan Z. Cô cạn dung dịch Y thu được 53,34 gam muối khan.Chất rắn Z tác dụng vừa đủ với 1 lượng dung dịch HNO3 loãng tối thiểu thu được 3,36 lít NO (đktc). Phần trăm khối lượng Fe trong X là :
  A. 27,
  Avatar

  130 câu trắc nghiệm về sắt

  Sao mà chỉ có 13 câu, bạn điêu quá

  No_avatar
  nên sửa lại cho mọi người không bị nhầm như tôi
  Avatar

  nhìn dung lượng : kg phải file nén làm sao 31.5 KB mà 130 câu được

   

  No_avatar

  Khac Duy vẫn giữ phong độ hỉ?

  No_avatar
  bài gui khong chat luong . tai sao lai có nhieu nguoi tai the
  No_avatar

  bài tào lao thế này mà cũng gởiKhóc

  Avatar
  Thay gi ma kieu cung the
   
  Gửi ý kiến