Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề ôn tập hè lớp 3 lên 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Việt Hà
  Ngày gửi: 21h:31' 17-06-2011
  Dung lượng: 365.5 KB
  Số lượt tải: 8495
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Lương Vũ, Nguyễn Thị Yến, Phạm Văn Kiên)
  Đề ôn tập môn toán lớp 4
  Đề 1
  Bài 1 : Khoanh vào đáp án đúng
  Số liền sau của số 39759
  A. 39758 B. 39760 C.39768 D. 39760
  b) Tìm số tròn nghìn ở giữa số 9068 và 11982 là
  A. 10000 và 12000 B. 10000và 11000
  C. 11000 và 9000 D. 12000 và 11000
  c) ( 98725 – 87561) x 3
  A. 32493 B. 39432 C. 33492 D. 34293
  d) 12356 + 62154 : 9
  A. 29262 B. 39262 C. 19262 D. 18262
  đ) 3km 12m =………………….m
  A. 312 B. 3012 C. 36 D. 15
  e) 4 giờ 9 phút = ………….phút
  A. 49 phút B. 36 phút C. 396 phút D. 13 phút
  Bài 2 : Một đội thuỷ lợi đào được 132 m mương trong 6 ngày . Hỏi đội đó đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………...
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………...
  Bài 3 : đặt tính rồi tính
  a)63754 + 25436 b) 93507 - 7236 c) 47264 x 4 d) 72296 : 7
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………...
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………...
  Bài 4 : Tìm x
  a) x + 7839 = 16784 b) 5 x X = 12475 c) X: 12457 = 9
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………...
  …………………………………………………………………………………………………..
  Đề ôn tập môn toán lớp 4
  Đề 2
  Bài 1:Điền dấu
  a.3km 487m…..3657m b.3760m x2…….8494m -2657m
  ………………………. …………………………………
  ……………………… …………………………………
  c.50km964m……65370m d.21378m: 2……. 10689m
  ………………………….. …………………………………
  ………………………….. ……………………………………

  Bài 2:Tính giá trị biểu thức:
  a.(84371 – 45263) : 3= b. 1608 x5 : 4=
  ………………………. …………………………………….
  ………………………. …………………………………….
  …………………………………… ……………………………………
  c.12000: (3+5)= d.(21470 + 34252) :6 =
  ………………………. …….. ……………………………………
  ……………………………………. ……………………… …………………………………… ……………………………………….
  …………………………………… ………………………………………….
  Bài 3: Mẹ đem 100 000 đồng đi chợ; mẹ mua cho Mai một đôi giày hết 36500 đồng và mua một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để mua thức ăn.Hỏi mẹ đã dùng bao nhiêu tiền để mua thức ăn?
  Bài giải
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Bài 4: Điền vào ô trống chữ số thích hợp (có giải thích)
  a. ....81.... b. 5...3 ………………………
  x 3 x 6 ……………………….
  5442 ….43…. ………………………..
  …………………………………………………………………………….
  Đề ôn tập môn toán lớp 4
  Đề 3

  Bài 5 : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
  4083 : 4 = 102 (dư 3 )
  4083 : 4 = 120 (dư 3 )
  4083 : 4 = 1020 (dư 3 )
  4083 : 4 = 12 (dư 3 )
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………...


  Đề ôn tập môn toán lớp 4
  Đề 3
  Bài 1:Tích của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số là:
  A.99990 B. 89991 C.9999 D. 8
  Bài 2:Tìm số x biết “thương của 62680 và x” thì bằng 8
  A.x=7835 B.x= 7845 C. x= 7836 D. x = 7735
  Giải thích …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………...
  Bài 3 : Có 45 kg bột mì đựng đều trong 9 bao . Hỏi 75kg bột mì đựng đều trong mấy bao như thế
  Bài giải
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................
  …………………………………………………………………………………………….........
  .......................................................................................................................................................
  Bài 4 :a.Tính chu vi một hình chữ nhật,biết chiều dài là 4m 30cm và chiều rộng là 80cm
  b. Tính diện tích của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều dài là 8dm và chiều rộng là 9cm
  Bài giải :
  a)............................................................................................................................................................................................................................................................................................
  b)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Bài 5 : Tìm số?
  Thừa số
  35723
  
  9
  23 417
  6150
  
  Thừa số
  3
  5
  
  2
  6
  
  Tích
  
  64 950
  91 845
  
  
  
  

  Đề ôn tập môn toán lớp 3
  Đề 4
  Bài1:Tính nhẩm:
  a.3000 x6 -5000 =………………… b.42000:7 +
  No_avatar

  link

   
  Gửi ý kiến