Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Khảo Sát Hàm Số và Sự Tương Giao

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Lê
  Ngày gửi: 23h:28' 27-07-2011
  Dung lượng: 96.5 KB
  Số lượt tải: 253
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC

  KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ TƯƠNG GIAO

  Bài 1. Cho hàm số: y = x3 -3x2 + 2 (C).
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  Dựa vào (C),hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình : x3 – 3x2 – m = 0
  Bài 2. Cho hàm số: y = -x4 + 2x2 + 3 (C).
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  Dựa vào (C),hãy xác định m để phương trình : x4 -2x2 + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt.
  ĐS: 0Bài 3. Cho hàm số: y = (C).
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  Tìm m để đường thẳng d: y = mx – m + 2 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B sao cho đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.
  ĐS: m = 1
  Bài 4. Cho hàm số: y = (C) .
  Tìm m để đường thẳng d: y = x + m cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B sao cho OAB vuông tại O.
  ĐS: m = -2
  Bài 5. Cho hàm số: y = x3 + 2mx2 + (m+3)x +4 (Cm).
  Khảo sát đồ thị (C1) khi m = 1.
  Cho đường thẳng d: y = x + 4 và điểm K(1;3).Tìm m sao cho d cắt (Cm) tại 3 điểm phân biệt A(0;4),B,C sao cho KBC có diện tích bằng 
  ĐS: m = 
  Bài 6. Cho hàm số: y = 2x3 + 2(6m-1)x2 – 3(2m-1)x – 3(1+2m) .
  Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có tổng các bình phương của hoành độ bằng 28.
  ĐS: m = 1 hoặc m = 
  Bài 7. Cho hàm số: y = x3 – 3x2 – 9x + m.
  Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt với hoành độ lập thành cấp số cộng.
  ĐS: m = 11
  Bài 8. Cho hàm số: y = x3 – mx2 – x + m + .
  Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm có hoành độ x1,x2,x3 thỏa mãn x12 + x22 + x32 > 15
  ĐS: m<-1 hoặc m > 1
  Bài 9. Cho hàm số:y = x3 – 3x2 - 6 (C).
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  Biện luận theo m số nghiệm của phương trình | x3 – 3x2 – 6 | = m
  Bài 10. (K B- 2010) Cho hàm số: y = (C).
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  Tìm m để đường thẳng y = -2x + m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt A,B sao cho OAB có diện tích bằng 
  ĐS: m =   BÀI TẬP CỦNG CỐ

  Bài 11. Cho hàm số : y = x3 -3x2 + 4 (C).
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : - x3 + 3x2 + m = 0
  Gọi d là đường thẳng đi qua A(3;4) và có hệ số góc k. Tìm k để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt A,M,N sao cho 2 tiếp tuyến của (C) tại M và N vuông góc nhau.
  ĐS: k = 
  Bài 12. Cho hàm số : y = x3 – 6x2 + 9x – 1 (C).
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  Gọi d là đường thẳng đi qua A(2;1) và có hệ số góc m. Tìm m để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt.
  ĐS: m > -3
  Bài 13. Cho hàm số : y = x4 – 3x2 + (C)
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  Dựa vào
   
  Gửi ý kiến