Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ THI-ĐÁP ÁN-MA TRẬN CÔNG NGHỆ 9-HKII

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: GIAUVO
  Người gửi: Giau Vo
  Ngày gửi: 15h:42' 03-05-2011
  Dung lượng: 88.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên :………………..
  Lớp : …………………….
  Trường :………………….
  BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
  Môn : Công nghệ 9
  Thời gian : 45 phút.
  Năm học : 2010 - 2011
  ĐIỂM
  
  
  A.:TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 4,0 ĐIỂM) Mỗi câu 0,5điểm.
  * Khoanh tròn một chữ cái A hoặc B,C,D vào câu trả lời đúng.
  Câu 1: Cây chôm chôm là cây ăn quả đặc sản ở vùng nào ? (0,5đ)
  A. Bắc bộ. B. Nam bộ. C. trung bộ. D. Cả 3 miền.
  Câu 2 : Nhiệt độ phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây xoài là : (0,5đ)
  A. 220C - 240C B. 240C - 260C C. 260C - 280C D. > 300C
  Câu 3. Cây xoài có những loại hoa nào ? (0,5đ)
  A. Hoa đực và hoa cái. B. Hoa lưỡng tính và hoa cái.
  C. Hoa đực và hoa lưỡng tính. D. Hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính.
  Câu 4. Khoảng cách trồng xoài là : (0,5đ)
  A. 10 x 10m. B. 12 x 12m. C. 14 x 14m. D. Tùy theo giống và đất đai.
  Câu 5. Tỉ lệ phân N:P:K = 1:1:1 dùng để bón thúc cho loại cây ăn quả nào sau đây ?(0,5đ).
  A. Nhãn. B. Xoài. C. Vải. D. Chôm chôm.
  Câu 6 . Loại đất nào thích hợp nhất cho cây xoài : (0,5đ).
  A. Đất đồi. B. Đất cát. C. Đất có nhiều sét. D. Đất phù sa ven sông.
  Câu 7. Khi bón thúc cho cây chôm chôm loại phân nào cần được bón nhiều ? (0,5đ).
  A. Đạm. B. Kali. C. Lân. D. Đạm và kali.
  Câu 8 . Đất trồng nào thích hợp nhất cho cây chôm chôm ? (0,5đ).
  A. Đất đồi. B. Đất cát. C. Đất thịt pha cát. D. Đất phù sa ven sông.
  II PHẦN TỰ LUẬN : (6,0 ĐIỂM)
  Câu 9 . Trồng cây ăn quả có tác dụng lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái như thế nào ? (1,5điểm)
  Câu 10 . Nói rõ qui trình bón phân thúc cho cây ăn quả ? (2,0 điểm)
  Câu 11 . Trình bày chi tiết qui trình thực thành làm xi rô quả ? (2,5 điểm)
  Bài làm :
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

  Môn: CÔNG NGHỆ 9 Thời gian: 45 phút

  Mức độ

  Nội dung
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng cộng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1. Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây xoài, chôm chôm.
  Câu 1,6,8
  1,5đ

  
  Câu 2,3
  1,0đ

  
  
  
  2,5đ
  
  2. Trồng cây ăn quả
  Câu 4
  0,5đ
  
  
  Câu 9
  1,5đ
  
  
  2,0đ
  
  3. Bón phân thúc cho cây ăn quả.
  
  
  Câu 5,7
  1,0đ
  
  
  Câu 10
  2,0đ
  3,0đ
  
  4. Làm Xi-rô quả
  
  
  
  
  
  Câu 11
  2,5đ
  2,5đ
  
  Tổng cộng
  2,0đ
  
  2,0đ
  1,5đ
  
  4,0đ
  
  10,0đ
  
  
  2,0đ
  3,5đ
  4,5đ
  
  
  
  ĐÁP ÁN : CÔNG NGHỆ 9

  I. TRẮC NGHIỆM: (12 câu X 0,5 = 6 đ)
  Câu hỏi
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  
  Đáp án

  A
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  B
  X
  X
  
  
  X
  
  
  
  
  
  C
  
  
  X
  
  
  
  
  X
  
  
  D
  
  
  
  X
  
  X
  Tnta
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng