Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  dap an de thi thu tot nghiep mon sinh thpt chau van liem

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thu Trang
  Ngày gửi: 14h:24' 26-05-2011
  Dung lượng: 81.0 KB
  Số lượt tải: 293
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD(ĐT AN GIANG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011
  Trường THPT Châu Văn Liêm Môn thi: Sinh học
  Thời gian làm bài 60 phút
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  Đề thi có 05 trang

  Họ tên thí sinh………………………………………………………..
  Số báo danh………………………………………………………….

  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH( từ câu 1 đến câu 35)
  Câu 1: Một gen có 4800 liên kết hiđro và có tỉ lệ A/G=1/2, bị đột biến thành alen mới có 4801 liên kết hidro và khối lượng108.104 đvC. Số nucleotit mỗi loại của gen sau đột biến là
  A=T=598, G=X= 1202
  A=T=600, G=X= 1200
  A=T=599, G=X= 1201
  A=T=601, G=X= 1199
  Câu 2: Hiện trượng khống chế sinh học trong quần xã dẫn đến
  Sự tiêu diệt của một loài nào đó trong quần xã
  Làm giảm đọ đa dạng sinh học trong quần xã
  Sự phát triển của một loài nào đó trong quần xã
  Trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã
  Câu 3: Trong hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng được sinh vật hấp thu cuối cùng đều
  Chuyển đến bậc dinh dưỡng tiếp theo
  Giải phóng vào không gian dưới dạng nhiệt năng
  Chuyển cho các sinh vật phân giải
  Sử dụng cho các hoạt động sống của sinh vật
  Câu 4: Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn a trên NST X quy định, không có alen tương ứng trên Y. Một phụ nữ bình thường kiểu gen đồng hợp lấy chồng bị bệnh máu khó đông. Phát biểu nào sau đây là đúng về những đứa con của cặp vợ chồng trên?
  Tất cả con trai của họ đều bệnh
  Tất cả con trai của họ đều bình thường, 50% con gái bị bệnh
  Tất cả con của họ đều bình thường
  Tất cả con gái của họ đều bệnh
  Câu 5: Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích
  Tạo nguồn biến dị cung cấp cho quá trình tiến hóa
  Tạo ra những biến đổi về kiểu hình mà không có sự thay đổi về kiểu gen
  Tạo nguồn biến dị cung cấp cho quá trình chọn giống
  Tạo dòng thuần chủng về các trạng thái mong muốn
  Câu 6: Trong quá trình tiến hóa cách li địa lí có vai trò
  Hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài
  Làm biến đổi tần số alen của quần thể theo những hướng khác nhau
  Làm phát sinh các alen mới qua đó làm tăng sự đa dạng di truyền trong quần thể
  Hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài
  Câu 7: Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử (XY) nhiều hơn ở giới đồng giao tử (XX) thì tính trạng này được quy định bởi gen
  trên NST thường
  trên NST giới tính Y không có alen tương ứng trên X
  nằm ngoài NST ( ngoài nhân)
  trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y
  Câu 8: Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sao đây là sai ?
  Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể ,vì vậy hoạt động của gen có thể bị thay đổi
  Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo luôn nằm ở đầu mút hay giữa nhiễm sắc thể và không mang tâm động.
  Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có thể giảm khả năng sinh sản.
  Sự sắp xếp lại các gen do đẩo đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
  Câu 9: Phát biểu nào sau đay là không đúng về hiện tượng liên kết gen?
  Liên kết gen( liên kết hoàn toàn) làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
  Các gen trên cùng một NST di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết
  Liên kết gen( liên kết hoàn toàn) hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
  Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài đó
  Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng đối với tháp sinh thái
  Tháp số lượng được xây dựng dựa trên
   
  Gửi ý kiến