Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Ma tran kiem tra HKII

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tltoanbd@gmail.com (Sở GD Bình Dương)
  Người gửi: Phan Thành Tâm
  Ngày gửi: 20h:44' 16-08-2011
  Dung lượng: 78.3 KB
  Số lượt tải: 80
  Số lượt thích: 0 người

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK2
  MÔN
  TOÁN
  6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cấp độ
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  

  Thấp
  Cao

  
  Chủ đề
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL

  
  1.Số nguyên
  Chỉ ra được bội, ước của số nguyên

  Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, tìm x


  
  Số câu hỏi
  2  2
  1


  5
  
  Số điểm
  0.5

  0

  0.5
  1
  0

  2điểm (20%)
  
  2.Phân số

  Hiểu được các khái niệm phân số, hỗn số, số thập phân, phần trăm
  Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số trong tính toán, tìm tỉ số của hai số
  Biết tìm một số biết giá trị một phân số của nó

  
  Số câu hỏi


  3
  1

  2

  1
  7
  
  Số điểm
  0

  0.75
  1
  0
  1.5
  0
  1.5
  4.75điểm (47.5%)
  
  3. Góc
  Nhận biết được các loại góc trong hình vẽ, biết dùng thước đo góc để đo hoặc vẽ góc cho trước
  Hiểu các khái niệm tia phân giác của góc, hai góc bù nhau, kế bù, tia nằm giữa 2 tia
  Vận dụng được tia nằm giữa 2 tia để giải các bài toán


  
  Số câu hỏi
  2

  2
  1

  1


  6
  
  Số điểm
  0.5

  0.5
  0.5
  0
  1.5
  0

  3điểm (30%)
  
  4.Đường tròn
  Nhận biết được các khái niệm đường tròn, hình tròn, điểm nằm bên trong, trên và ngoài đường tròn
  
  Số câu hỏi
  1  1
  
  Số điểm
  0.25

  0

  0

  0

  0.25điểm (2.5%)
  


  
  Số câu hỏi
  0
  
  Số điểm
  0

  0

  0

  0

  0điểm (0%)
  
  TS câu TN
  5

  5

  2

  0

  12 câu TNghiệm
  
  TS điểm TN
  1.25

  1.25

  0.5

  0

  3điểm (30%)
  
  TS câu TL

  0

  2

  4

  1
  7 câu TLuận
  
  TS điểm TL

  0

  1.5

  4

  1.5
  7điểm (70%)
  
  TS câu hỏi
  5
  7

  7


  19 Câu
  
  TS Điểm
  1.25
  2.75
  6
  10điểm (100%)
  
  Tỷ lệ %
  12.5%
  27.5%
  60%

  
  

  BIÊN SỌAN BÀI THI HKII
  THỜI GIAN LÀM BÀI 90’

  Mức độ nhận biết: (1,25 đ)
  Chủ đề 1 (05đ) : Số nguyên
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng
  câu 1. (0,25 điểm) Các ước của 4 là
  A. -1 , 1 , -2 , 2 , -4 , 4 .
  B. 1 , 2 , 4
  C . -1 , -2 , - 4
  D. -2 , 2 , -4 , 4
  Câu 2. (0,25 điểm) Các bội của 3 là .
  A. 0 , 3 , -3 , 6 , -6 , 7 ., -7 …….
  B. 0 , 3 , -3 , 6 , -6 , 9 ., -9 …….
  C .0 , 3 , 6 , 9 …….
  D. 0 , -3 , -6 , -9 …….
  Chủ đề 3 (0,5 đ) : Góc
  Câu 6. (0,25 điểm) Trong hình vẽ có bao nhiêu góc tất cả .

  A.1 B.2 C.3 D.4 

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓