Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ KIỂM TRA 45' CHƯƠNG CÓ MA TRẬN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyên Thanh Tân
  Ngày gửi: 21h:24' 05-09-2011
  Dung lượng: 88.0 KB
  Số lượt tải: 296
  Số lượt thích: 0 người
  KIÊM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 LỚP 11
  
  BẢNG TRỌNG SỐ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Nội dung
  Tổng số tiết
  Tiết LT
  Chỉ số
  Trọng số
  Số câu
  Điểm số
  
  
  
  
  LT
  VD
  LT
  VD
  LT
  VD
  LT
  VD
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
    
  TỪ TRƯỜNG (10 tiết)
  10
  6
  7.6
  2.4
  76.0
  24.0
  19
  6
  7.6
  2.40
    
  Tổng
  10
  6
  7.6
  2.4
  76.0
  24.0
  19
  6
  7.60
  2.400
  
  

  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
  KIỂM TRA 1 TIẾT
  Môn: VẬT LÝ Lớp: 11 CB
  (Thời gian kiểm tra: 45 phút )
  Tên Chủ đề
  (nội dung, chương)
  Nhận biết
  (cấp độ 1)
  Thông hiểu
  (cấp độ 2)
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  (cấp độ 3)
  Cấp độ cao
  (cấp độ 4)
  
  
  TỪ TRƯỜNG
  
  
  
  
  
  
  Chủ đề 1
  Từ trường, từ phổ, đường dẫn từ
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Nêu được từ trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.
  1, 5
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Biết và nêu được đặc điểm các đường sức từ biểu diễn từ trường của thanh nam châm thẳng, nam châm chữ U. 2, 25
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Biết vẽ biểu diễn đường sức từ của thanh nam châm thẳng, nam châm chữ U.
   Chuẩn KT, KNcầnkiểm tra
  
  
  Số câu : 4
  Số điểm : 1.6
  Tỉ lệ % : 16%
  Số câu; 2
  Số điểm:0.8
  8%
  Số câu: 2
  Số điểm: 0.8
  8%
  Số câu
  Số điểm
  %
  Số câu
  Số điểm
  %
  Số câu
  Số điểm
  .%
  
  Chủ đề 2
  Lực từ tác dụng lên dòng điện ,cảm ứng từ
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Biết được vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.
  11, 15
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Viết được công thức tính lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều
  19, 22
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Vẽ được các đường sức từ biểu diễn và nêu được đặc điểm các đường sức từ biểu diễn từ trường của từ trường đều.
  7
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  
  
  Số câu : 5
  Số điểm : 2
  Tỉ lệ % : 20%
  Số câu; 2
  Số điểm:0.8
  8%
  Số câu: 2
  Số điểm: 0.8
  8%
  Số câu: 1
  Số điểm: 0.4
  4%
  Số câu
  Số điểm
  %
  Số câu
  Số điểm
  .%
  
  Chủ đề 3
  Từ trường của dòng điện thẳng dài
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Biết cách vẽ các đường sức từ biểu diễn và nêu được đặc điểm các đường sức từ biểu diễn từ trường của dòng điện thẳng dài.
  17, 18
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn.
  9, 23
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường và xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài.
   
  Gửi ý kiến